Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

2017 12 04 Humoerlegat

 Legaterne der tildeles unge under uddannelse på Aalborgs Gymnasier og Tech College uddeles som en ekstra jule-og nytårshilsen til de unge, og ledsages foruden af et diplom, også af en kontant erkendtlighed til de unge således kan skabe glæde om sig, også ved juletid.

Det er 28. gang at Chr. 4. Laug uddeler ”Humørlegaterne”, der går til knap en snes unge.>>>

 

unmilpoc

UNMILPOC er en forkortelse for United Nations Millitary Police Course, og de nyoptagne er her i landet for på Aalborg Kaserner i Hvorup at gennemgå en international uddannelse som MP´ere.

Denne dag var der ikke mindre end 21 optagelser på programmet, og disse 21 nyoptagne re- præsenterede tilsammen 13 forskellige nationer - i sandhed et internationalt selskab.

Vores oldermand var absolut på toppen denne dag, (ligesom alle andre dage)og sørgede for på bedste vis at få alle i kredsen inddraget i ritualet. På den måde levede Lauget op til artikel 2 i vores Laugsskraa, der siger: -at medvirke til udbredelse af kendskabet til Aalborg under fornøjelige og værdige former, at optage såvel byens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Lauget.>>>

norskejenter

Det blev en glad og særdeles festlig optagelse, der blev afholdt i Lauget fredag d. 8. September med optagelse af 15 nordmænd fra Tvedestrand i Norge, også kaldet ”Det syngende norske selskab”.

Og netop sang, det blev der. Foruden vores faste sange ved optagelsen, havde ”Det syngende norske selskab” selv medbragt en sang, der lå omdelt på bordene, da stolsbrødrene indtog deres pladser. Så efter at det ceremonielle var gennemført, tog de norske sangere over, og det var både festligt og ”koseligt” som nordmændene siger.>>>

oslo besogDet var resultat af flere års tæt samarbejde mellem Lauget og en kreds af borgere i Oslo. Dog er det sådan, at kun Lauget i Aalborg kan optage nye medlemmer. Det betyder, at Oslo Laug hvert forår/sommer kommer til Aalborg med nye medlemmer til optagelse i Christian Den Fjerdes Laug, og hvert efterår drager Lauget fra Aalborg til Oslo for at foretage optagelser der.

Kl. 10.30 var der optagelse i overværelse af feststemte nordmænd og ledsaget af norsk sang og musik. Udenfor Duus' Vinkælder spillede Drøbak Cabin Orkester. I dagens anledning omdøbt til “Christian Den Fjerdes Laugs husorkester”.

Efter optagelsen var der spisning for medlemmer af de to styrelser og deres damer på Aalborg Rådhus.

himmerlandDenne overskrift dækker over, at fredag d. 23. juni 2017, blev en stort antal medarbejdere hos Himmerland Boligforening optaget i Chr. 4 Laug.
Grundet ca. 98 optagelser, var det for det første nødvendigt at afholde to op- tagelsesseancer den samme formiddag, og grundet volumen var det også nødvendigt, at lade gæsterne blive siddende på deres pladser under ceremonien.

Vi bød de mange gæster velkommen i vanlig stil, og der var mange stirrende øjne, da vi vanen tro gennemførte ”Vor tørst først”. Trods de mange mennesker, eller måske netop derfor, herskede der en fantastisk god stemning, som ikke blev mindre, da vores kære oldermand gennemførte programmet. Det var bestemt en hyggelig og varm stemning, der herskede ved begge optagelser. >>>