Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Legatmodtagere3 forventningsfulde repræsentanter mødte frem i Laugets lokaler i Jens Bang Stenhus
Her var laugsbrødre med oldermand Niels Voss Hansen parat til at modtage dem, og efter en kort velkomst gik oldermanden over til uddeling af donationer.

De tre organisationer som Christian den 4.’s Laug havde udvalgt til at modtage en donation var: Colitis Chrohn foreningen, Aalborg Jæger Klubs Naturhorn blæsere og Aalborg Pensionistorkester.

Colitis Chrohn foreningen var repræsenteret ved Gitte Andersen fra foreningens Nordjyske afdeling. Colitis Chrohn dækker over mave – og tarmsygdomme. Foreningen modtog en donation til deres oplysende arbejde omkring disse sygdomsproblemer. Donationen var på kr. 4.000,-

Aalborg Jæger Klubs naturhorn var repræsenteret ved Per Iversen, der på foreningens vegne modtog en donation på kr. 2.000,-. Donationen er doneret med begrundelse i, at fastholde en niche i musikken, og ikke mindst fordi klubben repræsenterer Aalborg på fornemste vis, ved mange stævner i Europa.

Den 3. modtager denne dag var Aalborg Pensionistorkester repræsenteret ved Poul Nielsen. Donationen er ikke mindst begrundet i orkesteret slogan: Vi tager ikke piller – vi spiller! Donationen var på kr. 2.000,-

Som Oldermand Niels Voss Hansen sagde ved uddelingen: ”Vi ville meget gerne have kunnet uddele både større beløb og flere donationer, men det nuværende renteniveau af penge, medfører at afkastet på såvel Christian den 4.’s Laugs Fond og Christian den 4.’s Laugs midler nærmest ikke eksisterer, og derfor er der ikke mange penge til rådighed"

Men det var trods alt 3 glade repræsentanter for foreningerne, der forlod Christian den 4.’s Laug og Jens bang Stenhus denne dag.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming


Mette Fr. 2Oprindeligt var det planlagt, at Mette Frederiksen skulle optages i forbindelse med Laugets 75 års fødselsdag den 4. maj 2018.
Mette Frederiksen var desværre forhindret, så først den 25. oktober fik vi mulighed at optage Mette Frederiksen ved endnu en jubilæums optagelse.Udover Mette Frederiksen blev der ved samme lejlighed optaget 13 andre, deriblandt det nye forstanderpar for Aalborg Kloster, Flemming Møller Mortensen og Erik Elgaard.

Det var en hyggelig optagelse, hvor Mette Frederiksen fik lejlighed til at opleve en god Aalborg tradition og nyde mjød og røde pølser.

Foto: Fini Ryming

Se flere billeder

04Optagelse af den amerikanske ambassadør i Christian den Fjerdes Laug.

Optagelsen skete den 4. juli i anledning af Rebildfesten.
Samtidig blev den amerikanske og danske hovedtaler henholdsvis Søren Juul Jørgensen og Jesper Steinmetz optaget

Den årlige Rebildfest i anledning af den amerikanske nationaldag indeholder traditionen tro optagelse af henholdsvis den amerikanske og den danske hovedtaler. Derudover optages normalt at antal dansk/amerikanere samt andre relevante personer.

I år indbefattede optagelsesarrangementet også optagelse af den nye amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands. Carla Sands tiltrådte som amerikansk ambassadør i Danmark i december 2017, så det var første gang, at hun stiftede bekendtskab med Rebildfesten, og herunder den traditionelle optagelse i Christian den Fjerdes Laug.>>>

2018 07 Trillinger1 2En omtale i medierne af, at Firlingerne i Kongerslev fik tilldelt Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat” fik enTrillinge mor i Visse på banen

Derfor måtte Christian den 4's Laug endnu en gang med glæde rykke ud, for at overrække laugets ”Trillingelegat”, der er indstiftet tilbage i 1944.

Trillingerne i Visse blev derfor nr. 104 legatmodtagere siden 1944. Og på den måde mener Christian den 4's Laug, at de har en rimelig andel i befolkningstilvæksten gennem årene.

Trillingemødrene Lise Overby og Gro Garner Overby, Visse, tænkte, at det var da lidt mærkeligt, at de ikke havde hørt om Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat” – og det har også efterfølgende vist sig, at være en fejl i meldesystemet for ”Trillinge og flere end 3 børns fødsel”.

Så Christian den 4's Laug var særdeles glade for henvendelsen om trillinger i Visse, og rykkede derfor ud på besøg, og overakte de 3 børn, hver sit ”Trillingelegat” – og så var der en smuk buket blomster til hver af de 3 børn. Til mødrene var der også blomster samt en flaske Laugsbitter til nydelse.

I sagens natur p.g.a. tiden kunne Laugsoldermand Niels Voss Hansen ved overrækkelsen konstatere, at det var nok de største trillinger, han havde været med til, at overække legat til.

Trillingerne Ingrid, Kamma og Frede kom til verden den 17. maj 2017.

Lise  og Gro kunne fortælle, at Ingrid vejede 2,0 kg ved fødslen, Kamma 2,1 kg og Frede 2,75 kg.

Graviditeten varede 34 uger og 6 dage – så børnene kom til verden 5 uger før planlagt. Men alt gik godt og alle er velskabte, dog måtte den første tid tilbringes på Neonatal afd. på Aalborg Sygehus.

Selvom de tre kom tidligere til verden end planlagt, så kunne brødrene konstatere, at de bestemt var med på, at der var besøg – men de var nu ikke helt glade for at sidde på arm ved disse fremmede herrer.

Så også her lykkedes det med lidt forsinkelse at sprede glæde i en ny familie med Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat”.

Se flere billeder

2018 Firlinger 3To små piger og to små drenge i Kongerslev har fået en ekstra skilling til at starte deres pensionsopsparing. De små drenge og piger har nemlig fået Christian Den Fjerdes Laugs trillinge/firlingelegat.

Legatet blev indstiftet i 1943, og det tildeles alle trillinger/firlinger, som fødes i Aalborg kommune. De får et beløb, som tiden og inflationen nu har gjort til 1.500 kr. til hver.

Firlingerne, som er født den 20. april 2018, er Leah, Noah, Axel og Ella, far og mor er Anna og Luis Isaksson.
Fire af laugets stolsbrødre besøgte familien og overrakte legat og penge.

Moderen modtog en buket blomster og faderen fik en Laugsbitter. Til storebror Theo var der en æske Lego. Til de fire små var der yderligere en lille buket blomster.

Christian Den Fjerdes Laug blev stiftet i Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus i december 1942, og trillinge/firlingelegatet blev indstiftet få måneder senere. Sidst der blev uddelt et trillingelegat var i 2017.

Billedtekst:

Jens-Chr. Schmidt (med Ella), Henrik Jensen (med Axel), Peter Reinau (med Noah), Niels Voss Hansen (med Leah) far, mor og storebror Theo.

Se billederne

Foto: Fini Ryming