Årets soldat David Gerdt
Aalborg Prisen overrækkes til Aalborg Garden repræsenteret ved Cecilie Laustsen og Michael Christensen
Christian den Fjerdes Laugs hæderspris til Knud Christensen
Alle prismodtagerne
Et skulderklap til Philip Holst Nielsen
Billede fra optagelsen
Billede fra optagelsen
Overrækkelse af skjold fra Danmarks Veteraner Lokalforening Limfjorden
Gæster
Afgående formand for Lauget's Fond: Tidl. bogmester Kaj Kjær og fru Britta.