Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Chr4 generalforsamling 20 8Oldermanden nævnte i sin beretning nogle hovedpunkter fra året der gik, bl.a. to gange “Skulderklap” til fire personer der havde reddet to personer fra at drukne. Omtale af årets Humørlegater, endvidere optagelse af soldater fra Unmilpoc, Laugets Osloafdeling mm.
Nævnt blev også besøg og optagelse af journalist fra New York Times, der resulterede i en flot artikel i samme blad.
Oldermanden takkede endvidere tidligere stolsbroder Jens Schultz for 28 års tro tjeneste.
Der var afsked med viceoldermand Henrik Jensen, der efter en kæmpeindsats i 15 år som hhv. skriver og 1.viceoldermand havde ønsket at udtræde af styrelsen. Henrik Jensen blev efterfølgende udnævnt til æresviceoldermand.

Dette års prismodtagere:

Laugets hæderspris gik til Tore Mortensen, ulønnet leder af Center for Dansk Jazzhistorie.
Aalborgprisen gik til støtteforeningen for Hospice Vangen, for deres flotte frivillige indsats.
Initaitivprisen fik Limfjordsbanen for deres store engagement i at få de gamle lokomotiver i køreklar stand.
Årets soldat blev overkonstabel ved militærpolitiet Magnus Dejgaard, for fremragende tjeneste bl.a. med udsendelse til Afghanistan.
Efter Laugsforsamlingen gik man over til aftenens optagelse.

Se billederne fra Laugsforsamlingen her

Foto: Jens Morten og Fini Ryming

 

Læs Laugstidende 2020 HERChristianlaug2020dk 1

Uddeling 2019 2Formanden for Fonden tidl. borgmester Kaj Kjær forestod uddelingen i en julestemt Duus Vinkjælder

Kaj Kjær indledte med at sige, at Fonden med stor glæde har set frem til denne dag med uddelingen af støtte til en række gode og velgørende formål.

Inden det skete, redegjorde han kort for de økonomiske vilkår for forholdsvis små fonde som denne. En kombination af lav rente og mulighederne for at placere fondsmidler, havde givet begrænsninger således, at det beløb som fonden nu kunne uddele, desværre ikke er, hvad det har været tidligere.

De organisationer og foreninger m.v. fonden har valgt at støtte i år, og som har fået tildeling er: ”Aalborg fra oven”, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, 4. Juli festlighederne med Little Rebild for børn.

Yderligere kan vi glæde følgende med en donation:

De Sangglade, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital, Obelpigerne, Frelsens Hær, Aalborg Pensionistorkester, Aalborg Fægteklub, Kristineklubben, Foreningen De Positive, Hjernesagen i Aalborg, Centerrådet Vestergårdens strikkeklub, Dansk Røde Kors’ Besøgstjeneste og Naturhornsblæserne - tidl. Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe.

Uddeling 2019 1Uddelingen af donationer blev krydret med underholdning af Naturhornsblæserne samt Pensionistorkesterets ved Hanna Vig, Per Iversen og Kjeld Trudslev.

Som afslutning takkede Kaj Kjær for fremmødet og oplyste, at det havde glædet såvel Fondsbestyrelsen samt Christian den Fjerdes Laugsstyrelse at så mange var mødt frem til denne hyggelige eftermiddag – og rundede af med at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Fotograf: Fini Ryming

IMG 2898Nu har Christian den Fjerdes Laug tildelt dem et ”skulderklap”

Ved en lille højtidelighed i Christian den Fjerdes Laugs lokaler i Jens Bang Stenhus fik de 2 betjente, Frank Pedersen og Anders tildelt et ”skulderklap” fra Lauget grundet deres snarrådige indsats, hvor de efter at være blevet tilkaldt til en person, der var faldet i fjorden, begge resolut sprang i Limfjordens bølger for at bjerge den nødstedte, der viste sig at være en 35 årig mand. Den 35 årige, der var noget forkommen, blev bjerget af de 2 politifolk, og blev efterfølgende kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor en speciallæge fik ham stabiliseret.
De to handlekraftige politifolk blev efter opholdet i det kolde vand, hurtigt afført deres våde tøj, og fik udleveret tæpper til at varme sig i, samtidig med at de kom ind i en varm bil. Begge har klaret turen i det kolde vand på bedste vis, og er i tjeneste igen.

En sådan indsats der tangerer heltedåd, og det kræver efter Christian den Fjerdes Laugs opfattelse en påskønnelse.
Og den fik de to politibetjente overrakt af oldermand Niels Voss Hansen, ledsaget af en opfordring til at bruge ”skulderklappet” på sig selv eller familien, samt en stor tak for deres reaktionsevne og dømmekraft, der tydeligt kom til udtryk via den indsats og handling de udøvede.

Fotograf: Fini Ryming

Hvert år hædrer Christian den Fjerdes Laug unge under uddannelse med tildeling af et ”Humørlegat”.

Sebastian Pedersen TexturMed hjælp fra gymnasier og Tech College udvælges blandt eleverne på skolen en elev, der med sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at sprede god stemning og godt kammeratskab, og dermed har været til inspiration for sine omgivelser.
Christian den Fjerdes Laug får hjælp af de pågældende skoler til at finde frem til de i alt 10 modtagere, der skal tildeles ”Humørlegatet”.
Da Lauget ikke kan nå rundt alle steder, går det på skift mellem de pågældende gymnasier, således at der hvert år besøges et gymnasium. Mht. til Tech College, så foretager man her udvælgelsen, hvorefter Lauget aflægger besøg på arbejdspladsen og tildeler den udvalgte humørlegatet.
I år var der besøg på Handelsgymnasiet i Turøgade – og her blev ”Humørlegatet” tildelt elev
Kristian Appelgren Pedersen fra 3 C.
Indstillingen fra skolen indeholdt følgende motivation: Kristian er en humørfyldt ung mand med en positiv indstilling, og han spreder bestemt god stemning på skolen blandt lærere og kammerater hver eneste dag.T
Tech College havde indstillet kokkeelev Sebastian Pedersen, der når han ikke er på skolen huserer i køkkenet på restaurant Textur på Vesterbro i Aalborg.
Da Christian den Fjerdes Laug mødte frem i restauranten blev Sebastian hentet ind fra køkkenet, og oldermand Niels Voss Hansen kunne overbringe ham, den gode nyhed om ”Humørlegatet”.
Det var en meget overasket men glad Sebastian, der modtog hæderen, der blev tildelt med
Følgende motivering: Sebastian er flittig, omhyggelig, har stor faglig viden og stor respekt for råvarer, er en god kammerat, og har et godt humør. Kristian Appelgren Pedersen Thurgade

En af de gode ting ved Christian den Fjerdes Laugs Humørlegat er, at man behøver ikke at være den klogeste eller dygtigste/flittigste elev – men kan det kombineres skader det ikke.

Begge fik overrakt diplom og kr. 1.000,- ledsaget af en kommentar om, at pengene gerne måtte bruges til noget ufornuftigt, evt. noget med promiller.

Begge glade modtagere takkede mange gange for legatet, og lovede at pengene nok skulle blive anvendt efter forskrifterne.

Foto: Jens Morten og Fini Ryming