Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Billede 4

Den årlige uddeling fra Chr. den 4.s laugs fond foregik som vanligt i Laugets tilholdssted Jens Bangs Stenhus, nærmere betegnet i Duus Vinkælder.

Her forestod fondens formand tidligere borgmester Kaj Kjær, der sammen med tidligere direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard, tidligere kulturchef og nuværende regionsmedlem i Region Nordjylland Vibeke Gamst samt fondets daglige administrator, stolsbroder Per Svensson og oldermand Niels Voss Hansen udgør bestyrelsen i Chr. 4. Laugs Fond. 

Kaj Kjær sagde som indledning til uddelingen, at han forinden blev nødt til at trætte selskabet med nogle lidt kedelige økonomiske betragtninger, herunder kom han ind på den historisk lave rente, der findes p.t. Det er jo godt nok, hvis man skylder penge væk, men ikke så godt for f.eks. Chr. 4. Laugs Fond, hvor et afkast af formuen jo medvirker til den uddeling til div. gode formål, som nu skulle ske. Heldigvis kunne han fortælle, at Chr. D. 4. Laug også i år har hjulpet fonden med et kontant tilskud, så situationen ikke er blevet helt håbløs. Alligevel har bestyrelsen måttet skære i såvel antal donationer som i størrelsen af de enkelte donationer.

Yderligere fortalte Kaj Kjær, at fonden i maj 2017 havde kunnet fejre sin 20 års fødselsdag, idet den blev etableret i 1997 på initiativ af daværende oldermand Peter Tage.>>>

2017 12 04 Humoerlegat

 Legaterne der tildeles unge under uddannelse på Aalborgs Gymnasier og Tech College uddeles som en ekstra jule-og nytårshilsen til de unge, og ledsages foruden af et diplom, også af en kontant erkendtlighed til de unge således kan skabe glæde om sig, også ved juletid.

Det er 28. gang at Chr. 4. Laug uddeler ”Humørlegaterne”, der går til knap en snes unge.>>>

 

unmilpoc

UNMILPOC er en forkortelse for United Nations Millitary Police Course, og de nyoptagne er her i landet for på Aalborg Kaserner i Hvorup at gennemgå en international uddannelse som MP´ere.

Denne dag var der ikke mindre end 21 optagelser på programmet, og disse 21 nyoptagne re- præsenterede tilsammen 13 forskellige nationer - i sandhed et internationalt selskab.

Vores oldermand var absolut på toppen denne dag, (ligesom alle andre dage)og sørgede for på bedste vis at få alle i kredsen inddraget i ritualet. På den måde levede Lauget op til artikel 2 i vores Laugsskraa, der siger: -at medvirke til udbredelse af kendskabet til Aalborg under fornøjelige og værdige former, at optage såvel byens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Lauget.>>>

norskejenter

Det blev en glad og særdeles festlig optagelse, der blev afholdt i Lauget fredag d. 8. September med optagelse af 15 nordmænd fra Tvedestrand i Norge, også kaldet ”Det syngende norske selskab”.

Og netop sang, det blev der. Foruden vores faste sange ved optagelsen, havde ”Det syngende norske selskab” selv medbragt en sang, der lå omdelt på bordene, da stolsbrødrene indtog deres pladser. Så efter at det ceremonielle var gennemført, tog de norske sangere over, og det var både festligt og ”koseligt” som nordmændene siger.>>>

oslo besogDet var resultat af flere års tæt samarbejde mellem Lauget og en kreds af borgere i Oslo. Dog er det sådan, at kun Lauget i Aalborg kan optage nye medlemmer. Det betyder, at Oslo Laug hvert forår/sommer kommer til Aalborg med nye medlemmer til optagelse i Christian Den Fjerdes Laug, og hvert efterår drager Lauget fra Aalborg til Oslo for at foretage optagelser der.

Kl. 10.30 var der optagelse i overværelse af feststemte nordmænd og ledsaget af norsk sang og musik. Udenfor Duus' Vinkælder spillede Drøbak Cabin Orkester. I dagens anledning omdøbt til “Christian Den Fjerdes Laugs husorkester”.

Efter optagelsen var der spisning for medlemmer af de to styrelser og deres damer på Aalborg Rådhus.