Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

uddeling 03Christian Den Fjerdes Laugs Fond i Aalborg har hvert år som mål at uddele mindst 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn. Fondskapitalen er to millioner kroner, og det er afkastet, der uddeles af. - Men verdensøkonomien gør, at forrentningen i år ikke er nok, så derfor har Christian Den Fjerdes Laug spædet til, sådan at vi igen kan uddele de 100.000 kr., sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddelte i år penge til 33 formål. Det er organisationer, foreninger og lignende samt nogle få enkeltpersoner. Det betyder forholdsvis beskedne beløb for nogle – men pengene er et økonomisk skulderklap til ”det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.>>>

75nordmaend

I mange år har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg haft en afdeling i Oslo, og en af afdelingens store traditioner er de norske laugsmedlemmers årlige sommertur til Aalborg. Nordmændene ankommer først på formiddagen til Aalborg, og nye medlemmer optages straks i Christian Den Fjerdes Laug.>>>

rekordoptagelse

Ikke siden stiftelsen i december 1942 har Christian Den Fjerdes Laug optaget så mange nye medlemmer, som da krydstogtskibet Viking Star sidst i maj gæstede Aalborg. For 96 af passagererne blev nemlig optaget i lauget. Det skete over to optagelser samme eftermiddag – så det var trætte stolsbrødre, der ved aftenstid kunne se tilbage på to rekorder: Foruden antallet var det nemlig også første gang, at der er to optagelser samme dag.>>>

prinsesseLørdag den 18. april 2015 var en ekstra festlig dag i Christian Den Fjerdes Laug. Prins Joachim og Prinsesse Marie besøgte nemlig lauget i Duus Vinkjælder, og Prinsesse Marie blev optaget i lauget som æresmedlem, Det har Prins Joachim været siden 1988, da han blev optaget i lauget, mens han var soldat i Aalborg.>>>

Ære og HæderTurister, kongresdeltagere og andre gæster i Aalborg fra 34 forskellige lande blev sidste år optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. I alt fik lauget 588 nye medlemmer, som alle deltog i en af årets optagelser i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.
Det oplyste oldermand Niels Voss Hansen, da der var laugsforsamling – som nærmest er en generalforsamling i lauget. Det var naturligvis i vinkælderen, hvor der også var optagelse af nye medlemmer.>>>