Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Laugsforsamling 3 2019Der var pænt fremmøde til årets Laugsforsamling 2019 i Christian den Fjerdes Laug

Ceremonimesteren bad som vanligt alle rejse sig, hvorefter Stolsbrødrene og gæsterne indtog deres pladser.

Herefter bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling og den senere optagelsesceremoni med 18 nye medlemmer.

Med erfaren og kyndig hånd førte dirigenten P. E. Jensen forsamlingen sikkert igennem dagsordenen – hvilket bl.a. betød at Oldermanden fik ordet, og her redegjorde for at 2018 blev et hektisk år, ikke grundet mange optagelser, det blev kun til 15 optagelser med 344 nye medlemmer, men mere fordi Laugets 75 år jubilæum blev fejret

Ikke to optagelser i Lauget er ens, men nævnes skal optagelsen af 23 personer fra Odd Fellow Loge nr. 23 ”Christian den Fjerde” Amager, som bød på fantastisk stemning og hurra råb for Lauget.

MEDLEMMERNE bedes hjælpe til med besparelser ved at gå over til digital post, herved kan spares mange penge i porto samt trykning af Laugstidende kan spares.

I årets løb er der kommet to nye stolsbrødre til nemlig, Ole Bech Christensen, der er Laugskældermester og Torben Røgild, der er Laugskassemester. Begge blev behørigt iklædt Laugskappe og –baret. Lauget håber, at få en masse arbejde ud af disse to herrer.

Traditionen tro var der denne aften også uddeling af legater til:

Årets soldat, der gik til Sergeant Brian Dorum fra Air Transport Wing. Initiativprisen gik til Det Frivillige Arbejde på Aalborg Universitetshospital repræsenteret ved Tina Marie Aarup og Vibeke Ramussen , Aalborgprisen gik til Leif Ervolder fra skibet LOA. Endelig var der tildeling til Churchill værelset (Gustav S.) og Tholstrup værelset (Magnus Neve Græsbøll) på 4. Maj Kollegiet.

Efterfølgende gennemgik kassemester Torben Røgild regnskabet.
Herefter sluttede Laugsforsamlingen.

Senere på aftenen uddelte Oldermanden Laugets Guldmedalje til 1. viceoldermand Henrik Jensen, der i 2005 blev optaget i Laugsstyrelsen til at varetage stillingen som Laugsskriver. Dette embede har Henrik Jensen varetaget på fornemste vis , nærmest i døgndrift, og herfor modtog han Laugets Guldmedalje. Bag enhver stærk mand står som oftest en endnu stærkere kvinde, og herfor fik fru Helene som tak for lån af Henrik og det store arbejde hun har udført en lille buket og en lille flaske til glæde og gavn.

Se billederne
Fotograf: Fini Ryming

DK Laugstidende 2019 200Læs Laugs-Tidende her

 

Duus lilleDer afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.00

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.
Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 20. februar 2019.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2019 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives direkte til Duus Vinkjælder, tlf.: 9812 5056.

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. Henvendelse Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591.

IMG 1518En fyldt festsal på Nørresundby Gymnasium brød ud i jubel, da Chr. 4. Laugs Humørpris blev uddelt til elev Tristan Grant Sporring
Det var i det hele taget en jubel dag på Nørresundby Gymnasium, sidste skoledag inden juleferien, og samme dag fyldte Rektor Søren Hindsholm 60 år – så det blev meget vel modtaget, da oldermand Niels Voss Hansen i spidsen for sine tro væbnere , entrede salen og fik overladt mikrofonen.
Efter en kort præsentation af Christian den 4’s Laug, fortalte oldermanden, at lauget uddelte op til flere forskellige legater. bl.a. et humørlegat, som lauget hvert år uddeler til elever på Aalborgs gymnasier og Tech College.
Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode humør, positive indstilling og glade sind har været med til at sprede god stemning omkring sig. Herefter bad oldermanden Niels Voss Hansen Tristan Grant Sporring fra 2. r om at komme frem og modtage hæderen, som bestod af et diplom, et 75 års jubilæumsskrift om Chr. d. 4. Laug og endelig et kontant beløb, som Oldermanden foreslog Tristan, at anvende særdeles ufornuftigt, da det jo var et uventet beløb.
Herefter foreslog Oldermanden et trefoldigt leve, og det rungede flot igennem salen.
Rektor Søren Hindsholm blev ikke glemt, så i anledning af sin 60 års fødselsdag, måtte han frem til talerstolen, hvor han fik overrakt en Christian den 4 Laugsbitter til senere indtagelse.
Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne fra Christian den 4’s Laug festsalen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

Humørlegat 2018Der var godt med publikum ved overrækkelsen af Christian den 4's Laugs ”Humørlegat” i Papegøjehaven.

Torsdag den13. december kl. 12.30 lige midt i frokosttiden invaderede Stolsbrødre fra Christian den 4's Laug, ifølge aftale med restauratør Lars Mouritzen, restaurant Papegøjehaven for at overrække et af Laugets ”Humørlegater” til tjenerelev Nina Suurland Nielsen.
Humørlegatet bliver hvert år uddelt på Aalborgs Gymnasier og på Tech College, og herfra var Nina Suurland Nielsen indstillet.
Legatet tildeles en elev, der med sit gode humør, positive indstilling og glade sind har været med til at sprede god stemning og glæde om sig.
Og i Nina Suurland Nielsens tilfælde var motivation fra skolen også, at hun er en glad pige, der er en god rollemodel for tjenerfaget, kvik og god til at tilegne sig viden.
Tildelingen af legatet til Nina Suurland Nielsen blev fulgt af et kraftigt bifald fra alle gæster i en fyldt restaurant Papegøjehaven – så Nina måtte også haste tilbage til sine gæster efter fotografering, hvor hun udtrykte stor tak og glæde over tildelingen, og at det var fuldstændigt overraskende for hende.
Nina modtog et diplom med hæderen, et gavekort til Aalborg City, som oldermanden opfordrede hende til at bruge til noget rigtig ufornuftigt, samt Christian den 4's Laugs 75 års jubilæumsskrift, så hun kunde få lidt større kendskab til Lauget og dets virke.