Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Christian Den Fjerdes Laug fejrer Laugets 75-års dag.Jens Bangs Stenhus

I den anledning er det en glæde at indbyde til reception, som afholdes

Fredag, den 4. maj 2018

Kl. 14.30 – 16.45 i Duus’ Vinkjælder,
Jens Bangs Stenhus

Programmet for dagen ser således ud:

Kl. 11.00 - 12.30:            Optagelse i Duus’  Vinkjælder af særligt indbudte

Kl. 14.30:                         Aalborg Kanonlaug saluterer fra "Bankpladsen", Østerå

Kl. 14.30 - 16.45:            Reception i Duus' Vinkjælder
                                         Bl.a. med uddeling af "Lysprisen".
                                         Der vil blive mulighed for at se/erhverve Laugets jubilæumsskrift
                                         ”TIL GLÆDE OG GAVN” - Christian Den Fjerdes Laug 1942 – 2017

                                         Der bydes på øl, vand eller vin samt naturligvis det traditionelle
                                         C.4-”gallamåltid”, bestående af røde pølser m. brød.

Kl. 17.00 - 18.30:            Alsang på Gl. Torv i samarbejde med Folkekirkens Hus.

Med venlig hilsen
Styrelsen
Christian Den Fjerdes Laug

Christian Den Fjerdes Laug har fået ny mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

IMG 0331

Oldermand Niels Voss Hansen bød velkommen, og bad derefter forsamlingen iagttage 1 minuts stilhed for at mindes stolsbroder Tom Thylkjær, som vi havde mistet i 2017, og vores æresmedlem Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. I øvrigt var oldermand Niels Voss Hansen blandt de 200 særligt indbudte, der var inviteret til Castrum Doloris i Christiansborg Slotkirke for at tage afsked med Prinsen, dagen før hans bisættelse.

Efterfølgende blev de nye stolsbrødre Kjeld Trudslev og Peter Reinau behørigt iklædt deres kapper, og blev dermed fuldgyldige medlemmer i kredsen af Stolsbrødre.

Herefter blev der taget hul på dagsordenen. Her blev æresviceoldermand P. E. Jensen valgt til dirigent for at styre forløbet, og det skete med en kærlig men hård hånd.

Oldermanden opregnede årets begivenheder, herunder at der i årets løb har været 17 optagelser med 460 medlemmer. Derudover omtalte han, at kassemester Ib Regnarsen p.g.a. sygdom desværre havde måttet forlade jobbet. Derfor var oldermanden særdeles glad for at 2. viceoldermand Jens-Chr. Schmidt var trådt til, og midlertidigt havde påtaget sig opgaven med laugets regnskab m.m.

I beretningen omtalte oldermanden også laugets 75 års jubilæum, der ville blive fejret på frihedsdagen fredag den 4. maj 2018 med bl.a. en optagelse i lauget og en reception i Duus Vinkjælder, samt  andre jubilæumsaktiviteter.

Jens-Chr. Schmidt aflagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 30.399,00. Hvilket han fandt som værende OK, med bl.a. reference til de lave renter.

Både beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Som vanligt uddeles der hæder og ære i forbindelse med laugets Laugsforsamling.

I år tilfaldt Aalborgprisen, Trine og Henrik Bakgaard for deres uegennyttige indsats med at julebespise folk uden et hjem. Initiativprisen, gik til håndboldspiller og mor Rikke Nielsen, for hendes initiativ til håndbold for handicappede og hendes planer med at opbygge en landsdækkende Lykkeliga for håndbold for unge med et handicap.

Som Årets soldat blev overkonstabel Mark Siggaard Johansen hædret for at være faglig dygtig og at være hjælpsom med et godt humør.

Også som tidligere blev der tildelt donation til beboeren af Churchillværelset på 4. Maj Kollegiet, i år Gustav S. og til beboeren af Toldstrupværelset samme sted, i år Sofie Nissen.

Alt foregik i god ro og orden, dog var oldermanden så ivrig efter at komme i gang med den efterfølgende optagelse af nye medlemmer, at han var ved at glemme at takke dirigenten for det udførte arbejde.

Optagelsen denne aften omfattede også optagelse af flere af legatmodtagerne. Den traditionelle tur til laugets bagindgang for at checke om nøglen virker, var denne aften en særdeles kold oplevelse med pæne minusgrader på termometeret og en noget frisk vind.

Men alle nød at komme ind i varmen igen, og herlige mjød, der ventede i glassene, genoprettede legemstemperaturen fuldt ud.<<<

Fotograf Fini Ryming

Se billederne

Prins Henrik 2

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik var Æresmedlem af Christian Den Fjerdes Laug.

I den anledning fik Lauget en indbydelse fra Hofmarskallen, om at sende en repræsentant til Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke med efterfølgendesammenkomst i Fløjsgemakket på Christiansborg  Slot.

Oldermand Niels Voss Hansen deltog i højtideligheden. Det var en meget smuk og rørende højtidelighed.

Læs Laugs-Tidende her

2018 Laugs Tidende DK 250

Humørlegat 17 31

Chr. 4. Laug uddelte endnu et humørlegat til
Mads Aaby Gaunby på Aalborgshus Gymnasium

 Rammen var sat, og kunne næsten ikke være bedre, da oldermand Niels Voss Hansen, tørstmester Palle Bjørnstrup og troubadour Kjeld Trudslev fra Chr. 4. Laug mødte frem på Aalborghus Gymnasium for at overrække et humørlegat fra Chr. 4. Laug til Mads Aaby Gaunby.
Gymnasiet var i forvejen i festhumør, grundet at det denne dag også var Gymnasiets fødselsdag, og i den sammenhæng var det lidt pudsigt at Chr. 4. Laug holder 75 års fødselsdag den efterfølgende dag.
Det betød et arrangement, hvor Gymnasiet i forvejen havde samlet hovedparten af skolens elever i festsalen, hvor der var tilrettelagt et ”fødselsdagsprogram”. Chr. 4. Laug blev så en del af dette fødselsdagsarrangement, og repræsentanterne fra Lauget marcherede ind i salen under musikledsagelse fra vores troubadour, men næsten ingen hørte musikken, da den druknede i klapsalver fra de forsamlede elever. Det gjorde bestemt ikke entreen mindre festlig.
Efter præsentation af rektor Torben Poulsen fik oldermand Niels Voss Hansen mikrofonen for at overrække Chr. 4. Laugs Humørlegat. >>>