Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

DK Laugstidende 2019 200Læs Laugs-Tidende her

 

Duus lilleDer afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.00

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.
Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 20. februar 2019.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2019 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives direkte til Duus Vinkjælder, tlf.: 9812 5056.

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. Henvendelse Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591.

IMG 1518En fyldt festsal på Nørresundby Gymnasium brød ud i jubel, da Chr. 4. Laugs Humørpris blev uddelt til elev Tristan Grant Sporring
Det var i det hele taget en jubel dag på Nørresundby Gymnasium, sidste skoledag inden juleferien, og samme dag fyldte Rektor Søren Hindsholm 60 år – så det blev meget vel modtaget, da oldermand Niels Voss Hansen i spidsen for sine tro væbnere , entrede salen og fik overladt mikrofonen.
Efter en kort præsentation af Christian den 4’s Laug, fortalte oldermanden, at lauget uddelte op til flere forskellige legater. bl.a. et humørlegat, som lauget hvert år uddeler til elever på Aalborgs gymnasier og Tech College.
Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode humør, positive indstilling og glade sind har været med til at sprede god stemning omkring sig. Herefter bad oldermanden Niels Voss Hansen Tristan Grant Sporring fra 2. r om at komme frem og modtage hæderen, som bestod af et diplom, et 75 års jubilæumsskrift om Chr. d. 4. Laug og endelig et kontant beløb, som Oldermanden foreslog Tristan, at anvende særdeles ufornuftigt, da det jo var et uventet beløb.
Herefter foreslog Oldermanden et trefoldigt leve, og det rungede flot igennem salen.
Rektor Søren Hindsholm blev ikke glemt, så i anledning af sin 60 års fødselsdag, måtte han frem til talerstolen, hvor han fik overrakt en Christian den 4 Laugsbitter til senere indtagelse.
Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne fra Christian den 4’s Laug festsalen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

Humørlegat 2018Der var godt med publikum ved overrækkelsen af Christian den 4's Laugs ”Humørlegat” i Papegøjehaven.

Torsdag den13. december kl. 12.30 lige midt i frokosttiden invaderede Stolsbrødre fra Christian den 4's Laug, ifølge aftale med restauratør Lars Mouritzen, restaurant Papegøjehaven for at overrække et af Laugets ”Humørlegater” til tjenerelev Nina Suurland Nielsen.
Humørlegatet bliver hvert år uddelt på Aalborgs Gymnasier og på Tech College, og herfra var Nina Suurland Nielsen indstillet.
Legatet tildeles en elev, der med sit gode humør, positive indstilling og glade sind har været med til at sprede god stemning og glæde om sig.
Og i Nina Suurland Nielsens tilfælde var motivation fra skolen også, at hun er en glad pige, der er en god rollemodel for tjenerfaget, kvik og god til at tilegne sig viden.
Tildelingen af legatet til Nina Suurland Nielsen blev fulgt af et kraftigt bifald fra alle gæster i en fyldt restaurant Papegøjehaven – så Nina måtte også haste tilbage til sine gæster efter fotografering, hvor hun udtrykte stor tak og glæde over tildelingen, og at det var fuldstændigt overraskende for hende.
Nina modtog et diplom med hæderen, et gavekort til Aalborg City, som oldermanden opfordrede hende til at bruge til noget rigtig ufornuftigt, samt Christian den 4's Laugs 75 års jubilæumsskrift, så hun kunde få lidt større kendskab til Lauget og dets virke.

Legatmodtagere3 forventningsfulde repræsentanter mødte frem i Laugets lokaler i Jens Bang Stenhus
Her var laugsbrødre med oldermand Niels Voss Hansen parat til at modtage dem, og efter en kort velkomst gik oldermanden over til uddeling af donationer.

De tre organisationer som Christian den 4.’s Laug havde udvalgt til at modtage en donation var: Colitis Chrohn foreningen, Aalborg Jæger Klubs Naturhorn blæsere og Aalborg Pensionistorkester.

Colitis Chrohn foreningen var repræsenteret ved Gitte Andersen fra foreningens Nordjyske afdeling. Colitis Chrohn dækker over mave – og tarmsygdomme. Foreningen modtog en donation til deres oplysende arbejde omkring disse sygdomsproblemer. Donationen var på kr. 4.000,-

Aalborg Jæger Klubs naturhorn var repræsenteret ved Per Iversen, der på foreningens vegne modtog en donation på kr. 2.000,-. Donationen er doneret med begrundelse i, at fastholde en niche i musikken, og ikke mindst fordi klubben repræsenterer Aalborg på fornemste vis, ved mange stævner i Europa.

Den 3. modtager denne dag var Aalborg Pensionistorkester repræsenteret ved Poul Nielsen. Donationen er ikke mindst begrundet i orkesteret slogan: Vi tager ikke piller – vi spiller! Donationen var på kr. 2.000,-

Som Oldermand Niels Voss Hansen sagde ved uddelingen: ”Vi ville meget gerne have kunnet uddele både større beløb og flere donationer, men det nuværende renteniveau af penge, medfører at afkastet på såvel Christian den 4.’s Laugs Fond og Christian den 4.’s Laugs midler nærmest ikke eksisterer, og derfor er der ikke mange penge til rådighed"

Men det var trods alt 3 glade repræsentanter for foreningerne, der forlod Christian den 4.’s Laug og Jens bang Stenhus denne dag.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming