Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Efterårets anden optagelse af medlemmer fandt sted søndag d. 19. september.2021.

Det var IMG 0963 2en optagelse med et dejligt blandet publikum, bl.a. et kontingenIMG 0962 2t tidligere gardere samt Jonas Bang Michelsen, som er en direkte efterkommer af Jens Bang, der byggede Jens Bangs Stenhus. Han er attende generation.

Grundet vejarbejde på Nytorv var vores normale ruter til ”Den hemmelige indgang” blokeret, og det blev derfor en noget længere tur ned ad Nytorv og op ad Bispensgade for at komme frem.

Ni stolsbrødre sørgede for behørig optagelse i en god stemning – dejligt!

 

Foto: privat

Første optagelse i over 16 måneder.

Forventningen og humøret var højt i Christian Den Fjerdes Laug ved nyoptagelser i anledning af 4. juli fejringen

9Som mange andre har Christian Den Fjerdes Laug været underdrejet grundet Covid-19. Derfor var forventningens glæde ekstra stor, da Lauget kunne genoptage sit virke med medlemsoptagelser. Det blev ikke mindre ved, at det netop blev optagelser i anledning af 4. juli festlighederne i Aalborg og Rebild, der blev den første optagelse i mere end 16 måneder, ikke mindst fordi, det er en traditionsrig optagelse, der er sket igennem mange år, og bl.a. har medført optagelser af en lang række amerikanske præsidenter og andre honoratiores.

Dertil kommer at Rebildfesten 2020 blev aflyst grundet Covid-19, så der var også stor glæde hos arrangørerne.

Traditionen tro blev årets to hovedtalere ved Rebildfesten optaget i Christian Den Fjerdes Laug. Den danske hovedtaler var Anders Agner, der er chefredaktør på Kongressen i København. Den amerikanske hovedtaler var i år en dansker, nemlig astronaut Andreas Mogensen, der til daglig har sit arbejde hos NASA i USA.

Alle optagede fik efter selve optagelsen i Duus Vinkjælder, den traditionsrige gåtur i Aalborg, og nåede som afslutning på turen, frem til den hemmelige indgang for Christian Den Fjerdes Laugs medlemmer.

Efter at Deputy Public Affairs Officer Ajay Rao havde prøvet om nøglen virkede - hvilket den gjorde - og dermed gav alle adgang, kunne alle vende tilbage til kjælderen.

Her blev de optagne udsat for godt nordjysk humør og budt på Christian Den Fjerdes Laugs helt særlige spisning: To flotte danske røde pølser med brød og øvrigt tilbehør, selvfølgelig ledsaget af en Rød Aalborg.

Da alle var glade og tilpasse, trak Christian Den Fjerdes Laugs stolsbrødre med Oldermand Niels Voss Hansen i spidsen sig tilbage, så de optagne kunne hygge sig i fred og ro – d.v.s. det var så som så, da en del af selskabet ligesom stolsbrødrene skulle deltage i 4. juli arrangementet i Rebild, og derfor hastede afsted til dette.

Traditionen tro var Christian Den Fjerdes Laug også på talerstolen ved den traditionelle frokost i Rebild. Her blev som vanligt  uddelt Christian Den Fjerde slips, bl.a. til Chargé d´ Affairs Stuart Dwyer, der i øjeblikket fungerer som Amerikas ambassadør i Danmark,den danske hovedtaler chefredaktør Anders Agner Pedersen, den amerikanske hovedtaler astronaut  Andreas Mogensen og præsidenten for Rebild Selskabet Jørgen Bech Madsen.

Alle i Christian Den Fjerdes Laug var utroligt glade over denne optagelse.

Heldigvis er der allerede flere optagelser på tegnebrættet.

Se billederne her

Fotograf: Jens Morten

 

2021 uddeling fra fonden

Selvom coronaen har rådet, har Christian den Fjerdes Laugs Fond været aktive i den forgangne periode.

Først her i maj 2021 blev det muligt at afholde et fysisk møde med deltagere fra Laugets Fond samt 3 udvalgte ud af en række modtagere. Dette for at overholde det gældende forsamlingspåbud om kun at være max. 10 personer ved et indendørs arrangement.

De tre organisationer der var inviteret til møde i Laugets lokaler den 4. maj i Jens Bangs Stenhus var Frelsens Hær v/William Bjarkam, Goldschmidts Musikakademi Aalborg v/Lise Gam- Jensen og Aalborg Pensionistorkester v/Hanna Vig. De to første organisationer modtog kr. 4.000,- hver og Pensionistorkesteret modtog kr. 5.000,-

Bag uddelingen stod Fondens bestyrelse ved formand Kaj Kjær, bestyrelsesmedlem Ernst Trillingsgaard, bestyrelsesmedlem Vibeke Gamst, oldermand Niels Voss Hansen og fondsadministrator Jens Chr. Schmidt.

Jens Chr. Schmidt fortalte bl.a. om, at det årlige uddelingsarrangement normalt havde fundet sted i december måned, men bl.a. af praktiske årsager og med Christian den Fjerdes Laugs opståelse under 2. Verdenskrig, nu er blevet flyttet til den 4. maj, og derfor var det godt, at man trods alt kunne samle op til 10 personer.

Men Fonden har dog også været aktiv i coronaperioden, idet der i løbet af 2020 er blevet uddelt kr. 8.000 til henholdsvis Aalborg Arrest's 100-års jubilæumsskrift kr. 3.000, til en ung kvinde der ønsker at blive hospitalsklovn kr. 3.000 og endelig Charity of Aalborg kr. 2.000.

Den 4. maj 2021 er der udover til de 3 indbudte, uddelt midler til Morskabsteatret kr. 4.000, Aalborg Byhave Karolinelund kr. 3.000, Aalborg Slotsteater kr. 5.000, Colitis Crohn foreningen kr. 4.000, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital kr. 5.000, ”De Sangglade” kr. 3.000, Seniorklubben ”Griffen”  kr. 2.000, Strikkepigerne på Vestergården kr. 2.000, Foreningen ”De Positive” kr. 3.000, Obelpigerne kr. 1.500 og Naturhornsblæserne kr. 4.000.

Det er en stor fornøjelse for Christian den Fjerde Laugs Fond at kunne uddele disse donationer til glæde og gavn hos modtagerne. Håbet er, at støtten giver liv og aktivitet hos de enkelte modtagere.

I 2022 kan Christian den Fjerdes Laugs Fond se frem til at fejre 25 års indsats, så derfor arbejdes der hårdt på at kunne præstere en fornuftig indtægt frem til dette, så det kan blive muligt at uddele gode ”Jubilæums-donationer".

Billedtekst:

Siddende forrest fra venstre: Lise Gam-Jensen, William Bjarkam og Hanna Vig
Bagerst fra venstre: Niels Voss Hansen, Palle Bjørnstrup, Jens Chr. Schmidt, Ernst Trillingsgaard og fondens formand Kaj Kjær.

Fotograf: Fini Ryming

 

Læs Laugs-Tidende her 

Christian den Fjerdes Laugs uddeling af 8 humørlegater i år blev en dobbelt glæde for Lauget

Som for mange andre har Covid-19 influeret på aktiviteterne i Christian den Fjerdes Laug. Imerco 2Det har grundet Covid-19, ikke været muligt for Lauget at gennemføre éen eneste optagelse af nye medlemmer siden marts 2020. 
Det lykkedes heldigvis lige at gennemføre Laugets Laugsforsamling ultimo februar 2020 med et antal optagelser.
Derfor var der dobbelt glæde at spore ved Laugets uddeling af Humørlegater, ikke kun hos modtagerne, men også i høj grad i Lauget, fordi det var muligt at gennemføre den traditionelle uddeling. 6 af de 8 Humørlegater bliver uddelt af skoler, der selv havde indstillet elever til at modtage Humørlegatet.
De sidste 2 modtagere fik besøg af repræsentanter fra Laugets styrelse med Oldermand Niels Voss Hansen i spidsen.
Der blev dog taget særlige hensyn i forhold til Covid-19.
Christian den Fjerdes Laugs Humørlegat gives til en elev, der ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling medvirker til at sprede god stemning og godt kammeratskab

Lauget besøgte først en elev hos Imerco, Boulevarden 2, Aalborg, Cindi Bejerholm, der var indstillet af sin læremester butikschef Jette Nielsen.
Her skete uddelingen af Humørlegatet på fortovet foran butikken, grundet Covid-19 reglerne og travlhed i butikken.
Den uvidende Cindi blev håndplukket fra en ekspedition, og var i sagens natur meget overrasket.
Cindi blev tildelt legatet med følgende begrundelse: ”Du lever i høj grad op til legatets formål, du går op i dit arbejde med liv og sjæl, er pligtopfyldende og har under Covid-19 krisen ydet en meget stor indsats, stadig med et smil og en frisk bemærkning til kunderne”.

Den næste elev som fik besøg af Christian den Fjerdes Laug var Freja Petrea Brødslev Ferrieux fra IB 2 på Hasseris Gymnasium. Også her måtte iagttages særlige forhold for uddelingen. Det var nødvendigt at Petrea, som hun kaldes i daglig tale, fik information forud om tildelingen, da gymnasiet var lukket ned, og hun derfor måtte tilkaldes, modsat det planlagte, at vi blot mødte op i hendes klasse på den International linje på Hasseris Hasseris GymnasiumGymnasium.
Så det var en pige, der allerede var glad, da Laugsbrødrene mødte frem på gymnasiet for at tildele hende Humørlegatet. Petrea havde fået en meget flot indstilling til legatet, bl.a. "at hun altid er meget glad, tolerant og hjælpsom. Har en skøn positiv indstilling, og hendes dejlige humør er meget smittende, og så er hun meget opmærksom på sine omgivelsers ve og vel. Hun er en sjov, spontan, intuitiv, naturlig og autentisk person, der har empati og omsorg for sine klassekammerater".
Begge elever fik et diplom som bevis på tildelingen af Humørlegatet, samt et gavekort til byens butikker og restauranter – og som oldermand Niels Voss Hansen sagde til begge modtagere – ”I behøver ikke at bruge pengene på noget fornuftigt, men gerne på noget, der kan give glæde og godt humør”.

Fotograf: Jens Morten