Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

TRILLINGER FIK LEGAT OG PENGETrillingerne, som nu er fem måneder, er Alma, Liva og Agnes, døtre af Nana Kanstrup og Kasper Knuth Hansen i Storvorde. Fire af laugets stolsbrødre besøgte familien og overrakte legat og penge. Og der blev ved den lejlighed også lagt en ekstra hundredkroneseddel i pigernes femårige storesøsters sparebøsse.>>>

ÅRETS HÆDER OG ÆRE FRA CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGI årtier har det været en tradition, at Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg sender en hilsen pr. telegram til Dronning Margrethe og den kongelige familie ved starten af årets laugsforsamling og Dronningens svar kommer næsten altid inden laugsforsamlingen er slut.

Men traditioner brydes, og selv det snart 75-årige laug må erkende, at moderne teknik vinder indpas. Hilsenen sendes dog ikke pr. email eller SMS – næh, nu er lauget kommet så vidt, at den blev sendt pr. telefax. Svaret i år kom pr. email, så fremover må lauget bøje sig for teknikken. Svaret var underskrevet af Kronprins Frederik, der var Rigsforstander. Dronningen, Kronprinsen og flere andre i den kongelige familie er æresmedlemmer af Christian Den Fjerdes Laug. 

Det seneste år har lauget optaget 326 nye medlemmer. De kommer fra 31 forskellige lande. Alle er optaget  i lauget i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. De mange nye medlemmer giver Aalborg god turistreklame, men da det koster lidt at blive optaget, giver det også penge i laugets kasse. De bruges udelukkende til at gavne, glæde og fornøje. Blandt andet uddeler laugets fond hvert år 100.000 kr. til forskellige sociale og humanitære formål, og lauget uddeler også hvert år humørlegater til studerende ved Aalborgs uddannelsesinstitutioner. De legater ser laugets helst brug til at fornøje. Og i år har lauget for første gang siden 2011 uddelt Trillingelegatet – som er starten til nyfødte trillingers opsparing.

Ved laugsforsamlingen fik direktør Søren Svendsen overrakt årets Initiativpris. Med den hædrer lauget Søren Svendsen ved for alvor at have sat Aalborg Lufthavn på det internationale kort med nye flyruter og stadigt stigende passagertal.

Keld Mathiesen fik årets Hæderspris. Han er primus motor i Aalborg Filmklub, som han startede i1987. Klubben giver filmtilbud til børn og har 8800 medlemmer. Filmklubben drives udelukkende på frivillig basis.

Modtagerne af de to priser udpeges hvert år af lauget. Derimod er modtageren af den tredje pris, Årets Soldat, udpeget af Aalborg Garnison. I år var det oversergent Sebastian Misfeldt Beck. Desuden giver lauget hvert år en donation til beboerne på de to værelser på 4. Maj Kollegiet i Aalborg, som lauget sponsorerer.

Efter laugsforsamlingen, der nærmest svarer til andre foreningers generalforsamling, blev optaget godt en snes nye medlemmer af lauget. 

Se billederne

Fotograf: Jens Morten

 

 

laugtidende lille

Læs Laugs-Tidende her

unge

Godt en halv snes unge på Aalborgs gymnasier og andre uddannelsessteder har fået en ekstra økonomisk jule- og nytårshilsen. Det er Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, som for 27. gang har uddelt årets Humørlegater.

Legaterne kan ikke søges, og det er uddannelsesstederne, som selv udpeger modtagerne ud fra de bestemmelser, legaterne uddeles efter. Modtagerne skal være en elev eller en lærling, som ”ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at sprede god stemning og godt kammeratskab og derved inspireret lærere og kammerater til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde”.>>>

10031 glade repræsentanter for forskellige sociale, humanitære og kulturelle foreninger og nogle få enkeltpersoner i Aalborg og nærmeste omegn har fået et ekstra lille bidrag til deres arbejde.
Christian Den Fjerdes Laugs Fond har ved den årlige uddeling over en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Aalborg givet i alt 100.000 kr. til de mange aktiviteter med særlig fokus på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.
>>>