Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

"Et dansk løsen"IMG 2605, der rungede ud over Nytorv bød de 21 amerikanske gæster velkommen.

De 21 amerikanere, der var særlige gæster i Aalborg, ankom på deres sidste aften af besøget til Nytorv i Aalborg. Her blev de modtaget med salut affyret af Aalborg Kanonlaug inden de gik ind i Jens Bang Stenhus for at blive optaget i Christian den Fjerdes Laug.

De 21 amerikanere havde været Aalborgs gæster siden torsdag den 3. oktober, og var inviteret af Aalborg og en række virksomheder for at besøge og opleve Aalborg og Nordjylland. De 21 personer, der til daglig  er udøvende rejsebureauagenter i USA, var inviteret til selv at komme og opleve Aalborg og Nordjylland, således at de fremover på bedste vis kunne ”sælge” deres oplevelser, og på denne måde kunne være med til at forøge turiststrømmen fra USA til Aalborg og Nordjylland.

Denne mandag aften, som var sidste aften på oplevelsesturen, skulle de 21 rejsebureauagenter slutte af i Aalborg, med at blive optaget i det navnkundige Christian den Fjerdes Laug. Aalborg Kanonlaugs salut med ”Dansk løsen” på Nytorv blev en festlig indledning til en glad optagelse.

Oldermand Niels Voss Hansen bød gæsterne hjertelig velkommen til Christian den Fjerdes Laug i den gamle vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Gæsterne blev på festlig vis præsenteret for lauget og dets virke, herunder en præsentation af laugets stolsbrødre. Ligeledes blev de gjort bekendt med laugets opståen og historie, inden de blev optaget i lauget og efterfølgende fik udleveret nøglen til den hemmelige indgang til lokalerne. For at de nyoptagne kunne finde denne hemmelige indgang, blev de ført rundt i byen under musikledsagelse og frem til døren, hvor en af de nyoptagne på samtlige nyoptagnes vegne afprøvede, om den udleverede nøgle kunne åbne døren.

Tilbage i vinkjælderen blev de nyoptagne indrulleret på bedste vis i festligt Aalborghumør, hvorunder de bl.a. stiftede bekendtskab med den lokale ”kartoffeljuice”, som de lærte at drikke med behørig pli.

Det var 21 glade og humørfyldte nyoptagne i Christian den Fjerdes Laug, der lidt senere kunne drage videre til en afsluttede middag på Utzon Centeret, som markerede den endelige afslutning på besøget i Aalborg og Nordjylland

Vi er overbeviste om, at Aalborg og Nordjylland har gjort et uudsletteligt indtryk på de 21 rejsebureauagenter, således at Aalborg og Nordjylland har fået 21 ambassadører, der gennem deres virke vil opfordre og guide mange gæster hertil i de kommende år.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

 

Inger RislandFor 20. gang bragte Inger og Bjørn Røisland en flok glade nordmænd til optagelse Christian den Fjerdes Laug.

Nordmændene kommer fra Tvedestrand og tilhører ”Det syngende norske selskab”.

Og det må siges, at den titel levede de på bedste vis op til, ved dels at synge med på Laugets glade sange, men ikke nok med det, de medbragte selv et sangark, hvorfra der blev sunget hyldest sang for Christian den Fjerdes Laug. Det var klart, at de ihærdige primus motorer Inger og Bjørn Røisland skulle hyldes af Lauget for deres indsats, og oldermand Niels Voss Hansen bad de to komme frem for at modtage laugets hyldest for den flotte indsats gennem 20 år, og de modtog en gave (laugsbitter) fra Lauget.

I sin takketale sagde Inger Røisland, at de bestemt agtede at vende tilbage næste år og næste år og… med flere glade nordmænd, og det blev der fra Laugets side udtrykt en glad forventning og en stor tak for.

Desværre artede vejret sig ikke så flot denne dag, så det blev den korte byrundtur, men vi kunne forstå på gæsterne, at de selv på bedste vis, havde bevæget sig lidt rundt i vores glade by.

Selve optagelsen forløb efter forskrifterne, og selv ”hårde” udtalelser om nordmænd i almindelighed, blev mødt med stor munterhed, så oldermanden undgik at løbe ind i repressalier.

Da stolsbrødrene i Lauget trak sig tilbage, kunne de efterlade et selskab i et fantastisk humør.

Et selskab der ikke blot havde oplevet noget af det glade Aalborg, men også havde fået en indsigt i hvorfor Christian den Fjerdes Laug eksisterer, og hvorfor Aalborg By havde opfordret Christian den Fjerdes Laug til at fortsætte sit arbejde, der opstod under besættelsen, og som sådan var ophørt ved afslutningen af besættelsen i 1945 – men som netop derfor i dag er en del af Aalborgs DNA med sit fortsatte virke.

Veteraner 01Optagelse af Danske Veteraner (bl.a. tidligere Blå Baretter mm.) og den tilsvarende norske organisation NVIO.

Optagelse fandt sted den 7. september 2019. Der var19 til optagelse og ca. 45 bisiddere, hvilket skabte en fin stemning i kælderen.

Det var 25. gang foreningerne afholdt møde i Aalborg.

I den anledning overakte oldermand Niels Voss Hansen Christian den Fjerdes Laugs Crest til henholdsvis formanden for NVIO lokalafdeling i Larvik, Knut Erik Jørgensen, og til formanden for Danske Veteraner ”Limfjorden” Ole Nørholt.

Formiddagen sluttede med frokost for deltagerne i Duus`s Vinkælder.

Se billederne 

Fotograf Fini Ryming

UNMILPOCDen 4. september var der optagelse af kursister på UNMILPOC.

United Nations Military Police Course forkortet UNMILPOC er et internationalt militærpolitikursus som det danske militærpoliti på Aalborg Kaserner afholder to gange årligt.

I år har kurset 50 års jubilæum, idet det første kursus blev gennemført tilbage i 1969.

Det aktuelle kursus består af 26 elever fordelt på ikke mindre end 14 nationer, heraf er en enkelt fra Australien. 

Inden optagelsen af de 26 elever og en enkelt ny instruktør, blev kurset officielt budt velkommen til Aalborg på byens gamle rådhus.


13Det er en tradition at hovedtalere og andre involverede i 4. juli festlighederne optages i Christian den Fjerdes Laug.

Således også her i 2019, hvor der 4. juli om formiddagen blev optaget 20 personer med tilknytning til 4. juli aktiviteterne og den amerikanske uafhængighedsdag.

Selvom vejret fra morgenstunden var lidt mørkt og kedeligt, blev der skabt en meget fin stemning i den gamle vinkjælder under optagelsen.

Blandt de optagne var bl.a. den nye præsident for Rebildselskabet Jørgen Bech Madsen og frue og den danske hovedtaler Ole Sønnichsen, journalist og manden bag den anmelderroste biografi om danske William S. Knudsen ”One Dollar Man”, ligesom han står bag den store, dokumentariske fortælling ”Rejsen Til Amerika”.

Den amerikanske hovedtaler var Henrik Fogh Rasmussen blev optaget tilbage i 2008 sammen med sine forældre Anne Mette og Anders Fogh Rasmussen. Til minde om denne dag fik Henrik Fogh Rasmussen under teltfrokosten i Rebild overrakt et foto af denne begivenhed, hvilket overaskede og glædede ham meget. Henrik Fogh Rasmussen er stifter af og præsident for Argonne Global.

Endelig var også den danske ungdomstaler til festen, Caroline Amalie Skade blandt dem, der blev optaget, ligesom Kurt Sørensen, der bragte hilsen fra danskere i USA.

En anden markant optagelse denne dag var optagelse af Erik Pflugs barnebarn (navnkundig nu afdød stolsbroder i Christian den Fjerdes Laug). Louise Pflug Carlslund prøvede som den første om nøglen passede til den hemmelige løngang.

Efter behørig indtagelse af Christian den Fjerdes Laugs gallamiddag og den tilhørende ”kartoffeljuice”, hastede alle afsted til Rebild.

Under teltfrokosten overakte oldermanden erindringsgaver i form af slips og tørklæder til de nyoptagne talere på dagen – da var regnen samt blæsten begyndt at gøre sig gældende, hvilket endte med at få stor betydning for afviklingen af Rebildfesten i bakkerne.

Se billederne

Foto: Jens Morten i Duus' vinkjælder og Fini Ryming i Rebild