Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

unmilpoc

UNMILPOC er en forkortelse for United Nations Millitary Police Course, og de nyoptagne er her i landet for på Aalborg Kaserner i Hvorup at gennemgå en international uddannelse som MP´ere.

Denne dag var der ikke mindre end 21 optagelser på programmet, og disse 21 nyoptagne re- præsenterede tilsammen 13 forskellige nationer - i sandhed et internationalt selskab.

Vores oldermand var absolut på toppen denne dag, (ligesom alle andre dage)og sørgede for på bedste vis at få alle i kredsen inddraget i ritualet. På den måde levede Lauget op til artikel 2 i vores Laugsskraa, der siger: -at medvirke til udbredelse af kendskabet til Aalborg under fornøjelige og værdige former, at optage såvel byens borgere som udenlandske og indenlandske gæster i Lauget.>>>

norskejenter

Det blev en glad og særdeles festlig optagelse, der blev afholdt i Lauget fredag d. 8. September med optagelse af 15 nordmænd fra Tvedestrand i Norge, også kaldet ”Det syngende norske selskab”.

Og netop sang, det blev der. Foruden vores faste sange ved optagelsen, havde ”Det syngende norske selskab” selv medbragt en sang, der lå omdelt på bordene, da stolsbrødrene indtog deres pladser. Så efter at det ceremonielle var gennemført, tog de norske sangere over, og det var både festligt og ”koseligt” som nordmændene siger.>>>

oslo besogDet var resultat af flere års tæt samarbejde mellem Lauget og en kreds af borgere i Oslo. Dog er det sådan, at kun Lauget i Aalborg kan optage nye medlemmer. Det betyder, at Oslo Laug hvert forår/sommer kommer til Aalborg med nye medlemmer til optagelse i Christian Den Fjerdes Laug, og hvert efterår drager Lauget fra Aalborg til Oslo for at foretage optagelser der.

Kl. 10.30 var der optagelse i overværelse af feststemte nordmænd og ledsaget af norsk sang og musik. Udenfor Duus' Vinkælder spillede Drøbak Cabin Orkester. I dagens anledning omdøbt til “Christian Den Fjerdes Laugs husorkester”.

Efter optagelsen var der spisning for medlemmer af de to styrelser og deres damer på Aalborg Rådhus.

himmerlandDenne overskrift dækker over, at fredag d. 23. juni 2017, blev en stort antal medarbejdere hos Himmerland Boligforening optaget i Chr. 4 Laug.
Grundet ca. 98 optagelser, var det for det første nødvendigt at afholde to op- tagelsesseancer den samme formiddag, og grundet volumen var det også nødvendigt, at lade gæsterne blive siddende på deres pladser under ceremonien.

Vi bød de mange gæster velkommen i vanlig stil, og der var mange stirrende øjne, da vi vanen tro gennemførte ”Vor tørst først”. Trods de mange mennesker, eller måske netop derfor, herskede der en fantastisk god stemning, som ikke blev mindre, da vores kære oldermand gennemførte programmet. Det var bestemt en hyggelig og varm stemning, der herskede ved begge optagelser. >>>

rebildbakker news

Der er mange traditioner i Aalborg og Rebild omkring d. 4. juli – USA´s uafhængighedsdag.
En af de faste traditioner er optagelse af gæster til Rebildfesten i Christian den fjerdes Laug. Dette skete naturligvis også i år efter de gældende ritualer for optagelse.

På bedste og festligste vis førte Oldermand Niels Voss Hansen de nye medlemmer igennem optagelsen, og som det er foreskrevet i optagelses ritualet måtte de nye medlemmer ud på den traditionelle vandring omkring Jens Bang Stenhus, for at komme frem til bagsiden af huset med den ”hemmelige” indgang til vinkælderen. Her blev de nyerhvervede nøgler til bagdøren indviet, således at de nye medlemmer, nu som alle øvrige medlemmer af Chr. 4. Laug kan skaffe sig indgang til vinkælderen med deres nøgle.

Ligeledes blev gæsterne udsat for den traditionelle menu med danske røde pølser med brød, samt den livsnødvendige ”Kartoffel-juice”. Blandt de optagne var af Rebilddagens hovedpersoner: Chargé d’ Affaires Laura Lochman, der er stedfortrædende US-ambassadør i Danmark, amerikansk hovedtaler Rene Gross Kærskov, eventyrer m.m. og universitetsrektor Dr. Lyle Loelofs, Berea College der også var taler i Bakkerne. Dansk hovedtaler var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der tidligere er optaget i lauget.

Herefter blev residensen forlagt til Rebild, hvor den traditionelle ”Teltfrokost” blev afholdt på parkeringspladsen foran Rebildhus. Her er der også tradition for Chr. 4. Laugs medvirken – og som vanligst besteg medlemmer af Chr. 4 Laugs styrelse podiet, under flot lurblæseri af Laugets musikdirektør solotrompetist Per Iversen. Herefter uddelte Oldermand Niels Voss Hansen slips til herrerne og tørklæder til damerne.

Efterfølgende fulgte ”Rebildfesten” i bakkerne, der ikke mindst grundet dagens gode vejr, var velbesøgt, det blev umiddelbart fastslået, at antallet af gæster var noget større end sidste år, og det er da positivt for denne 105 år gamle tradition. <<<

Fotograf: Jens Morten og Fini Ryming

Se billederne