Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Aalborgprisen

Aalborgprisen 2023 gik til Psykiatriens hus.
Psykiatriens hus er opstået ved et unikt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland samt adskillige brugergrupper.

Prisen skulle egentlig være overbragt ved Laugsforsamlingen i februar måned, her var lederen Mette Holm Larsen desværre forhindret i at være til stede.

Tirsdag den 27. maj samledes Viceoldermand Jens-Christian Schmidt, Ceremonimester Sv. Aage Suhr, Laugskældermester Ole B. Kristensen og Oldermand Niels Voss Hansen samt Mette Holm Larsen til en lille ceremoni i Laugslokalet hvor beløbet kr. 5000 blev overrakt.

 

2024 05 14 Indvielse af Rundetrn i Lgstr 14 5 2024 193En indvielse, der blev overværet af flere hundrede borgere med borgmester Per Bach Laursen, samt “det rigtige Rundetårns” direktør Jeanette Bursche og formidlingsansvarlige Rasmus Agertoft i spidsen

Rundetårn i Løgstør er opstået på baggrund af, at en nærmest ukendt Løgstørianer Peder Nielsen Horrebow, der var født i en fattig fiskefamilie i Løgstør, men sidenhen blev astronom og sidenhen blev direktør for Rundetårn i København.

Det var Jens Aa. V. Schultz nu lokalt bosat i Løgstør området, der lancerede ideen om at hædre Peder Nielsen Horrebow med at bygge endnu et Rundetårn, med henvisning til hans virke som astronom og direktør for Rundetårn, denne gang i Løgstør for at hædre et bysbarn.

Det var også Jens Aa. V. Schultz, der har en fortid som Klosterforstander i Aalborg og som medlem af Christian den Fjerdes Laugs styrelse, kendte han til Lauget og vidste at Laugets havde en kongelig Christian den Fjerdes dragt, der oprindeligt blev syet på Det Kongelige Teaters skrædersal til Operasanger Ove Verner Hansen.

Derfor indforskrev Jens, Christian den Fjerde i kopi for at medvirke til at indvie, det nye Rundetårn, (det jyske).

Derfor kunne Christian den Fjerde medvirke sammen med stolsbrødre fra Christian den Fjerdes Laug og medvirke til et historisk tilbageblik. ligesom Christian den Fjerde kunne assistere Rundetårns (det i København) direktør Jeanette Bursche, da hun klippede det røde bånd over, der markerede indvielsen af det nye Rundetårn, der er en nøjagtig kopi i forholdet 1:10.

Området hvor tårnet står bliver i den nærmeste fremtid ændret til en park, mellem by og fjord, hvor Rundetårnet så kan medvirke til at skaffe gæster til byen, ligesom man i andre anledninger forventer at kunne få glæde af Rundetårn.

Tårnet blev indviet på Peder Nielsen Horrebows 345-års fødselsdag.

Det nye Rundetårn er bygget af murer Peter Høvring, der er barnefødt i Løgstør.

Så Christian den Fjerdes Laug med Kong Christian den Fjerde i spidsen, medvirkede helt klart til alt give indvielsen et historisk islæt, og til at gøre dagen lidt gladere.

Se billederne her

Private billeder

IMG 8879International optagelse af 34 nye medlemmer i Vinkjælderen.

Igen havde Christian den Fjerdes Laug fornøjelsen af at optage 34 nye medlemmer fra

UNMILPOC, den internationale militærpoliti organisation, der 2 gange om året afholder et 14 dages kursus for Militærpoliti medarbejdere fra hele stort set hele verdenen.

Under dette besøg bliver deltagerne gjort bekendt med Aalborg på bedste vis bl.a. via besøg på Aalborgs Rådhus, hvor de dels bliver budt velkommen til Aalborg og får information om hvad Aalborg er for en størrelse, som regel er det en viceborgmester, der forestår dette.

Ligeledes er der tradition for optagelse i Christian den Fjerdes Laug, hvor deltagerne fra de mange nationer stifter bekendtskab med det gamle Aalborg i form af Jens Bangs Stenhus og Duus Vinkjælder, samt ikke mindst oplever dansk hygge, morskab og hyggelig sang via optagelse i Christian den Fjerdes Laug.

De 34 glade mennesker, der blev optaget i Lauget, bl.a. en del svenskere, blev ført gennem optagelsesritualet. 

34 personer gav en lang kæde til byvandringen, som først gik til Laugets smukke træ på pladsen foran Rådhuset, og efter at kredsen var blevet indviet i træets historie, fortsatte selskabet til den hemmelige indgang, hvor den historiske ekspert fortalte om, hvorfor den hemmelige indgang var opstået og hvorledes man kan bruge den i dag, når man besøger stedet.IMG 8893

Ankommet igen til vinkælderen bød Oldermanden velkommen tilbage, og forklarede selskabet om den gamle danske drik mjød, som der så blev smagt på.

Efter strabadserne glædede alle sig over, at kunne lade Christian den Fjerdes Laugs store gallamiddag vederfares retfærdighed - og alle overholdt parolen for at drikke kartofeljuice på de rigtige tidspunkter.

Laugets “2-mand” band spillede op, og gæsterne sang pænt med på sangene i sangheftet og de tog pænt imod Oldermandens fortællinger om både alkohol og præsters problemer med at prædike, sådan at der var opmærksomhed fra menigheden. Det gav en ekstra tand til humøret.

Efter godt et par gode timer forlod Stolsbrødrene et glad snakkende publikum.

Men det sluttede ikke der, efterfølgende kom flere af organisatorerne omkring UNIMILPOC på besøg i laugslokalet, ikke mindst for at tale med Laugets Kældermester, der selv har en fortid i Militærpolitiet.
Se billederne her  
Private billeder

OldermandOptagelse af 20 nordmænd fra Risør og Sydnorge den 23.marts.

Endelig en optagelse af nordmænd. Ca. tyve personer fra det sydlige Norge havde fundet vej til Duus’s vinkælder, hvor de forventningsfulde skulle optages i Lauget.

De kom ud for en speciel oplevelse, idet Laugskældermester Ole B. Kristensen for første gang vikarierede som Oldermand, hvilket han gjorde med stor succes, stolsbrødrene var også glade, idet der nu skete noget nyt, så de var ekstra opmærksomme og deltagende.

Laugshistoriker Peter Reinau fortalte på vanlig inspirerende måde om Laugets historie både inde og ude ved den hemmelige løngang.IMG 7512

Henrik Schou varetog jobbene som Tørstmester og Laugsskovrider ligesom han fortalte historien om “jomfruen” med stor indlevelse.

Vores to troubadourer sluttede optagelsen med vanlig fremragende spil og sang.

En dejlig formiddag var til ende, hvor alle nød at høre norsk i kælderen igen.

Efterfølgende fik den fungerende Oldermand fortjent megen ros af stolsbrødrene.

DuusPremiere på optagelser i 2024.
Laugsforsamling og tildeling af guldmedalje i Christian den Fjerdes Laug.

Det blev en aften fuld af oplevelser. Da stolsbrødrene entrede kælderen i Duus Vinkjælder var der næsten fuldt hus med gæster. Det er der tradition tro til den årlige Laugsforsamling, hvor mange medlemmer benytter lejligheden til at besøge Lauget.

Efter at stolsbrødrene havde fået sig placeret, var der tid til at få klaret ”Vor tørst først”.

Efterfølgende bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling, samt optagelse af nye medlemmer.

Tidl. beredskabschef Jørgen Petersen blev foreslået som dirigent til Laugsforsamlingen, og overtog derefter ordet og styringen og afviklede derefter dagsordenens 8 punkter. Som vanligt måtte oldermanden lige vænne sig til, at der var en anden, der overtog styringen. Dirigenten fik afviklet Laugsforsamlingen og alle tilstedeværende fik orientering om Laugets virke, økonomi og der var også genvalg til Laugets oldermand, kassemester, kældermester, skriver og revisor.

Undervejs var der også overrækkelser af priser til 2 unge mennesker fra 4. maj kollegiet i Aalborg,

der fik en erkendtlighed til at forsøde tilværelsen.

Oldermanden afrundede Laugsforsamlingen og opfordrede forsamlingen til at give dirigenten en stor applaus for den gode gennemførelse af Laugsforsamlingen.

Herefter gik vi over til optagelse af 8 nye medlemmer i Lauget. De blev indviet i Laugets regler, hvem de blev medlemmer med bl.a. den nuværende konge, Hans majestæt Kong Frederik den Tiende.

Laugets historie og virke blev de nye medlemmer også bekendt med, ligesom de med den obligatoriske gåtur gennem det gamle og nye Aalborg blev gjort bekendt med den hemmelige indganIMG 7685g, og fik afprøvet at den til døren udleverede nøgle også virkede.

Vel tilbage i kælderen blev de nye medlemmer præsenteret for den gamle drik, mjød – og det lykkedes alle at holde den i sig.

Så skulle der festes for og med de nye, så Laugets flotte dinner kom på bordet, dog havde Oldermanden gjort gæsterne klart, at den herlige ventende ”kartoffeljuice”, ikke måtte røres før der blev givet grønt lys fra hovedbordet. Laugets to trubadurer sørgede for at gæsterne kom til at lære sangene i Laugets sanghefte. Dette blev krydret med gode fortællinger om det gode forhold mellem de skandinaviske lande, samt eksempler på ”alkoholens skadelige virkninger” og ikke mindst for- tællingen om, hvem de norske biskopper og præster elsker.

Som normalt ved optagelser forlader stolsbrødrene paradoksalt nok selskabet, når det er på sit højeste, således også denne dag.

Denne aften benyttede oldermanden også til at tildele fondsadministrator Jens Chr. Schmidt Laugets guldmedalje. Jens Chr. Schmidt er mangeårigt medlem af Laugsstyrelsen og har gennem årene beklædt forskellige tillidshverv i Lauget udover fondsadministrator, også laugsskriver, viceoldermand m.m. Som baggrund for guldmedaljen fremhævede oldermanden Jens Chr. Schmidts altid omhyggelige arbejde, med de opgaver han er blevet betroet. Hans løsningsorienterede indstilling til opgaverne, og ikke mindst hans omhyggelige omhu for opgaverne. Alle disse egenskaber er i høj grad kommet Christian den Fjerdes Laug til gode, og det er helt klart baggrunden for tildeling af Laugets Guldmedalje til Jens Chr. Schmidt.

Tildelingen af guldmedaljen blev ledsaget af stor applaus, ikke mindst fra de øvrige stolsbrødre i Christian den Fjerdes Laug, som klart udtrykte at tildelingen var fuldt berettiget,

Se billederne fra Laugsforsamlingen her
Foto: Privat