Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

IMG 4404Det er altid en særdeles spændende aften med afvikling af laugsforsamling, tildeling af div. legater og optagelse af legatmodtagerne m.fl., og ikke mindst er der traditionen tro dejligt med gæster, hvilket skyldes at mange tidligere optagne har gjort det til en fast tradition, at deltage i Laugsforsamlingen.

Begivenhederne startede på traditionel vis ved at stolsbrødrene under musikledsagelse indtager højsædet, og som vanligt sørger for at få styr på tørsten inden programmet afvikles.

Herefter bad Oldermanden forsamlingen om at rejse sig og udtalte mindeord for vores 2 mangeårige medlemmer, musikdirektør Per Iversen og Per Svensson der er afgået ved døden.

Efter dette bød Oldermanden velkommen til aftenens gæster, og tog fat på afviklingen af årets Laugsforsamling. Først blev tidligere beredskabschef Jørgen Pedersen foreslået og valgt som dirigent, der var ikke andre kandidater. Hvis der var, skulle de have været hurtigere ude.
Dirigenten fik det formelle på plads omkring indkaldelse og dagsorden, og gav herefter ordet til Oldermanden. Han fortalte i sin beretning at 2022 havde været næsten et normalt år i forhold til, da vi havde corona-krisen. Lauget havde afviklet 16 optagelser med i alt 338 nye medlemmer fra 18 forskellige lande. Det havde været dejlige optagelser, men forskellige, og f.eks. kan nævnes optagelsen af de nye amerikanske ambassadør Allan Leventhal og fru Sherry. Ambassadøren tiltrådte 1. juli og 4. juli blev han optaget i Christian den Fjerdes Laug. Vi optog også 32 besætningsmedlemmer fra fregatten Absalon, som Aalborg by har adopteret. Første gang vi optog besætningen far Absalon var i 2008. Denne gang fik de et kort ophold i Aalborg, da skibet blev dirigeret til Østersøen for at være med til en begivenhed med nogle russiske gasledninger, der vist var blevet utætte.
Der havde også været to optagelser af gode venner fra Unmilpoc, som har været fast på programmet i mere end 30 år.IMG 4409Sidste år uddelte vi også et ”skulderklap” til Philip Holst Nielsen, der havde reddet en person fra at drukne i fjorden.
Derudover har Lauget også uddelt 8 humørlegater til elever på Aalborgs Gymnasier, dels elever med faglig uddannelse fra Tech College. Et humørlegat gives til en person, der har udmærket sig ved at have et godt humør samt at være en god kammerat, og det er ikke nødvendigvis den dygtigste men måske den bedste, der kommer i betragtning.
Endelig nævnte Oldermanden, at Christian den Fjerdes Laugs Fond har det godt, der er kommet gang i renterne og derfor kunne fonden udlodde godt kr. 90.000 i 2022.
Fondens formand siden starten forhenværende borgmester Kaj Kjær havde efter 25 års tjeneste ønsket at trække sig tilbage. Nyvalgt til fondens styrelse blev professor Michael Slavinsky Dahl, Aalborg Universitet.
Traditionelt uddeler Lauget flere legater denne aften:

Legatet til ”Årets soldat” tilfaldt Overkonstabel af 1. Grad Jonas Høvring Skov, tjenstgørende ved Infirmeri Nordjylland.
Legatet til beboeren af Churchill værelset på 4. Maj Kollegiet tilfaldt Johanne Baagøe Schønberg og beboeren af Toldstrup værelset Gustav Irring Larsen.
Laugets ”Initiativpris” tilfaldt Martin Bossen og Sune Zacho Madsen for at være initiativtagere til projekt Safe House i Jomfru Anegade. En frivillig forening der er med til at højne sikkerheden og trygheden i og omkring Aalborgs natteliv.
”Aalborgprisen” tilfaldt Cafe Parasollen for at være et sted hvor der er plads til alle, der giver plads til andre. Lise Hansen modtog prisen på vegne af Cafe Parasollen.
Endelig blev ”Hædersprisen” uddelt og den tilfaldt Sonja Christensen, der gennem mange år har gjort sig fortjent til at få denne pris, senest har vi noteret os initiativet ”Raise for Kids”.
Formålet med foreningen er at skabe tryghed og stabilitet for børn i udsatte familier.

Herefter skulle resten af punkterne på dagsorden afvikles. Kassemesteren forelagde regnskabet.
Laugsforsamlingen sluttede med at Oldermanden takkede dirigenten.

Herefter blev denne aftens optagelse iværksat på traditionel vis, og på trods af at mange af gæsterne i sagens natur havde oplevet optagelser før, blev der hurtigt en god og varm stemning. De der skulle optages, kom på gulvet, efter at de havde fået at vide, at de var blevet godkendt til optagelse. Lovene blev gennemgået oDSC 0056 2g efterfølgende modtog de enkelte den gyldne nøgle til laugets hemmelige løngang. Herefter gjaldt det en vandretur gennem det nye og det gamle Aalborg, med besøg ved laugets flotte lindetræ på Gl. Torv inden man nåede frem til den hemmelige indgang. Ceremonimesteren sørgede for at en af de nyoptagne fik testet om nøglen virkede, hvilket lykkeligvis var tilfældet, det var en kølig aften, så det var rart at komme ind. De nyoptagne fik herefter lov til at smage den gamle drik mjød, inden de blev inviteret på Christian den Fjerdes Laugs store gallamiddag. Middagen foregik som vanligt med god musik og sang, dejlige røde pølser samt kartoffeljuice, inden stolsbrødrene overlod resten af aftenen til de mange glade gæster.

Som traditionen er, samledes alle legatmodtagere og stolsbrødre med damer efterfølgende på Byens Rådhus til en let anretning for at runde aftenens begivenheder behørigt af.

Se billederne her

Foto: Privat

Lørdag den 11. februar 2023 havde vi 17 glade mennesker til optagelse i Christian den Fjerdes Laug.

FullSizeRenderDe 17 kom bl.a. fra firmaet K-Properties samt Aalborg Guide Forening. Efter flot intonation fra Laugstroubadourerne, kaldte ceremonimesteren hele selskabet til orden, og stolsbrødrene indtog deres pladser ved højbordet.

Som sædvanlig var gæsterne spændte på, hvad der nu kom til at ske, og det blev de endnu mere, da tørstmesteren traditionelt startede med at intonere: ”Vor tørst først”, som også medførte flere glade ytringer, for virkelig at understrege for gæsterne, at de ikke havde noget i glasset.

Oldermanden bød på sin dejlige facon gæsterne hjerteligt velkomne her i kælderen, ved at tage hul på laugets historie, det blev ganske vist overdraget til vores historiske ekspert, der senere ville bruge en times tid på det historiske. Så kunne gæsterne hurtigt registrere om de havde sat tid nok af til optagelsen.

Gæsterne lærte lidt om lauget, og fik derefter præsenteret de ærede stolsbrødre, der denne dag sad ved højbordet. Som vanligt ville oldermanden gerne have en kort præsentation af sig selv, og det fik han så. Men han synes alligevel, at det var lige kort nok – og så gav viceoldermanden ham det store udtræk, og bagefter var der ikke et øje tørt.

Næste punkt var så om de fremmødte ønskede optagelse, efter at have hørt hvem de kunne blive brødre og søstre med, og efter at den historiske ekspert havde trættet dem med laugets historie.

Alle fremmødte var parat og havde afleveret optagelsesansøgning. Derefter skulle de turen igennem det gamle og nye Aalborg for at nå frem til den hemmelige løngang, som de nyoptagne skulle lære at kende, så de i fremtiden selv med den udleverede nøgle kunne skaffe sig adgang til den gamle kælderhvælving.

Undervejs blev der gjort ophold foran byens gamle rådhus, hvor det flotte lindetræ, som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen for at medvirke til at gøre den grønnere, blev plejet og passet af vores Skovridder.IMG 5122

Vel fremme ved den hemmelige løngang, blev nøglen til døren testet, og den virkede så selskabet efterfølgende kunne mødes i kælderen, først for at blive indviet i den ædle drik mjød, og siden for at indtage Christian den Fjerdes Laugs galladiner med øl og dejlig kartofeljuice.

At indtage kartofeljuice kræver sit, og det skal ske efter behørig sang til drikken og under

fuld styring af oldermanden. Gæsterne oplevede også et indlæg om alkoholens skadelige virkninger, så de kunne få respekt for det man drikker.

Laugets troubadourer tog så fat på det musikalske, dels ved at forestå afsyngning af sange fra Laugets sanghefte, dels ved dejlig musikalsk underholdning. Et hit denne dag blev den skønne sang: Den lille cafe, afsunget med fransk esprit.

Så var det tid for stolsbrødrene til at forlade gæsterne, der heldigvis var i højt humør.

Endnu en god optagelse af nye laugsbrødre var til ende.

Se billederne her

Privat foto

Der afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

tirsdag, den 28. februar 2023, kl. 19.00                                                                  Jens Bangs Stenhus

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.

Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 21. februar 2023.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2023 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives til Laugskældermester Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. ligeledes ved henvendelse til Ole Bech Kristensen.

 

Forfald2Student på Aalborg City Gymnasium Victoire Kalunga Namumya måtte sygemelde sig på dagen, hvor han skulle tildeles et af Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegater”.

I hans sted vikarierede rektor Mette Bilstrup, som på Victoires vegne modtog hæderen i form af et diplom, en Jubilæumsbog om Christian den Fjerdes Laug og endelig en kontant erkendtlighed, som det er op til modtageren at anvende efter eget ønske.

Oldermand Niels Voss Hansen orienterede om, at Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode humør og glade sind og positive indstilling medvirker til at sprede god stemning og godt kammeratskab.

Han motiverede derefter tildelingen af Humørlegatet med, at ”Victoire er en glad sjæl, der samler klassens elever omkring sig, og fortæller røverhistorier. Du er et positivt menneske, der spreder glæde omkring dig”.

Overrækkelsen fandt sted på Aalborg City Gymnasium i et fælleslokale, hvor over 100 af de studerende på gymnasiet overværende tildelingen, hvor der også var ledsagende musik af Laugets troubadour Kjeld Trudslev. Udover Laugets Oldermand deltog også Laugets Ceremonimester Svend Aage Suhr og Laugets Tørstmester Palle Bjørnstrup.

Foto: Jens Morten