Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Norsk og dansk humør gik op i en højere enhed.

IMG 4729Aalborg Universitet havde besøg af 23 kollegaer fra Universitetet i Sørøst-Norge, der nærmere betegnet ligger i Notodden.

AAU syntes, at de norske gæster skulle beriges med en rigtig Aalborg oplevelse, og ønskede derfor at gæsterne blev optaget i Christian den Fjerdes Laug.

Optagelsen fandt sted d. 20.10. 2022 kl. 17.30, så det var lidt i ”mørkningen”, men humøret i selskabet var meget lys og lystig og steg yderligere i takt med at optagelsen skred frem.

Der var 9 stolsbrødre inklusive oldermanden samlet ved hovedbordet, og at humøret blev pænt højt i det norske selskab skyldes selvfølgelig ikke mindst oldermandens fortælling om forholdet mellem de skandinaviske brødre, samt yderligere historier hvor der blev henvist kraftigt til Norge og nordmænd.

Alle de, der skulle optages, var godkendt af Lauget, og ved selve optagelsen lovede de at efterleve laugets forordninger, som blev læst op for dem inden optagelsen.

Herefter fik de nyoptagne gåturen gennem det gamle og nye Aalborg og kom frem til den hemmelige indgang, hvor den udleverede nøgle til de enkelte optagne, blev testet for om den virkede til den hemmelige indgang - og det gjorde den.

IMG 4731Så alle kom igen ind i Vinkjælderen. Her ventede så bl.a. Christian den Fjerdes Laugs store dinner (to røde pølser og et brød), og som det sker blandt brødre (og her er det både kvinder og mænd, der er brødre) så bredte der sig en virkelig god stemning under spisningen. Nordmændene fik lært at drikke Aalborg snaps, og laugets troubadourer sørgede for at give stemningen endnu en tak, dels ved musikledsagelse til div. sange samt et musikalsk islæt.

Vi er overbevist om, at alle de optagne nordmænd nød at opleve denne optagelse og den Aalborg begivenhed, som det er.

Og nu kan de tælle sig blandt laugets ca. 8.000 medlemmer fra 104 forskellige nationer.

 Foto: privat

02Erhverv Norddanmark Seniorer mønstrede ikke mindre end ca. 40 personer denne sene oktober eftermiddag/aften.

20 af de fremmødte medlemmer skulle optages denne dag i Christian den Fjerdes Laug.

De øvrige ville gerne være gæster, da de selv tidligere er blevet optaget i lauget.

De fleste af seniorerne har haft deres liv og virke i Aalborg og omegn, og havde et kendskab til Jens Bang Stenhus og Christian den Fjerdes Laug, men aht. nyere medlemmer ville de gerne have en nærmere information om de det berømte hus og dets bygherre.

Derfor underholdt vores kældermester Ole Bech Kristensen forinden optagelsen i Christian den Fjerdes Laug, de fremødte medlemmer om købmanden Jens Bang og specielt det store hus, bygget for ca. 398 år siden og som står den dag i dag og som de nu var gæster i.

Vores kældermester må siges at være en mand med mange talenter.

Så allerede da Christian den Fjerdes Laugs oldermand og stolsbrødre ankom til kælderen var der en meget fin stemning og god snak, der dog på myndig vis blev til stilhed da vores ceremonimester Svend Aage Suhr bad alle rejse sig.

Stolsbrødrene indtog deres pladser ved højbordet, og oldermand Niels Voss Hansen henvendte sig til selskabet, som det glædede både ham og stolsbrødrene at se her til optagelsen, ikke mindst alle gæsterne. Under stor opmærksomhed fortalte oldermanden selskabet om Christian den Fjerdes Laugs virke, herunder ikke mindst hvilke berømtheder, som de der skulle optages nu kom i selskab med worldwide. Ligeledes blev laugets love læst op for de potentielle medlemmer, herunder en nøje gennemgang af, hvilke forordninger der skulle overholdes og hvilke bøder man kunne blive idømt, hvis man på en eller anden måde, forbrød sig mod disse forordninger. Alle de fremmødte accepterede dette og ønskede fortsat at blive optaget.

De der ønskede optagelse, blev en efter en kaldt til hovedbordet og fik som bevis for deres optagelse udleveret nøgle til Laugets hemmelige indgang.

Denne skulle opleves i brug og selskabet begav sig afsted over Nytorv, frem til Gl. Torv for at hilse på laugets smukke træ, som denne dag blev plejet af Henrik ”Schouridder”. Herefter videre til Cortes Gyde og Laugets hemmelige indgang. Her blev det testet om den udleverede nøgle kunne åbne døren, og det lykkedes. Ad mørke gange og vindeltrappe vendte selskabet tilbage til kælderen. Her trakterede Oldermanden med mjød og efterfølgende fulgte den store Christian den Fjerdes Laugs dinner.

De nyoptagne blev bl.a. fejret med øvelsen i at drikke kartoffeljuice, og under spisningen blev sunget et par pasende sange og vores ”to-mand band” Keld Trudslev og Henning Kaastrup underholdt med herlig musik, og de nyoptagne fik lov at anskaffe sig Laugets fine C4 guldnål.

Da stemningen var på sit højeste, trak Oldermanden og Stolsbrødrene sig tilbage, og overlod til selskabet fortsat at skabe og nyde den gode stemning.

Se billederne her

Foto: Privat

 

Det er dejligt at Corona tidens indflydelse er så godt som overstået.

IMG 4705I Christian den Fjerdes Laug har vi fornøjelsen af at gennemføre 7 optagelses arrangementer på en måned.

 Den 7. september optog vi igen et uddannelseshold for militærpolitiet, det

Internationale uddannelsesarbejde i Militærpolitiet kaldes UNMILPOC. allerede 10. september kunne vi optage et kontingent nordiske ingeniører, der var til seminar i

Aalborg.

Den 21. september blev et kontingent senior medarbejdere fra Siemens Gamesa optaget.

Det blev en meget fin og humørfuld eftermiddagsforestilling. Oldermanden ledte på sin sædvanlige myndige og herlige facon gæsterne igennem optagelsesritualet, og den historiske ekspert Peter Reinau fik selskabet indviet i laugets flotte historie.

Denne dag tog Henrik Schou sig af skovridderens arbejde, og gæsterne fik en stor sang fra de varme lande om vores smukke træ ved Rådhuset, hvordan det trivedes og hvordan vi plejede og passede det. Der var ikke et øje tørt efterfølgende.

Vi fik guidet deltagerne videre til den hemmelige indgang, og den historiske ekspert bidrog med yderligere historie om lauget og ceremonimester Svend Aage Suhr fik en af de deltagende damer (sjovt nok vælger han altid damer) til at efterprøve, at den udleverede nøgle kunne åbne døren.

Tilbage i kælderen blev selskabet modtaget af oldermanden, der indførte dem i drikken mjøds mysterier. Det blev efterfulgt af Christian den Fjerdes Laugs store dinner med indlagt underholdning af laugets brave musikanter Keld Trudslev og Henning Kaastrup.

Endnu en dejlig optagelse var til ende – men allerede 24.september var der optagelse af dele af besætningen på fregatten Absalon, der er adopteret af Aalborg. Den 2. oktober gælder det optagelse af medlemmer af logen ”Den brudte søjle”, den 4. oktober seniorgruppen fra Erhverv Norddanmark og igen den 20. oktober gæster fra AAU.

Det er dejligt med nye medlemmer i kredsen af de ca. 8.000 medlemmer Christian den Fjerdes Laug har både i vores hjemland men i høj grad også worldwide, og det er altid en glæde at se de nyoptagnes ansigter, når de bliver fortalt hvem de bliver medlemmer sammen med.

Se flere billeder HER

 

Den amerikanske ambassadør tiltrådte 1. juli og den 4. juli blev han optaget i Christian den Fjerdes Laug.

01Årets Rebildfest 2022 blev en af de allerførste opgaver for ambassadør Alan Leventhal og hans frue Sherry. Og det betød også optagelse i Christian den Fjerdes Laug på selve dagen hvor Amerikas Uafhængighedsdag bliver fejret.

I alt blev 17 personer blev optaget som nye medlemmer i Christian den Fjerdes Laug, og med Oldermand Niels Voss Hansen i topform, blev det som ønsket en glad og god optagelse, og alle blev optaget i festligt og godt humør.

Selskabet blev indført i laugets historie på bedste vis, fik fremlagt konditionerne for at blive medlemmer i lauget, og alle takkede ja.

Efter optagelsen var det tid for den obligatoriske rundtur i det gamle og nye Aalborg, med ophold foran byens gamle rådhus fra 1767. Ikke for alene at beundre dette, men mere for at pleje det smukke træ, der står foran Rådhuset, og som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen med ønsket om at medvirke til at gøre Aalborg ren og grøn.

Så var det tid for de nye medlemmer at opleve indgangen til Løngangen, hvortil den netop udleverede nøgle skulle passe. Det blev ambassadørfruen Sherry Leventhal, der på selskabets vegne fik lejlighed til at konstatere at nøglen passede, og dermed medvirke til at understrege, at meningen er, at de nye medlemmer i fremtiden skal medbringe nøglen, når de er i Aalborg, så de selv kan skaffe sig adgang til en af landets navnkundigste vinkældre.

13Herefter blev laugets flotte dinner serveret og nydt, og som sædvanlig blev gæsterne indført i snapsens ritualer under sang og bægerklang.

I år var der disponeret fornuftigt med tid, så alle kunne i ro mag efterfølgende begive sig afsted til Rebild, til frokost og Rebildfest i bakkerne; i år endda med deltagelse af hendes majestæt, dronning Margrethe den 2.

Netop da årets Rebild frokost var færdig, bragende et forrygende regn- og tordenvejr løs. Det var så meget, at selve festen i bakkerne blev udsat en halv time.

Desværre var regnvejret ikke helt færdigt, men heldigvis var folk forsynet med regn udstyr.

Fotograf: Jens Morten

Se billederne fra optagelsen HER

5 Chr4 fond legatuddeling 2022Efter 25 år som en særdeles dygtig formand, havde tidligere borgmester Kaj Kjær valgt at trække sig.

Nyvalgt til Fonden er Michael Slavensky Dahl. Vibeke Gamst blev valgt.til ny formand.

Øvrige medlemmer er Ernst Trillingsgaard, Jens-Christian Schmidt og Niels Voss Hansen.

Normalt har Fonden holdt sin årlige uddeling af legater først i december måned, hvor legatmodtagerne er blevet beværtet med æbleskiver og gløgg.
Det er nu ændret, da uddeling af legater og julefrokoster, ikke rigtigt harmonerede sammen.
Fremover holdes uddelingen den 4. maj. Menuen er den for Lauget så kendte, “røde pølser” med enten øl/vand eller vin til.

Uddelingen startede kl. 15.30, hvor Fondsadministrator Jens-Christian Schmidt bød velkommen. Herefter gav “Naturhornsblæserne” en lille, men fornem koncert.

Herefter blev de 18 modtagere kaldt op og modtog deres legat, ikke i form af kontanter eller check, men i form af et brev, hvor de blev bedt om at opgive deres kontonummer! Hvor enkelt er det ikke blevet?

De forskellige legater varierede fra 1.980 kr. til og med 5.000 kr., dækkende mange forskellige gode formål alle dog inden for Fondens statutter, som foreskriver at Fonden kan støtte “sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg kommune”

Af modtagerne kan f.eks. nævnes:
“Obelpigerne” 2.000 kr.
Forfatteren Uffe Westerberg, der udgiver en ny bog om Churchill-klubben 5000 kr.
Hospice Vangen, 5.000 kr.
Lungeforeningens netværksgruppe, 3.000 kr.
“Strikkepigerne på Vestergaarden” 2.500 kr.
Herudover 14 andre gode formål.

Som noget nyt havde Fonden allieret sig med Aalborg Kloster, der netop den 4. maj havde premiere på en tilføjelse til udstillingen om Churchill-gruppen. Legatmodtager Uffe Westerberg fortalte om udstillingen.

Kl.16.45 gik forsamlingen via “den hemmelige løngang” til Aalborg Kloster, hvor Søren Wormslev tog imod.

Søren Wormslev, der er formand for Aalborg Kloster, holdt et spændende foredrag om klostret, samt om udstillingen om Churchill-gruppen, hvor også forfatteren Uffe Westerberg kunne supplere med flere facts.

Tak til Søren Wormslev for en stor oplevelse.

Fogograf: Jens Morten

Se billederne her