Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Lørdag den 11. februar 2023 havde vi 17 glade mennesker til optagelse i Christian den Fjerdes Laug.

FullSizeRenderDe 17 kom bl.a. fra firmaet K-Properties samt Aalborg Guide Forening. Efter flot intonation fra Laugstroubadourerne, kaldte ceremonimesteren hele selskabet til orden, og stolsbrødrene indtog deres pladser ved højbordet.

Som sædvanlig var gæsterne spændte på, hvad der nu kom til at ske, og det blev de endnu mere, da tørstmesteren traditionelt startede med at intonere: ”Vor tørst først”, som også medførte flere glade ytringer, for virkelig at understrege for gæsterne, at de ikke havde noget i glasset.

Oldermanden bød på sin dejlige facon gæsterne hjerteligt velkomne her i kælderen, ved at tage hul på laugets historie, det blev ganske vist overdraget til vores historiske ekspert, der senere ville bruge en times tid på det historiske. Så kunne gæsterne hurtigt registrere om de havde sat tid nok af til optagelsen.

Gæsterne lærte lidt om lauget, og fik derefter præsenteret de ærede stolsbrødre, der denne dag sad ved højbordet. Som vanligt ville oldermanden gerne have en kort præsentation af sig selv, og det fik han så. Men han synes alligevel, at det var lige kort nok – og så gav viceoldermanden ham det store udtræk, og bagefter var der ikke et øje tørt.

Næste punkt var så om de fremmødte ønskede optagelse, efter at have hørt hvem de kunne blive brødre og søstre med, og efter at den historiske ekspert havde trættet dem med laugets historie.

Alle fremmødte var parat og havde afleveret optagelsesansøgning. Derefter skulle de turen igennem det gamle og nye Aalborg for at nå frem til den hemmelige løngang, som de nyoptagne skulle lære at kende, så de i fremtiden selv med den udleverede nøgle kunne skaffe sig adgang til den gamle kælderhvælving.

Undervejs blev der gjort ophold foran byens gamle rådhus, hvor det flotte lindetræ, som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen for at medvirke til at gøre den grønnere, blev plejet og passet af vores Skovridder.IMG 5122

Vel fremme ved den hemmelige løngang, blev nøglen til døren testet, og den virkede så selskabet efterfølgende kunne mødes i kælderen, først for at blive indviet i den ædle drik mjød, og siden for at indtage Christian den Fjerdes Laugs galladiner med øl og dejlig kartofeljuice.

At indtage kartofeljuice kræver sit, og det skal ske efter behørig sang til drikken og under

fuld styring af oldermanden. Gæsterne oplevede også et indlæg om alkoholens skadelige virkninger, så de kunne få respekt for det man drikker.

Laugets troubadourer tog så fat på det musikalske, dels ved at forestå afsyngning af sange fra Laugets sanghefte, dels ved dejlig musikalsk underholdning. Et hit denne dag blev den skønne sang: Den lille cafe, afsunget med fransk esprit.

Så var det tid for stolsbrødrene til at forlade gæsterne, der heldigvis var i højt humør.

Endnu en god optagelse af nye laugsbrødre var til ende.

Se billederne her

Privat foto

Der afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

tirsdag, den 28. februar 2023, kl. 19.00                                                                  Jens Bangs Stenhus

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.

Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 21. februar 2023.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2023 er stemmeberettigede.

Bordbestilling afgives til Laugskældermester Ole Bech Kristensen, tlf.: 3029 0591

Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften, pris 350 kr. ligeledes ved henvendelse til Ole Bech Kristensen.

 

Forfald2Student på Aalborg City Gymnasium Victoire Kalunga Namumya måtte sygemelde sig på dagen, hvor han skulle tildeles et af Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegater”.

I hans sted vikarierede rektor Mette Bilstrup, som på Victoires vegne modtog hæderen i form af et diplom, en Jubilæumsbog om Christian den Fjerdes Laug og endelig en kontant erkendtlighed, som det er op til modtageren at anvende efter eget ønske.

Oldermand Niels Voss Hansen orienterede om, at Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode humør og glade sind og positive indstilling medvirker til at sprede god stemning og godt kammeratskab.

Han motiverede derefter tildelingen af Humørlegatet med, at ”Victoire er en glad sjæl, der samler klassens elever omkring sig, og fortæller røverhistorier. Du er et positivt menneske, der spreder glæde omkring dig”.

Overrækkelsen fandt sted på Aalborg City Gymnasium i et fælleslokale, hvor over 100 af de studerende på gymnasiet overværende tildelingen, hvor der også var ledsagende musik af Laugets troubadour Kjeld Trudslev. Udover Laugets Oldermand deltog også Laugets Ceremonimester Svend Aage Suhr og Laugets Tørstmester Palle Bjørnstrup.

Foto: Jens Morten

SlagterlrlingAsbjørn von der Lippe, der er slagterlærling hos Salling Super er blevet tildelt Christian den Fjerdes Laugs ”Humørlegat”.

Såvel Tech College Aalborg som arbejdspladsen Saling Super havde indstillet Asbjørn til at modtage legatet.

I indstillingen hedder det bl.a. at ”han ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling medvirker til at sprede god stemning og godt kammeratskab”.

Asbjørn fik i den anledning på sin arbejdsplads i Salling, hvor repræsentanter fra Christian den Fjerdes Laug var mødt op, med musik og tale overrakt et flot diplom på den nye værdighed som legatmodtager samt et gavekort til Aalborg Citys mange butikker og restauranter, som han kunne anvende efter eget ønske.

Det var både rart og dejligt at opleve en glad og overrasket legatmodtager.

Foto: Jens Morten