5 Chr4 fond legatuddeling 2022Efter 25 år som en særdeles dygtig formand, havde tidligere borgmester Kaj Kjær valgt at trække sig.

Nyvalgt til Fonden er Michael Slavensky Dahl. Vibeke Gamst blev valgt.til ny formand.

Øvrige medlemmer er Ernst Trillingsgaard, Jens-Christian Schmidt og Niels Voss Hansen.

Normalt har Fonden holdt sin årlige uddeling af legater først i december måned, hvor legatmodtagerne er blevet beværtet med æbleskiver og gløgg.
Det er nu ændret, da uddeling af legater og julefrokoster, ikke rigtigt harmonerede sammen.
Fremover holdes uddelingen den 4. maj. Menuen er den for Lauget så kendte, “røde pølser” med enten øl/vand eller vin til.

Uddelingen startede kl. 15.30, hvor Fondsadministrator Jens-Christian Schmidt bød velkommen. Herefter gav “Naturhornsblæserne” en lille, men fornem koncert.

Herefter blev de 18 modtagere kaldt op og modtog deres legat, ikke i form af kontanter eller check, men i form af et brev, hvor de blev bedt om at opgive deres kontonummer! Hvor enkelt er det ikke blevet?

De forskellige legater varierede fra 1.980 kr. til og med 5.000 kr., dækkende mange forskellige gode formål alle dog inden for Fondens statutter, som foreskriver at Fonden kan støtte “sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg kommune”

Af modtagerne kan f.eks. nævnes:
“Obelpigerne” 2.000 kr.
Forfatteren Uffe Westerberg, der udgiver en ny bog om Churchill-klubben 5000 kr.
Hospice Vangen, 5.000 kr.
Lungeforeningens netværksgruppe, 3.000 kr.
“Strikkepigerne på Vestergaarden” 2.500 kr.
Herudover 14 andre gode formål.

Som noget nyt havde Fonden allieret sig med Aalborg Kloster, der netop den 4. maj havde premiere på en tilføjelse til udstillingen om Churchill-gruppen. Legatmodtager Uffe Westerberg fortalte om udstillingen.

Kl.16.45 gik forsamlingen via “den hemmelige løngang” til Aalborg Kloster, hvor Søren Wormslev tog imod.

Søren Wormslev, der er formand for Aalborg Kloster, holdt et spændende foredrag om klostret, samt om udstillingen om Churchill-gruppen, hvor også forfatteren Uffe Westerberg kunne supplere med flere facts.

Tak til Søren Wormslev for en stor oplevelse.

Fogograf: Jens Morten

Se billederne her