2021 uddeling fra fonden

Selvom coronaen har rådet, har Christian den Fjerdes Laugs Fond været aktive i den forgangne periode.

Først her i maj 2021 blev det muligt at afholde et fysisk møde med deltagere fra Laugets Fond samt 3 udvalgte ud af en række modtagere. Dette for at overholde det gældende forsamlingspåbud om kun at være max. 10 personer ved et indendørs arrangement.

De tre organisationer der var inviteret til møde i Laugets lokaler den 4. maj i Jens Bangs Stenhus var Frelsens Hær v/William Bjarkam, Goldschmidts Musikakademi Aalborg v/Lise Gam- Jensen og Aalborg Pensionistorkester v/Hanna Vig. De to første organisationer modtog kr. 4.000,- hver og Pensionistorkesteret modtog kr. 5.000,-

Bag uddelingen stod Fondens bestyrelse ved formand Kaj Kjær, bestyrelsesmedlem Ernst Trillingsgaard, bestyrelsesmedlem Vibeke Gamst, oldermand Niels Voss Hansen og fondsadministrator Jens Chr. Schmidt.

Jens Chr. Schmidt fortalte bl.a. om, at det årlige uddelingsarrangement normalt havde fundet sted i december måned, men bl.a. af praktiske årsager og med Christian den Fjerdes Laugs opståelse under 2. Verdenskrig, nu er blevet flyttet til den 4. maj, og derfor var det godt, at man trods alt kunne samle op til 10 personer.

Men Fonden har dog også været aktiv i coronaperioden, idet der i løbet af 2020 er blevet uddelt kr. 8.000 til henholdsvis Aalborg Arrest's 100-års jubilæumsskrift kr. 3.000, til en ung kvinde der ønsker at blive hospitalsklovn kr. 3.000 og endelig Charity of Aalborg kr. 2.000.

Den 4. maj 2021 er der udover til de 3 indbudte, uddelt midler til Morskabsteatret kr. 4.000, Aalborg Byhave Karolinelund kr. 3.000, Aalborg Slotsteater kr. 5.000, Colitis Crohn foreningen kr. 4.000, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital kr. 5.000, ”De Sangglade” kr. 3.000, Seniorklubben ”Griffen”  kr. 2.000, Strikkepigerne på Vestergården kr. 2.000, Foreningen ”De Positive” kr. 3.000, Obelpigerne kr. 1.500 og Naturhornsblæserne kr. 4.000.

Det er en stor fornøjelse for Christian den Fjerde Laugs Fond at kunne uddele disse donationer til glæde og gavn hos modtagerne. Håbet er, at støtten giver liv og aktivitet hos de enkelte modtagere.

I 2022 kan Christian den Fjerdes Laugs Fond se frem til at fejre 25 års indsats, så derfor arbejdes der hårdt på at kunne præstere en fornuftig indtægt frem til dette, så det kan blive muligt at uddele gode ”Jubilæums-donationer".

Billedtekst:

Siddende forrest fra venstre: Lise Gam-Jensen, William Bjarkam og Hanna Vig
Bagerst fra venstre: Niels Voss Hansen, Palle Bjørnstrup, Jens Chr. Schmidt, Ernst Trillingsgaard og fondens formand Kaj Kjær.

Fotograf: Fini Ryming