Lørdag, den 11. februar 2023, kl. 9.30

Optagelse for K Properties, Aalborg Guideforening samt norske og danske venner af lauget

Torsdag, den 23. februar 2023, kl.16.30

Optagelse på dansk af ca 15 brødre fra loge 834 Den rette Vinkel 

Tirsdag, den 28. februar 2023, 19.00

Laugsforsamling og optagelse

Onsdag, den 1. marts 2023, kl. 16.00

Optagelse på engelsk for Karina Burgdorff af ca 15-20 fra et forskerhold fra AAU Business School

Lørdag, den 25. marts 2023, kl.16.00

Optagelse på dansk af 20-30 personer fra Kristiansand Håndværkerforening

Onsdag, den 26. april 2023, kl. 11.00

Optagelse for trænregimentet af ca 30 elever på United Nations Military Police Course