IMG 1172Christian den Fjerdes Laug har ca. 8.000 medlemmer fordelt over hele verden, alligevel var den en stor fornøjelse at denne medlemskreds blev styrket ved optagelse af 26 medlemmer fra store dele af verden den 4. maj 2022.

Oldermanden nævnte i sin velkomst, at der normalt var elever med fra Ukraine, dem savnede vi af gode grunde i dag. Oldermanden bad major Kristian Henningsen viderebringe vores bedste hilsener til vores venner i Ukraine.

Netop af hensyn til det multinationale blev denne optagelse naturligvis gennemført i engelsk udgave. De 26 nyoptagne havde det til fælles, at de alle fungerer i deres nationale militær- politi, og ligeledes er det en tradition, at de pågældende MP´er fra de enkelte nationer deltager i kursus i Aalborg omkring international forståelse og gensidig respekt for og mellem de enkelte landes militærpoliti.

Det er efterhånden blevet en tradition at dette internationale efteruddannelsestilbud finder sted i Aalborg, og en del af denne tradition har de seneste 25 år, budt på optagelse af de aktuelle kursusdeltagere i Christian den Fjerdes Laug.

I begyndelsen af optagelsesproceduren hersker der blandt de optagelsessøgende en rimelig spændt stemning, men efterhånden som optagelsesritualet gennemgås skabes der god forståelse for denne danske institutions oprindelse, liv og virkemåde, og derfor lykkes det at afvikle hele optagelsen i et godt og smittende humør.

Denne gang var der optagelse af danske, norske, svenske, finske, engelske, lettiske, polske og tyske militærpolitifolk.

Alle deltagere var gode til at synge med på de indlagte sange i optagelsesproceduren, og klappede flot ad Laugets dygtige 3-mands-band, der leverede god musikalsk underholdning.

Endnu en god dag.

Foto: Privat

Se billederne