Laugets styrelse 

2020 nye uniformer

Niels Voss Hansen, Oldermand, Jens-Christian Schmidt,  Viceoldermand og fondsadministrator,

Svend Aage Suhr, Ceremonimester,

 Ole Bech Kristensen, Laugskældermester, Henrik Schou, Stolsbroder,

 Torben Røgild, Kassemester,  Per Iversen, Laugstroubadour,

Keld Trudslev, Laugstroubadour, Palle Bjørnstrup, Tørstmester, Peter Reinau, Laugshistoriker,

Andreas Rasmussen, Laugsskovrider og Per Svensson, Stolsbroder