Det blev en flot aften med optagelse af nye medlemmer og tildeling af donationer

Som vanligt dannede kælderhvælvet under Jens Bangs Stenhus rammen om aktiviteterne.

Oldermand Niels Voss Hansen kunne byde velkommen til mange deltagere, der var pænt fyldt op i kælderen. SIMG 4262om første punkt oplæste oldermanden et telegram til Hendes Majestæt Dronningen, hvilket senere medførte en kvittering fra dronningen for modtagelsen af den venlige hilsen.
Oldermanden bad så forsamlingen om at mindes mangeårige stolsbroder Karl Salling Møller, der i 2021 var død 96 år gammel.Karl Salling Møller var æresceremonimester og den sidste i lauget, der havde været aktiv under 2. Verdenskrig, og kom hjem med de hvide busser fra Neuengamme. Karl var medlem af Lauget i 46 år, heraf de 40 år i styrelsen.
Ligeledes meddeltes at stolsbroder Per Svensson efter 37 års medlemskab af lauget, heraf de 25 som medlem af styrelsen, har valgt at trække sig tilbage.
Henning Kaastrup blev behørigt budt velkommen som ny stolsbroder og iklædt kappe.

Herefter blev Laugsforsamling for året 2021 afviklet.
Som dirigent til at afvikle dagsordenen på behørig vis valgtes tidligere beredskabschef Jørgen Pedersen.

IMG 4270Dagsordenen blev herefter afviklet, og Jørgen Pedersen hjalp til med, at det skete efter den gældende dagsorden.  

I oldermandens beretning blev meldt om Covid-19’s indflydelse på aktiviteterne.  Det havde kun været muligt at gennemføre 6 optagelser i 2021. En af disse var et 30-års jubilæum for optagelse af medlemmer i UNMILPOC. Det blev i sin tid initieret af major Søren Rand, der også var til stede på dagen. Samme dag udnævntes ”Årets Soldat  2021”, som blev overkonstabel Class Mathias Schultz.  Ligeledes havde arbejdet med laugets norske afdeling ligget underdrejet grundet Covid-19, men der er melding om et norsk besøg i marts 2022. Beretningen blev godkendt.

Der var genvalg til bestyrelsen, der alle var villige til at fortsætte.

Kassemester Torben Røgild gennemgik herefter regnskabet, der udviste et fornuftigt overskud på trods af Covid-19 og en dermed indskrænket aktivitet i 2021.

Regnskabet blev godkendt.

Herefter omtalte oldermanden Christian den Fjerdes Laugs Fond, hvor der i 2021 var blevet uddelt i alt kr. 54.000 til forskellige gode formål. I årenes løb har Fonden udbetalt 1,6 mill. kr. til gode formål.

I år har fonden 25-års jubilæum. I alle årene har tidligere borgmester Kaj Kjær været formand. Kaj Kjær har nu valgt at trække, sig og han og fru Britta fik stor tak for indsatsen. Nyvalgt til fonden er Michael Slavensky Dahl.

Traditionen tro var der herefter uddeling af diverse hæderspriser.
Philip Holst Park Nielsen fik tildelt en donation i form af et ”Skulderklap” for aktuelt i weekenden, at have reddet endnu et ungt menneske fra at drukne i Limfjorden.
Årets soldat 2022 tilfaldt overkonstabel David Gerdt for sin indsats, der også omfattede missioner i både Irak og Afghanistan.
Aalborgprisen gik til Aalborgarden, som siden 1983 har medvirket til at gøre Aalborg festligere. Formand Michael Christensen og tambourmajor Cecilie Laustsen tog imod.
Christian den Fjerdes Laug’s Hæderpris gik til Knud Christensen, der har taget initiativ til organisationen ”Kom videre mand” i Aalborg. En organisation, der hjælper mænd, der har ”ondt i livet”.
Traditionen tro var der donationer til beboere på 4. Maj Kollegiet. De bor på henholdsvis ”Churchill værelset”: Frida Rosenlund Falk Thøstesen og ”Tolstrup værelset”: Magnus Neve-Græsbøll.

Da dirigenten og oldermanden havde afklaret, hvem der skulle afslutte generalforsamlingen, var næste punkt optagelse af nye medlemmer.
Der var 12, der havde ønsket optagelse. Heraf en delegation fra laugets mangeårige samarbejdspartner en sektion fra GF Forsikring i Odense.

De nyoptagne blev udsat for den herlige normale optagelse. De måtte også denne aften bevæge sig ud i mørket, for at finde frem til den hemmelige indgang, hvortil de netop havde fået hver sin nøgle. Selskabet blev udsat for den traditionelle hofmenu, 2 røde pølser med brød.  Der var en glad stemning under hele optagelsen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming