02Erhverv Norddanmark Seniorer mønstrede ikke mindre end ca. 40 personer denne sene oktober eftermiddag/aften.

20 af de fremmødte medlemmer skulle optages denne dag i Christian den Fjerdes Laug.

De øvrige ville gerne være gæster, da de selv tidligere er blevet optaget i lauget.

De fleste af seniorerne har haft deres liv og virke i Aalborg og omegn, og havde et kendskab til Jens Bang Stenhus og Christian den Fjerdes Laug, men aht. nyere medlemmer ville de gerne have en nærmere information om de det berømte hus og dets bygherre.

Derfor underholdt vores kældermester Ole Bech Kristensen forinden optagelsen i Christian den Fjerdes Laug, de fremødte medlemmer om købmanden Jens Bang og specielt det store hus, bygget for ca. 398 år siden og som står den dag i dag og som de nu var gæster i.

Vores kældermester må siges at være en mand med mange talenter.

Så allerede da Christian den Fjerdes Laugs oldermand og stolsbrødre ankom til kælderen var der en meget fin stemning og god snak, der dog på myndig vis blev til stilhed da vores ceremonimester Svend Aage Suhr bad alle rejse sig.

Stolsbrødrene indtog deres pladser ved højbordet, og oldermand Niels Voss Hansen henvendte sig til selskabet, som det glædede både ham og stolsbrødrene at se her til optagelsen, ikke mindst alle gæsterne. Under stor opmærksomhed fortalte oldermanden selskabet om Christian den Fjerdes Laugs virke, herunder ikke mindst hvilke berømtheder, som de der skulle optages nu kom i selskab med worldwide. Ligeledes blev laugets love læst op for de potentielle medlemmer, herunder en nøje gennemgang af, hvilke forordninger der skulle overholdes og hvilke bøder man kunne blive idømt, hvis man på en eller anden måde, forbrød sig mod disse forordninger. Alle de fremmødte accepterede dette og ønskede fortsat at blive optaget.

De der ønskede optagelse, blev en efter en kaldt til hovedbordet og fik som bevis for deres optagelse udleveret nøgle til Laugets hemmelige indgang.

Denne skulle opleves i brug og selskabet begav sig afsted over Nytorv, frem til Gl. Torv for at hilse på laugets smukke træ, som denne dag blev plejet af Henrik ”Schouridder”. Herefter videre til Cortes Gyde og Laugets hemmelige indgang. Her blev det testet om den udleverede nøgle kunne åbne døren, og det lykkedes. Ad mørke gange og vindeltrappe vendte selskabet tilbage til kælderen. Her trakterede Oldermanden med mjød og efterfølgende fulgte den store Christian den Fjerdes Laugs dinner.

De nyoptagne blev bl.a. fejret med øvelsen i at drikke kartoffeljuice, og under spisningen blev sunget et par pasende sange og vores ”to-mand band” Keld Trudslev og Henning Kaastrup underholdt med herlig musik, og de nyoptagne fik lov at anskaffe sig Laugets fine C4 guldnål.

Da stemningen var på sit højeste, trak Oldermanden og Stolsbrødrene sig tilbage, og overlod til selskabet fortsat at skabe og nyde den gode stemning.

Se billederne her

Foto: Privat