Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

IMG 2815Humøret var på kanten af markedsstemning ved optagelsen i Christian den Fjerdes Laug, lørdag d. 30.november..

Dagens optagelse gjaldt 19 nye medlemmer, hvor hovedparten var fra foreningen bag Hjallerup Marked.

Her har der i mange år været et godt samarbejde mellem Markedsudvalget og Christian den Fjerdes Laug, hvor Markedsudvalget stiller med et antal personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til at gøre Hjallerup Marked til en succes.

Alle 19 fik en indføring i Christian den Fjerdes Laugs historie og virke og blev herefter behørigt optaget, efter at Lauget grundigt havde studeret den enkelte ansøgning.

Efterfølgende blev de nye medlemmer sendt på den obligatoriske rundtur i Aalborg, der dog denne dag var kortere end vanligt, da årets julemarked totalt lægger beslag på arealet, hvor vort flotte træ står på Gl. Torv, men det gik endda, og gruppen nåede frem til den ”hemmelige indgang” – og lykkeligvis virkede i hvert fald en af de nys udleverede nøgler til indgangen.

Tilbage i kælderen blev der smagt på mjød og programmet fortsatte med Christian den Fjerdes Laug fornemme dinner, behørig og rituel indtagelse af ”kartoffel-juice” ledsaget af tilhørende sang fra selskabet.

Vores ”three man band” underholdt de nyoptagne på smukkeste vis, og efterfølgende overlod stolsbrødrene de nyoptagne til deres eget glade selskab, nu var stemningen jo slået an.

Se billederne

Foto: Fini Ryming

 

2019nyeklaeder

Christian Den Fjerdes Laug bliver nu klædt på, så det på flotteste vis kan repræsentere Aalborg i den store verden.

Torsdag den 14. november var Christian den Fjerdes Laug den glade modtager af en donation fra Spar Nord Fonden.

Donationen var på kr. 25.000 og øremærket nye "udgangsuniformer", således at Lauget stadig fremstår nobelt påklædt, når vi skal repræsentere ved forskellige lejligheder.

Donationen blev overrakt Oldermanden af bankrådsformand Hans Thorup bistået af kundechef Ole Busk Hansen.

Oldermanden udtrykte sin glæde over donationen og nævnte i sin takketale også de fine relationer der eksisterer mellem Spar Nord Bank og Lauget.

"Et dansk løsen"IMG 2605, der rungede ud over Nytorv bød de 21 amerikanske gæster velkommen.

De 21 amerikanere, der var særlige gæster i Aalborg, ankom på deres sidste aften af besøget til Nytorv i Aalborg. Her blev de modtaget med salut affyret af Aalborg Kanonlaug inden de gik ind i Jens Bang Stenhus for at blive optaget i Christian den Fjerdes Laug.

De 21 amerikanere havde været Aalborgs gæster siden torsdag den 3. oktober, og var inviteret af Aalborg og en række virksomheder for at besøge og opleve Aalborg og Nordjylland. De 21 personer, der til daglig  er udøvende rejsebureauagenter i USA, var inviteret til selv at komme og opleve Aalborg og Nordjylland, således at de fremover på bedste vis kunne ”sælge” deres oplevelser, og på denne måde kunne være med til at forøge turiststrømmen fra USA til Aalborg og Nordjylland.

Denne mandag aften, som var sidste aften på oplevelsesturen, skulle de 21 rejsebureauagenter slutte af i Aalborg, med at blive optaget i det navnkundige Christian den Fjerdes Laug. Aalborg Kanonlaugs salut med ”Dansk løsen” på Nytorv blev en festlig indledning til en glad optagelse.

Oldermand Niels Voss Hansen bød gæsterne hjertelig velkommen til Christian den Fjerdes Laug i den gamle vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Gæsterne blev på festlig vis præsenteret for lauget og dets virke, herunder en præsentation af laugets stolsbrødre. Ligeledes blev de gjort bekendt med laugets opståen og historie, inden de blev optaget i lauget og efterfølgende fik udleveret nøglen til den hemmelige indgang til lokalerne. For at de nyoptagne kunne finde denne hemmelige indgang, blev de ført rundt i byen under musikledsagelse og frem til døren, hvor en af de nyoptagne på samtlige nyoptagnes vegne afprøvede, om den udleverede nøgle kunne åbne døren.

Tilbage i vinkjælderen blev de nyoptagne indrulleret på bedste vis i festligt Aalborghumør, hvorunder de bl.a. stiftede bekendtskab med den lokale ”kartoffeljuice”, som de lærte at drikke med behørig pli.

Det var 21 glade og humørfyldte nyoptagne i Christian den Fjerdes Laug, der lidt senere kunne drage videre til en afsluttede middag på Utzon Centeret, som markerede den endelige afslutning på besøget i Aalborg og Nordjylland

Vi er overbeviste om, at Aalborg og Nordjylland har gjort et uudsletteligt indtryk på de 21 rejsebureauagenter, således at Aalborg og Nordjylland har fået 21 ambassadører, der gennem deres virke vil opfordre og guide mange gæster hertil i de kommende år.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

 

Inger RislandFor 20. gang bragte Inger og Bjørn Røisland en flok glade nordmænd til optagelse Christian den Fjerdes Laug.

Nordmændene kommer fra Tvedestrand og tilhører ”Det syngende norske selskab”.

Og det må siges, at den titel levede de på bedste vis op til, ved dels at synge med på Laugets glade sange, men ikke nok med det, de medbragte selv et sangark, hvorfra der blev sunget hyldest sang for Christian den Fjerdes Laug. Det var klart, at de ihærdige primus motorer Inger og Bjørn Røisland skulle hyldes af Lauget for deres indsats, og oldermand Niels Voss Hansen bad de to komme frem for at modtage laugets hyldest for den flotte indsats gennem 20 år, og de modtog en gave (laugsbitter) fra Lauget.

I sin takketale sagde Inger Røisland, at de bestemt agtede at vende tilbage næste år og næste år og… med flere glade nordmænd, og det blev der fra Laugets side udtrykt en glad forventning og en stor tak for.

Desværre artede vejret sig ikke så flot denne dag, så det blev den korte byrundtur, men vi kunne forstå på gæsterne, at de selv på bedste vis, havde bevæget sig lidt rundt i vores glade by.

Selve optagelsen forløb efter forskrifterne, og selv ”hårde” udtalelser om nordmænd i almindelighed, blev mødt med stor munterhed, så oldermanden undgik at løbe ind i repressalier.

Da stolsbrødrene i Lauget trak sig tilbage, kunne de efterlade et selskab i et fantastisk humør.

Et selskab der ikke blot havde oplevet noget af det glade Aalborg, men også havde fået en indsigt i hvorfor Christian den Fjerdes Laug eksisterer, og hvorfor Aalborg By havde opfordret Christian den Fjerdes Laug til at fortsætte sit arbejde, der opstod under besættelsen, og som sådan var ophørt ved afslutningen af besættelsen i 1945 – men som netop derfor i dag er en del af Aalborgs DNA med sit fortsatte virke.

Veteraner 01Optagelse af Danske Veteraner (bl.a. tidligere Blå Baretter mm.) og den tilsvarende norske organisation NVIO.

Optagelse fandt sted den 7. september 2019. Der var19 til optagelse og ca. 45 bisiddere, hvilket skabte en fin stemning i kælderen.

Det var 25. gang foreningerne afholdt møde i Aalborg.

I den anledning overakte oldermand Niels Voss Hansen Christian den Fjerdes Laugs Crest til henholdsvis formanden for NVIO lokalafdeling i Larvik, Knut Erik Jørgensen, og til formanden for Danske Veteraner ”Limfjorden” Ole Nørholt.

Formiddagen sluttede med frokost for deltagerne i Duus`s Vinkælder.

Se billederne 

Fotograf Fini Ryming