Lørdag den 11. februar 2023 havde vi 17 glade mennesker til optagelse i Christian den Fjerdes Laug.

FullSizeRenderDe 17 kom bl.a. fra firmaet K-Properties samt Aalborg Guide Forening. Efter flot intonation fra Laugstroubadourerne, kaldte ceremonimesteren hele selskabet til orden, og stolsbrødrene indtog deres pladser ved højbordet.

Som sædvanlig var gæsterne spændte på, hvad der nu kom til at ske, og det blev de endnu mere, da tørstmesteren traditionelt startede med at intonere: ”Vor tørst først”, som også medførte flere glade ytringer, for virkelig at understrege for gæsterne, at de ikke havde noget i glasset.

Oldermanden bød på sin dejlige facon gæsterne hjerteligt velkomne her i kælderen, ved at tage hul på laugets historie, det blev ganske vist overdraget til vores historiske ekspert, der senere ville bruge en times tid på det historiske. Så kunne gæsterne hurtigt registrere om de havde sat tid nok af til optagelsen.

Gæsterne lærte lidt om lauget, og fik derefter præsenteret de ærede stolsbrødre, der denne dag sad ved højbordet. Som vanligt ville oldermanden gerne have en kort præsentation af sig selv, og det fik han så. Men han synes alligevel, at det var lige kort nok – og så gav viceoldermanden ham det store udtræk, og bagefter var der ikke et øje tørt.

Næste punkt var så om de fremmødte ønskede optagelse, efter at have hørt hvem de kunne blive brødre og søstre med, og efter at den historiske ekspert havde trættet dem med laugets historie.

Alle fremmødte var parat og havde afleveret optagelsesansøgning. Derefter skulle de turen igennem det gamle og nye Aalborg for at nå frem til den hemmelige løngang, som de nyoptagne skulle lære at kende, så de i fremtiden selv med den udleverede nøgle kunne skaffe sig adgang til den gamle kælderhvælving.

Undervejs blev der gjort ophold foran byens gamle rådhus, hvor det flotte lindetræ, som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen for at medvirke til at gøre den grønnere, blev plejet og passet af vores Skovridder.IMG 5122

Vel fremme ved den hemmelige løngang, blev nøglen til døren testet, og den virkede så selskabet efterfølgende kunne mødes i kælderen, først for at blive indviet i den ædle drik mjød, og siden for at indtage Christian den Fjerdes Laugs galladiner med øl og dejlig kartofeljuice.

At indtage kartofeljuice kræver sit, og det skal ske efter behørig sang til drikken og under

fuld styring af oldermanden. Gæsterne oplevede også et indlæg om alkoholens skadelige virkninger, så de kunne få respekt for det man drikker.

Laugets troubadourer tog så fat på det musikalske, dels ved at forestå afsyngning af sange fra Laugets sanghefte, dels ved dejlig musikalsk underholdning. Et hit denne dag blev den skønne sang: Den lille cafe, afsunget med fransk esprit.

Så var det tid for stolsbrødrene til at forlade gæsterne, der heldigvis var i højt humør.

Endnu en god optagelse af nye laugsbrødre var til ende.

Se billederne her

Privat foto