IMG 4404Det er altid en særdeles spændende aften med afvikling af laugsforsamling, tildeling af div. legater og optagelse af legatmodtagerne m.fl., og ikke mindst er der traditionen tro dejligt med gæster, hvilket skyldes at mange tidligere optagne har gjort det til en fast tradition, at deltage i Laugsforsamlingen.

Begivenhederne startede på traditionel vis ved at stolsbrødrene under musikledsagelse indtager højsædet, og som vanligt sørger for at få styr på tørsten inden programmet afvikles.

Herefter bad Oldermanden forsamlingen om at rejse sig og udtalte mindeord for vores 2 mangeårige medlemmer, musikdirektør Per Iversen og Per Svensson der er afgået ved døden.

Efter dette bød Oldermanden velkommen til aftenens gæster, og tog fat på afviklingen af årets Laugsforsamling. Først blev tidligere beredskabschef Jørgen Pedersen foreslået og valgt som dirigent, der var ikke andre kandidater. Hvis der var, skulle de have været hurtigere ude.
Dirigenten fik det formelle på plads omkring indkaldelse og dagsorden, og gav herefter ordet til Oldermanden. Han fortalte i sin beretning at 2022 havde været næsten et normalt år i forhold til, da vi havde corona-krisen. Lauget havde afviklet 16 optagelser med i alt 338 nye medlemmer fra 18 forskellige lande. Det havde været dejlige optagelser, men forskellige, og f.eks. kan nævnes optagelsen af de nye amerikanske ambassadør Allan Leventhal og fru Sherry. Ambassadøren tiltrådte 1. juli og 4. juli blev han optaget i Christian den Fjerdes Laug. Vi optog også 32 besætningsmedlemmer fra fregatten Absalon, som Aalborg by har adopteret. Første gang vi optog besætningen far Absalon var i 2008. Denne gang fik de et kort ophold i Aalborg, da skibet blev dirigeret til Østersøen for at være med til en begivenhed med nogle russiske gasledninger, der vist var blevet utætte.
Der havde også været to optagelser af gode venner fra Unmilpoc, som har været fast på programmet i mere end 30 år.IMG 4409Sidste år uddelte vi også et ”skulderklap” til Philip Holst Nielsen, der havde reddet en person fra at drukne i fjorden.
Derudover har Lauget også uddelt 8 humørlegater til elever på Aalborgs Gymnasier, dels elever med faglig uddannelse fra Tech College. Et humørlegat gives til en person, der har udmærket sig ved at have et godt humør samt at være en god kammerat, og det er ikke nødvendigvis den dygtigste men måske den bedste, der kommer i betragtning.
Endelig nævnte Oldermanden, at Christian den Fjerdes Laugs Fond har det godt, der er kommet gang i renterne og derfor kunne fonden udlodde godt kr. 90.000 i 2022.
Fondens formand siden starten forhenværende borgmester Kaj Kjær havde efter 25 års tjeneste ønsket at trække sig tilbage. Nyvalgt til fondens styrelse blev professor Michael Slavinsky Dahl, Aalborg Universitet.
Traditionelt uddeler Lauget flere legater denne aften:

Legatet til ”Årets soldat” tilfaldt Overkonstabel af 1. Grad Jonas Høvring Skov, tjenstgørende ved Infirmeri Nordjylland.
Legatet til beboeren af Churchill værelset på 4. Maj Kollegiet tilfaldt Johanne Baagøe Schønberg og beboeren af Toldstrup værelset Gustav Irring Larsen.
Laugets ”Initiativpris” tilfaldt Martin Bossen og Sune Zacho Madsen for at være initiativtagere til projekt Safe House i Jomfru Anegade. En frivillig forening der er med til at højne sikkerheden og trygheden i og omkring Aalborgs natteliv.
”Aalborgprisen” tilfaldt Cafe Parasollen for at være et sted hvor der er plads til alle, der giver plads til andre. Lise Hansen modtog prisen på vegne af Cafe Parasollen.
Endelig blev ”Hædersprisen” uddelt og den tilfaldt Sonja Christensen, der gennem mange år har gjort sig fortjent til at få denne pris, senest har vi noteret os initiativet ”Raise for Kids”.
Formålet med foreningen er at skabe tryghed og stabilitet for børn i udsatte familier.

Herefter skulle resten af punkterne på dagsorden afvikles. Kassemesteren forelagde regnskabet.
Laugsforsamlingen sluttede med at Oldermanden takkede dirigenten.

Herefter blev denne aftens optagelse iværksat på traditionel vis, og på trods af at mange af gæsterne i sagens natur havde oplevet optagelser før, blev der hurtigt en god og varm stemning. De der skulle optages, kom på gulvet, efter at de havde fået at vide, at de var blevet godkendt til optagelse. Lovene blev gennemgået oDSC 0056 2g efterfølgende modtog de enkelte den gyldne nøgle til laugets hemmelige løngang. Herefter gjaldt det en vandretur gennem det nye og det gamle Aalborg, med besøg ved laugets flotte lindetræ på Gl. Torv inden man nåede frem til den hemmelige indgang. Ceremonimesteren sørgede for at en af de nyoptagne fik testet om nøglen virkede, hvilket lykkeligvis var tilfældet, det var en kølig aften, så det var rart at komme ind. De nyoptagne fik herefter lov til at smage den gamle drik mjød, inden de blev inviteret på Christian den Fjerdes Laugs store gallamiddag. Middagen foregik som vanligt med god musik og sang, dejlige røde pølser samt kartoffeljuice, inden stolsbrødrene overlod resten af aftenen til de mange glade gæster.

Som traditionen er, samledes alle legatmodtagere og stolsbrødre med damer efterfølgende på Byens Rådhus til en let anretning for at runde aftenens begivenheder behørigt af.

Se billederne her

Foto: Privat