Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

haeder

463 gæster i Aalborg fra 24 forskellige lande blev sidste år optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Det skete ved i alt 21 forskellige optagelser. Gæsternes besøg i lauget er med til at gøre Aalborg kendt og er med til at sikre, at laugets fond hvert år kan uddele cirka 100.000 kr. til forskellige sociale og humanitære formål.>>>

nkstroeyberg

Gennem flere årtier har Niels Kaj Strøyberg været en ildsjæl og en markant og værdsat del af Aalborg By’s udvikling såvel erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt som kulturelt.
Det er baggrunden for, at Christian Den Fjerdes Laug har tildelt N. K. Strøyberg laugets Hæderpris 2015. Det blev offentliggjort ved laugsforsamlingen i februar, men da var N. K. Strøyberg bortrejst, så prisen – sammen med en check og laugets slips – blev senere overrakt N. K. Strøyberg ved en lille højtidelighed i laugsstuen over Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.>>>

80nord

Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende størrelser – og til fantastiske priser!
Det var, hvad godt 80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg. Nordmændene er alle medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling. >>>

tostuderende

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, da to unge studerende hver fik overrakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.
Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se livet fra den lyse side - og det kan checken være med til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da han overrakte diplomer og check – først til Mikkel Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og senere til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.>>>

fondspenge

Det begyndende økonomiske opsving og gode investeringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjerdes Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn.
Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stammer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange medlemmer overalt i verden.>>>