Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Prins Henrik 2

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik var Æresmedlem af Christian Den Fjerdes Laug.

I den anledning fik Lauget en indbydelse fra Hofmarskallen, om at sende en repræsentant til Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke med efterfølgendesammenkomst i Fløjsgemakket på Christiansborg  Slot.

Oldermand Niels Voss Hansen deltog i højtideligheden. Det var en meget smuk og rørende højtidelighed.

Læs Laugs-Tidende her

2018 Laugs Tidende DK 250

Humørlegat 17 31

Chr. 4. Laug uddelte endnu et humørlegat til
Mads Aaby Gaunby på Aalborgshus Gymnasium

 Rammen var sat, og kunne næsten ikke være bedre, da oldermand Niels Voss Hansen, tørstmester Palle Bjørnstrup og troubadour Kjeld Trudslev fra Chr. 4. Laug mødte frem på Aalborghus Gymnasium for at overrække et humørlegat fra Chr. 4. Laug til Mads Aaby Gaunby.
Gymnasiet var i forvejen i festhumør, grundet at det denne dag også var Gymnasiets fødselsdag, og i den sammenhæng var det lidt pudsigt at Chr. 4. Laug holder 75 års fødselsdag den efterfølgende dag.
Det betød et arrangement, hvor Gymnasiet i forvejen havde samlet hovedparten af skolens elever i festsalen, hvor der var tilrettelagt et ”fødselsdagsprogram”. Chr. 4. Laug blev så en del af dette fødselsdagsarrangement, og repræsentanterne fra Lauget marcherede ind i salen under musikledsagelse fra vores troubadour, men næsten ingen hørte musikken, da den druknede i klapsalver fra de forsamlede elever. Det gjorde bestemt ikke entreen mindre festlig.
Efter præsentation af rektor Torben Poulsen fik oldermand Niels Voss Hansen mikrofonen for at overrække Chr. 4. Laugs Humørlegat. >>>

Spar Nord 1

I en god blanding af alvor og humor kan Christian Den Fjerdes Laug den 16. december 2017 lægge de første 75 år bag sig.

Det, der oprindelig var en protest mod besættelsesmagten, har gennem årene udviklet sig til en af Aalborgs mest kendte kultur- og turistattraktioner, dog stadig med en god blanding af alvor og humor som det bærende. Christian Den Fjerdes Laug kan den 16. december fejre 75 års dagen for laugets stiftelse, der fandt sted i de mørke krigsår i 1942.

Gennem årene har et tusindtal af lokale og ikke mindst gæster af byen – danske som udenlandske – modtaget den flotte Christian Den Fjerdes nål som det synlige bevis på, at de er optaget i lauget. Som Oldermand Niels Voss Hansen udtrykker det: >>>

Billede 4

Den årlige uddeling fra Chr. den 4.s laugs fond foregik som vanligt i Laugets tilholdssted Jens Bangs Stenhus, nærmere betegnet i Duus Vinkælder.

Her forestod fondens formand tidligere borgmester Kaj Kjær, der sammen med tidligere direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard, tidligere kulturchef og nuværende regionsmedlem i Region Nordjylland Vibeke Gamst samt fondets daglige administrator, stolsbroder Per Svensson og oldermand Niels Voss Hansen udgør bestyrelsen i Chr. 4. Laugs Fond. 

Kaj Kjær sagde som indledning til uddelingen, at han forinden blev nødt til at trætte selskabet med nogle lidt kedelige økonomiske betragtninger, herunder kom han ind på den historisk lave rente, der findes p.t. Det er jo godt nok, hvis man skylder penge væk, men ikke så godt for f.eks. Chr. 4. Laugs Fond, hvor et afkast af formuen jo medvirker til den uddeling til div. gode formål, som nu skulle ske. Heldigvis kunne han fortælle, at Chr. D. 4. Laug også i år har hjulpet fonden med et kontant tilskud, så situationen ikke er blevet helt håbløs. Alligevel har bestyrelsen måttet skære i såvel antal donationer som i størrelsen af de enkelte donationer.

Yderligere fortalte Kaj Kjær, at fonden i maj 2017 havde kunnet fejre sin 20 års fødselsdag, idet den blev etableret i 1997 på initiativ af daværende oldermand Peter Tage.>>>