Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

80nord

Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende størrelser – og til fantastiske priser!
Det var, hvad godt 80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg. Nordmændene er alle medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling. >>>

tostuderende

Der blev taget forskud på julens søde overraskelser, da to unge studerende hver fik overrakt et Humørlegat af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Med legaterne fulgte nemlig en lille check.
Aalborg er en glad by, og vi skal alle sammen se livet fra den lyse side - og det kan checken være med til, sagde laugets oldermand Niels Voss Hansen, da han overrakte diplomer og check – først til Mikkel Siesgaard Hansen, Aalborg Studenterkursus, og senere til Lisa Helene Skov, Agri College Aalborg.>>>

fondspenge

Det begyndende økonomiske opsving og gode investeringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjerdes Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn.
Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stammer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange medlemmer overalt i verden.>>>

laugcheck

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 1. november. Men siden har de enten på telefon eller SMS været i kontakt med hinanden mindst en gang i døgnet.
Deres første møde var noget ud over det sædvanlige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nemlig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg Havn.
>>>

morgenkaffe

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, nåede en kop kaffe på en cafe, inden han fredag først på formiddagen skulle optages i Christian Den Fjerdes Laug i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Og det var han glad for. For vanen tro måtte alle de kommende medlemmer af lauget nemlig finde sig i at sidde ved tomme borde, indtil optagelsen er gennemført – mens laugsbrødrene jævnligt skåler og højt meddeler ”Vor tørst først!”>>>