Uddeling 2019 2Formanden for Fonden tidl. borgmester Kaj Kjær forestod uddelingen i en julestemt Duus Vinkjælder

Kaj Kjær indledte med at sige, at Fonden med stor glæde har set frem til denne dag med uddelingen af støtte til en række gode og velgørende formål.

Inden det skete, redegjorde han kort for de økonomiske vilkår for forholdsvis små fonde som denne. En kombination af lav rente og mulighederne for at placere fondsmidler, havde givet begrænsninger således, at det beløb som fonden nu kunne uddele, desværre ikke er, hvad det har været tidligere.

De organisationer og foreninger m.v. fonden har valgt at støtte i år, og som har fået tildeling er: ”Aalborg fra oven”, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, 4. Juli festlighederne med Little Rebild for børn.

Yderligere kan vi glæde følgende med en donation:

De Sangglade, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital, Obelpigerne, Frelsens Hær, Aalborg Pensionistorkester, Aalborg Fægteklub, Kristineklubben, Foreningen De Positive, Hjernesagen i Aalborg, Centerrådet Vestergårdens strikkeklub, Dansk Røde Kors’ Besøgstjeneste og Naturhornsblæserne - tidl. Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe.

Uddeling 2019 1Uddelingen af donationer blev krydret med underholdning af Naturhornsblæserne samt Pensionistorkesterets ved Hanna Vig, Per Iversen og Kjeld Trudslev.

Som afslutning takkede Kaj Kjær for fremmødet og oplyste, at det havde glædet såvel Fondsbestyrelsen samt Christian den Fjerdes Laugsstyrelse at så mange var mødt frem til denne hyggelige eftermiddag – og rundede af med at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Fotograf: Fini Ryming