DSC 0075 2

Den 4. maj 2023 var der pænt med gæster i Jens Bangs Stenhus i vinkælderen.

Alle modtagere af donationer var inviteret og fra flere organisationer mødte der flere frem. Det var med til at give en god stemning i kælderen.

Bestyrelsesformand for fonden Vibeke Gamst forestod uddelingen med hjælp fra fondens administrator Jens Chr. Schmidt. Bestyrelsesmedlem i fonden oldermand Niels Voss Hansen deltog også ved uddelingen. Desværre var der afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Ernst Trillingsgaard og Michael Slavensky Dahl.

Formand Vibeke Gamst kunne fortælle, at det var 26. gang at fonden uddelte midler. Fonden der blev stiftet d. 2. maj 1997, har en kapital på ca. kr. 2 mio., og gennem årene er det lykkedes at kunne uddele ca. 1.8 mio. kr.

At fonden er stabil, kan også ses af at bestyrelsen har været ret konstant gennem årene, i hele fondens levetid er der kun skiftet 3 bestyrelsesmedlemmer.

Siden uddeling 4. maj sidste år, er der blevet givet støtte til 2 projekter: Raise for Kids og Kirkens Korshær, der hver har modtaget kr. 5.000.DSC 0044

IMG 4451 1Ved dagens uddeling modtog: Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe kr. 4.000 – Ældre hjælper ældre kr. 4.000 – Kirkens Korshær kr. 5.000 – Obelpigerne kr. 2.000 – Seniorklubben ”Griffen” kr. 2.000 – Strikkepigerne på Vestergården kr. 3.000 – Colitis Chron foreningen kr. 4.000 – Aalborg Miniby kr. 4.000 – Kristineklubben kr. 3.000 – Kræftens Bekæmpelse kr. 2.000 – Foreningen ”De Positive” kr. 3.000 – De 140 frivillige på Aalborg Universitetshospital kr. 5.000 – Aalborg Slotsteater kr. 5.000 – Aalborg Charity kr. 4.000 – Antidote kr. 4.000 og Aalborg Pensionistorkester kr. 5.000

Medlemmer fra Aalborg Pensionist orkester suppleret med Christian den Fjerdes Laugs egne troubadourer underholdt gæsterne med dejlig musik og sang. Det supplerede den i forvejen gode stemning, og afrundede en glad begivenhed.

Se billederne fra fondsuddelingen her

Foto: Privat