Der var norsk humør og glæde ved optagelsen i Christian den Fjerdes Laug 29. april 2023

Norsk humr2Mange nordmænd fra Kristiansand og Sarpsborg havde taget turen over Skagerrak til Aalborg.
Kælderen i Jens Bangs Stenhus var totalt optaget, så flere gæster måtte opholde sig på 1. Sal.

I alt 38 af de fremmødte nordmænd skulle optages i Christian den Fjerdes Laug denne dag.
Oldermanden var i hopla denne dag og de gode norske pointer gik rent ind, måske specielt dem om Nordnorge.
Alle tog pænt imod præsentationen af stolsbrødrene, gæsterne vil sikkert nødigt gå glip af en optagelse ved at fremkomme med bemærkninger til eller om stolsbrødrene.
Omvendt kan det være respekt, for alle adlød Oldermandens ordre om ikke at røre kartoffeljuicen før, der blev sagt ok fra hovedbordet.
Laugstroubaduren sørgede for god musik, ikke mindst da kasseren med bisidder gik rundt for at sælge Laugets flotte C4 nål – kasseren kunne efterpå opregne, at der var sket et flot salg af disse nåle, der kan medvirke til at man møder venner over hele verden.
Ved besøget ved vores lindetræ, gjorde fungerende laugsskovrider Henrik Schou det klart, at han udmærket vidste, at de havde mange træer i Norge, men bestemt ingen, der var lige så flotte som dette.Norsk humr1
Processionen bevægede sig videre rundt i Aalborg og endte ved Den hemmelige løngang, hvor vores historiker Peter Reinau fortalte om oprindelsen til den hemmelige indgang, hvor den udleverede nøgle kunne give adgang. Ceremonimester Svend Aage Suhr fik et nyt medlem til at teste nøglen, og lykkeligvis virkede den, så selskabet kunne begive sig tilbage til vinkælderen, hvor Oldermanden ventede.
Det siger sig selv at stemningen blandt nordmændene steg yderligere, da tidspunktet oprandt for at indtage den herlige kartoffeljuice, hvilket skete under dejlig afsyngning af bl.a. sangen til snapsens pris.

Det var en flok glade og humørfyldte gæster, som stolsbrødrene forlod i den herlige vinkælder.