DSC 0291 2Der var en god stemning til årets optagelse i Christian den Fjerdes Laug, ved den traditionsrige optagelse i anledning af årets Rebildfest 2023.

Dels blev det en af de større optagelser i forbindelse med Rebildfesten og dels var der dejligt med gæster, der ville deltage i denne optagelse. Allerede da stolsbrødrene entrede kælderen kunne det høres, at der var en god stemning.

Oldermand Niels Voss Hansen bød velkommen til optagelsen, og naturligvis betød det også en start med ”Vor tørst – først” så stolsbrødrene kunne være oplagte til optagelsen.

De nye medlemmer blev gjort bekendt med hvilke brødre og søstre de nu kom i selskab med, og specielt pointerede oldermanden medlemmerne fra USA, bl.a. Ronald Reagan og andre berømte skuespillere.

Der kom flere amerikanere til denne dag, bl.a. Elisabeth Bumiller, der er født i Aalborg, og som denne dag var amerikansk hovedtaler, i sin egenskab af bureauchef ved New York Times afdeling i Washington. Ligeledes blev årets ungdomstaler Simone Saustrup og digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre optaget.

Tidsplanen for optagelsen var stram, da den indgik i Rebildfestens officielle program, og det medførte bl.a., at den sædvanlige bytur med nye medlemmer i Aalborg blev indskrænket til økonomituren, der ikke giver de nye medlemmer et bekendtskab til Laugets smukke lindetræ ved byens rådhus.

De nye medlemmer fik dog kendskab til løngangen og de muligheder den giver for adgang til Laugskælderen – og det blev tjekket, at den udleverede nøgle var anvendelig.

Tilbage i Laugskælderen indførte Oldermanden de nye medlemmer i kunsten at nyde den gamle vikingedrik mjød – det blev efterfulgt af Laugets sædvanlige flotte dinner – og de nye medlemmer fik også rørt sangmusklerne, da vores 2 troubadourer spillede op til de gode sange i Laugets sanghefte.

Det var et selskab i tophumør, da tiden gjorde det nødvendigt at forlade stedet for at nå dagens næste programpunkt: Teltfrokosten i Rebild.

Også her var Christian den Fjerdes Laug på podiet, som traditionen tro, at uddele C4 slips til den danske hovedtaler Adam Price og C4's nye flotte tørklæde til de kvindelige talere.DSC 0156

Ligeledes ville Christian den Fjerdes Laug også gerne hylde Rebildselskabet ved tildeling af slips til tidligere præsident Jesper Jespersen og den nuværende præsident Jørgen Bech Madsen.

Til sidst blev de alle forsynet med laugets helt nye cap med C4 i smukt guldbroderi.
Kan købes via hjemmesiden.

Vejret i bakkerne taler vi ikke om – kun at det desværre ikke var venligt stemt overfor arrangementet.

Foto: Privat

Se billederne her