OldermandOptagelse af 20 nordmænd fra Risør og Sydnorge den 23.marts.

Endelig en optagelse af nordmænd. Ca. tyve personer fra det sydlige Norge havde fundet vej til Duus’s vinkælder, hvor de forventningsfulde skulle optages i Lauget.

De kom ud for en speciel oplevelse, idet Laugskældermester Ole B. Kristensen for første gang vikarierede som Oldermand, hvilket han gjorde med stor succes, stolsbrødrene var også glade, idet der nu skete noget nyt, så de var ekstra opmærksomme og deltagende.

Laugshistoriker Peter Reinau fortalte på vanlig inspirerende måde om Laugets historie både inde og ude ved den hemmelige løngang.IMG 7512

Henrik Schou varetog jobbene som Tørstmester og Laugsskovrider ligesom han fortalte historien om “jomfruen” med stor indlevelse.

Vores to troubadourer sluttede optagelsen med vanlig fremragende spil og sang.

En dejlig formiddag var til ende, hvor alle nød at høre norsk i kælderen igen.

Efterfølgende fik den fungerende Oldermand fortjent megen ros af stolsbrødrene.