Duus's vinkælder
Vægteren
Så kan optagelsen begynde
Nye medlemmer
Legatmodtagere fra 4. maj Kollegiet
Laugstokken undersøges af oldermanden
Historien om ormen
Billede fra kælderen
En glad nyoptaget medlem af Lauget
Tilskuere ved optagelsen
En glad oldermand og en glad guldmedalje modtager