DuusPremiere på optagelser i 2024.
Laugsforsamling og tildeling af guldmedalje i Christian den Fjerdes Laug.

Det blev en aften fuld af oplevelser. Da stolsbrødrene entrede kælderen i Duus Vinkjælder var der næsten fuldt hus med gæster. Det er der tradition tro til den årlige Laugsforsamling, hvor mange medlemmer benytter lejligheden til at besøge Lauget.

Efter at stolsbrødrene havde fået sig placeret, var der tid til at få klaret ”Vor tørst først”.

Efterfølgende bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling, samt optagelse af nye medlemmer.

Tidl. beredskabschef Jørgen Petersen blev foreslået som dirigent til Laugsforsamlingen, og overtog derefter ordet og styringen og afviklede derefter dagsordenens 8 punkter. Som vanligt måtte oldermanden lige vænne sig til, at der var en anden, der overtog styringen. Dirigenten fik afviklet Laugsforsamlingen og alle tilstedeværende fik orientering om Laugets virke, økonomi og der var også genvalg til Laugets oldermand, kassemester, kældermester, skriver og revisor.

Undervejs var der også overrækkelser af priser til 2 unge mennesker fra 4. maj kollegiet i Aalborg,

der fik en erkendtlighed til at forsøde tilværelsen.

Oldermanden afrundede Laugsforsamlingen og opfordrede forsamlingen til at give dirigenten en stor applaus for den gode gennemførelse af Laugsforsamlingen.

Herefter gik vi over til optagelse af 8 nye medlemmer i Lauget. De blev indviet i Laugets regler, hvem de blev medlemmer med bl.a. den nuværende konge, Hans majestæt Kong Frederik den Tiende.

Laugets historie og virke blev de nye medlemmer også bekendt med, ligesom de med den obligatoriske gåtur gennem det gamle og nye Aalborg blev gjort bekendt med den hemmelige indganIMG 7685g, og fik afprøvet at den til døren udleverede nøgle også virkede.

Vel tilbage i kælderen blev de nye medlemmer præsenteret for den gamle drik, mjød – og det lykkedes alle at holde den i sig.

Så skulle der festes for og med de nye, så Laugets flotte dinner kom på bordet, dog havde Oldermanden gjort gæsterne klart, at den herlige ventende ”kartoffeljuice”, ikke måtte røres før der blev givet grønt lys fra hovedbordet. Laugets to trubadurer sørgede for at gæsterne kom til at lære sangene i Laugets sanghefte. Dette blev krydret med gode fortællinger om det gode forhold mellem de skandinaviske lande, samt eksempler på ”alkoholens skadelige virkninger” og ikke mindst for- tællingen om, hvem de norske biskopper og præster elsker.

Som normalt ved optagelser forlader stolsbrødrene paradoksalt nok selskabet, når det er på sit højeste, således også denne dag.

Denne aften benyttede oldermanden også til at tildele fondsadministrator Jens Chr. Schmidt Laugets guldmedalje. Jens Chr. Schmidt er mangeårigt medlem af Laugsstyrelsen og har gennem årene beklædt forskellige tillidshverv i Lauget udover fondsadministrator, også laugsskriver, viceoldermand m.m. Som baggrund for guldmedaljen fremhævede oldermanden Jens Chr. Schmidts altid omhyggelige arbejde, med de opgaver han er blevet betroet. Hans løsningsorienterede indstilling til opgaverne, og ikke mindst hans omhyggelige omhu for opgaverne. Alle disse egenskaber er i høj grad kommet Christian den Fjerdes Laug til gode, og det er helt klart baggrunden for tildeling af Laugets Guldmedalje til Jens Chr. Schmidt.

Tildelingen af guldmedaljen blev ledsaget af stor applaus, ikke mindst fra de øvrige stolsbrødre i Christian den Fjerdes Laug, som klart udtrykte at tildelingen var fuldt berettiget,

Se billederne fra Laugsforsamlingen her
Foto: Privat