Laugsforsamling 3 2019Der var pænt fremmøde til årets Laugsforsamling 2019 i Christian den Fjerdes Laug

Ceremonimesteren bad som vanligt alle rejse sig, hvorefter Stolsbrødrene og gæsterne indtog deres pladser.

Herefter bød oldermand Niels Voss Hansen velkommen til årets Laugsforsamling og den senere optagelsesceremoni med 18 nye medlemmer.

Med erfaren og kyndig hånd førte dirigenten P. E. Jensen forsamlingen sikkert igennem dagsordenen – hvilket bl.a. betød at Oldermanden fik ordet, og her redegjorde for at 2018 blev et hektisk år, ikke grundet mange optagelser, det blev kun til 15 optagelser med 344 nye medlemmer, men mere fordi Laugets 75 år jubilæum blev fejret

Ikke to optagelser i Lauget er ens, men nævnes skal optagelsen af 23 personer fra Odd Fellow Loge nr. 23 ”Christian den Fjerde” Amager, som bød på fantastisk stemning og hurra råb for Lauget.

MEDLEMMERNE bedes hjælpe til med besparelser ved at gå over til digital post, herved kan spares mange penge i porto samt trykning af Laugstidende kan spares.

I årets løb er der kommet to nye stolsbrødre til nemlig, Ole Bech Christensen, der er Laugskældermester og Torben Røgild, der er Laugskassemester. Begge blev behørigt iklædt Laugskappe og –baret. Lauget håber, at få en masse arbejde ud af disse to herrer.

Traditionen tro var der denne aften også uddeling af legater til:

Årets soldat, der gik til Sergeant Brian Dorum fra Air Transport Wing. Initiativprisen gik til Det Frivillige Arbejde på Aalborg Universitetshospital repræsenteret ved Tina Marie Aarup og Vibeke Ramussen , Aalborgprisen gik til Leif Ervolder fra skibet LOA. Endelig var der tildeling til Churchill værelset (Gustav S.) og Tholstrup værelset (Magnus Neve Græsbøll) på 4. Maj Kollegiet.

Efterfølgende gennemgik kassemester Torben Røgild regnskabet.
Herefter sluttede Laugsforsamlingen.

Senere på aftenen uddelte Oldermanden Laugets Guldmedalje til 1. viceoldermand Henrik Jensen, der i 2005 blev optaget i Laugsstyrelsen til at varetage stillingen som Laugsskriver. Dette embede har Henrik Jensen varetaget på fornemste vis , nærmest i døgndrift, og herfor modtog han Laugets Guldmedalje. Bag enhver stærk mand står som oftest en endnu stærkere kvinde, og herfor fik fru Helene som tak for lån af Henrik og det store arbejde hun har udført en lille buket og en lille flaske til glæde og gavn.

Se billederne
Fotograf: Fini Ryming