IMG 1518En fyldt festsal på Nørresundby Gymnasium brød ud i jubel, da Chr. 4. Laugs Humørpris blev uddelt til elev Tristan Grant Sporring
Det var i det hele taget en jubel dag på Nørresundby Gymnasium, sidste skoledag inden juleferien, og samme dag fyldte Rektor Søren Hindsholm 60 år – så det blev meget vel modtaget, da oldermand Niels Voss Hansen i spidsen for sine tro væbnere , entrede salen og fik overladt mikrofonen.
Efter en kort præsentation af Christian den 4’s Laug, fortalte oldermanden, at lauget uddelte op til flere forskellige legater. bl.a. et humørlegat, som lauget hvert år uddeler til elever på Aalborgs gymnasier og Tech College.
Humørlegatet tildeles en elev, der med sit gode humør, positive indstilling og glade sind har været med til at sprede god stemning omkring sig. Herefter bad oldermanden Niels Voss Hansen Tristan Grant Sporring fra 2. r om at komme frem og modtage hæderen, som bestod af et diplom, et 75 års jubilæumsskrift om Chr. d. 4. Laug og endelig et kontant beløb, som Oldermanden foreslog Tristan, at anvende særdeles ufornuftigt, da det jo var et uventet beløb.
Herefter foreslog Oldermanden et trefoldigt leve, og det rungede flot igennem salen.
Rektor Søren Hindsholm blev ikke glemt, så i anledning af sin 60 års fødselsdag, måtte han frem til talerstolen, hvor han fik overrakt en Christian den 4 Laugsbitter til senere indtagelse.
Under dejlige klapsalver forlod repræsentanterne fra Christian den 4’s Laug festsalen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming