Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

himmerlandDenne overskrift dækker over, at fredag d. 23. juni 2017, blev en stort antal medarbejdere hos Himmerland Boligforening optaget i Chr. 4 Laug.
Grundet ca. 98 optagelser, var det for det første nødvendigt at afholde to op- tagelsesseancer den samme formiddag, og grundet volumen var det også nødvendigt, at lade gæsterne blive siddende på deres pladser under ceremonien.

Vi bød de mange gæster velkommen i vanlig stil, og der var mange stirrende øjne, da vi vanen tro gennemførte ”Vor tørst først”. Trods de mange mennesker, eller måske netop derfor, herskede der en fantastisk god stemning, som ikke blev mindre, da vores kære oldermand gennemførte programmet. Det var bestemt en hyggelig og varm stemning, der herskede ved begge optagelser. >>>

rebildbakker news

Der er mange traditioner i Aalborg og Rebild omkring d. 4. juli – USA´s uafhængighedsdag.
En af de faste traditioner er optagelse af gæster til Rebildfesten i Christian den fjerdes Laug. Dette skete naturligvis også i år efter de gældende ritualer for optagelse.

På bedste og festligste vis førte Oldermand Niels Voss Hansen de nye medlemmer igennem optagelsen, og som det er foreskrevet i optagelses ritualet måtte de nye medlemmer ud på den traditionelle vandring omkring Jens Bang Stenhus, for at komme frem til bagsiden af huset med den ”hemmelige” indgang til vinkælderen. Her blev de nyerhvervede nøgler til bagdøren indviet, således at de nye medlemmer, nu som alle øvrige medlemmer af Chr. 4. Laug kan skaffe sig indgang til vinkælderen med deres nøgle.

Ligeledes blev gæsterne udsat for den traditionelle menu med danske røde pølser med brød, samt den livsnødvendige ”Kartoffel-juice”. Blandt de optagne var af Rebilddagens hovedpersoner: Chargé d’ Affaires Laura Lochman, der er stedfortrædende US-ambassadør i Danmark, amerikansk hovedtaler Rene Gross Kærskov, eventyrer m.m. og universitetsrektor Dr. Lyle Loelofs, Berea College der også var taler i Bakkerne. Dansk hovedtaler var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der tidligere er optaget i lauget.

Herefter blev residensen forlagt til Rebild, hvor den traditionelle ”Teltfrokost” blev afholdt på parkeringspladsen foran Rebildhus. Her er der også tradition for Chr. 4. Laugs medvirken – og som vanligst besteg medlemmer af Chr. 4 Laugs styrelse podiet, under flot lurblæseri af Laugets musikdirektør solotrompetist Per Iversen. Herefter uddelte Oldermand Niels Voss Hansen slips til herrerne og tørklæder til damerne.

Efterfølgende fulgte ”Rebildfesten” i bakkerne, der ikke mindst grundet dagens gode vejr, var velbesøgt, det blev umiddelbart fastslået, at antallet af gæster var noget større end sidste år, og det er da positivt for denne 105 år gamle tradition. <<<

Fotograf: Jens Morten og Fini Ryming

Se billederne

100 Nordmændpå besøg i Chr. IVs Laug i Aalborg

100 glade nordmænd satte et ekstra festligt præg på byen, da de var på besøg i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. I over 25 år har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg haft en afdeling i Oslo, og en af afdelingen store traditioner er de norske laugsmedlemmers årlige sommertur til Aalborg. Nordmændene tager natfærgen til Nordjylland og kører derfra videre til Aalborg. >>>

TRILLINGER FIK LEGAT OG PENGETrillingerne, som nu er fem måneder, er Alma, Liva og Agnes, døtre af Nana Kanstrup og Kasper Knuth Hansen i Storvorde. Fire af laugets stolsbrødre besøgte familien og overrakte legat og penge. Og der blev ved den lejlighed også lagt en ekstra hundredkroneseddel i pigernes femårige storesøsters sparebøsse.>>>

ÅRETS HÆDER OG ÆRE FRA CHRISTIAN DEN FJERDES LAUGI årtier har det været en tradition, at Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg sender en hilsen pr. telegram til Dronning Margrethe og den kongelige familie ved starten af årets laugsforsamling og Dronningens svar kommer næsten altid inden laugsforsamlingen er slut.

Men traditioner brydes, og selv det snart 75-årige laug må erkende, at moderne teknik vinder indpas. Hilsenen sendes dog ikke pr. email eller SMS – næh, nu er lauget kommet så vidt, at den blev sendt pr. telefax. Svaret i år kom pr. email, så fremover må lauget bøje sig for teknikken. Svaret var underskrevet af Kronprins Frederik, der var Rigsforstander. Dronningen, Kronprinsen og flere andre i den kongelige familie er æresmedlemmer af Christian Den Fjerdes Laug. 

Det seneste år har lauget optaget 326 nye medlemmer. De kommer fra 31 forskellige lande. Alle er optaget  i lauget i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. De mange nye medlemmer giver Aalborg god turistreklame, men da det koster lidt at blive optaget, giver det også penge i laugets kasse. De bruges udelukkende til at gavne, glæde og fornøje. Blandt andet uddeler laugets fond hvert år 100.000 kr. til forskellige sociale og humanitære formål, og lauget uddeler også hvert år humørlegater til studerende ved Aalborgs uddannelsesinstitutioner. De legater ser laugets helst brug til at fornøje. Og i år har lauget for første gang siden 2011 uddelt Trillingelegatet – som er starten til nyfødte trillingers opsparing.

Ved laugsforsamlingen fik direktør Søren Svendsen overrakt årets Initiativpris. Med den hædrer lauget Søren Svendsen ved for alvor at have sat Aalborg Lufthavn på det internationale kort med nye flyruter og stadigt stigende passagertal.

Keld Mathiesen fik årets Hæderspris. Han er primus motor i Aalborg Filmklub, som han startede i1987. Klubben giver filmtilbud til børn og har 8800 medlemmer. Filmklubben drives udelukkende på frivillig basis.

Modtagerne af de to priser udpeges hvert år af lauget. Derimod er modtageren af den tredje pris, Årets Soldat, udpeget af Aalborg Garnison. I år var det oversergent Sebastian Misfeldt Beck. Desuden giver lauget hvert år en donation til beboerne på de to værelser på 4. Maj Kollegiet i Aalborg, som lauget sponsorerer.

Efter laugsforsamlingen, der nærmest svarer til andre foreningers generalforsamling, blev optaget godt en snes nye medlemmer af lauget. 

Se billederne

Fotograf: Jens Morten