Laugsforsamling 2020
Årets soldat blev overkonstabel ved Militærpolitiet Magnus Dejgaard
Frida Rosenlund Thøstesen, 4. Maj Kollegiet
Laugsforsamling 2020
Årets prismodtagere
Laugets hæderspris gik til Tore Mortensen
Initaitivprisen  til Veteran Jernbanen
Viceoldermand Henrik Jensen udnævnes til æresviceoldermand
Oldermanden, Henrik Jensen og fru Helen