2018 07 Trillinger1 2En omtale i medierne af, at Firlingerne i Kongerslev fik tilldelt Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat” fik enTrillinge mor i Visse på banen

Derfor måtte Christian den 4's Laug endnu en gang med glæde rykke ud, for at overrække laugets ”Trillingelegat”, der er indstiftet tilbage i 1944.

Trillingerne i Visse blev derfor nr. 104 legatmodtagere siden 1944. Og på den måde mener Christian den 4's Laug, at de har en rimelig andel i befolkningstilvæksten gennem årene.

Trillingemødrene Lise Overby og Gro Garner Overby, Visse, tænkte, at det var da lidt mærkeligt, at de ikke havde hørt om Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat” – og det har også efterfølgende vist sig, at være en fejl i meldesystemet for ”Trillinge og flere end 3 børns fødsel”.

Så Christian den 4's Laug var særdeles glade for henvendelsen om trillinger i Visse, og rykkede derfor ud på besøg, og overakte de 3 børn, hver sit ”Trillingelegat” – og så var der en smuk buket blomster til hver af de 3 børn. Til mødrene var der også blomster samt en flaske Laugsbitter til nydelse.

I sagens natur p.g.a. tiden kunne Laugsoldermand Niels Voss Hansen ved overrækkelsen konstatere, at det var nok de største trillinger, han havde været med til, at overække legat til.

Trillingerne Ingrid, Kamma og Frede kom til verden den 17. maj 2017.

Lise  og Gro kunne fortælle, at Ingrid vejede 2,0 kg ved fødslen, Kamma 2,1 kg og Frede 2,75 kg.

Graviditeten varede 34 uger og 6 dage – så børnene kom til verden 5 uger før planlagt. Men alt gik godt og alle er velskabte, dog måtte den første tid tilbringes på Neonatal afd. på Aalborg Sygehus.

Selvom de tre kom tidligere til verden end planlagt, så kunne brødrene konstatere, at de bestemt var med på, at der var besøg – men de var nu ikke helt glade for at sidde på arm ved disse fremmede herrer.

Så også her lykkedes det med lidt forsinkelse at sprede glæde i en ny familie med Christian den 4's Laugs ”Trillingelegat”.

Se flere billeder