Legatmodtagere3 forventningsfulde repræsentanter mødte frem i Laugets lokaler i Jens Bang Stenhus
Her var laugsbrødre med oldermand Niels Voss Hansen parat til at modtage dem, og efter en kort velkomst gik oldermanden over til uddeling af donationer.

De tre organisationer som Christian den 4.’s Laug havde udvalgt til at modtage en donation var: Colitis Chrohn foreningen, Aalborg Jæger Klubs Naturhorn blæsere og Aalborg Pensionistorkester.

Colitis Chrohn foreningen var repræsenteret ved Gitte Andersen fra foreningens Nordjyske afdeling. Colitis Chrohn dækker over mave – og tarmsygdomme. Foreningen modtog en donation til deres oplysende arbejde omkring disse sygdomsproblemer. Donationen var på kr. 4.000,-

Aalborg Jæger Klubs naturhorn var repræsenteret ved Per Iversen, der på foreningens vegne modtog en donation på kr. 2.000,-. Donationen er doneret med begrundelse i, at fastholde en niche i musikken, og ikke mindst fordi klubben repræsenterer Aalborg på fornemste vis, ved mange stævner i Europa.

Den 3. modtager denne dag var Aalborg Pensionistorkester repræsenteret ved Poul Nielsen. Donationen er ikke mindst begrundet i orkesteret slogan: Vi tager ikke piller – vi spiller! Donationen var på kr. 2.000,-

Som Oldermand Niels Voss Hansen sagde ved uddelingen: ”Vi ville meget gerne have kunnet uddele både større beløb og flere donationer, men det nuværende renteniveau af penge, medfører at afkastet på såvel Christian den 4.’s Laugs Fond og Christian den 4.’s Laugs midler nærmest ikke eksisterer, og derfor er der ikke mange penge til rådighed"

Men det var trods alt 3 glade repræsentanter for foreningerne, der forlod Christian den 4.’s Laug og Jens bang Stenhus denne dag.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming