Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

nyefarverChr. IV Laugs stolsbrødre i nye klæder og nye farver i 2010

Præsentation af de nye udgangsuniformer.

I 1988 fik medlemmer af Christians Den Fjerdes Laugs styrelse for første gang en “udgangsuniform” til indikation af, hvor de kom fra, og den var også sponsoreret af Sparekassen Nordjylland, det senere Spar Nord. Siden da har de skiftende “udgangsuniformer” bestået af blå jakke med C4 guldmærke på brystlommen, slips med C4 guldtræk samt grå benklæder.

Den nye udgangsform består af en bordeaux farvet jakke med et gyldent C4 Laugsmærke på brystlommen, sorte benklæder samt sort slips med C4 i guldtræk.

Mandag, den 7. juni bar stolsbrødrene den nye klædedragt for første gang offentligt. Laugsbrødrene gik i deres nye klæder, anført af laugstrubadurerne ud fra Jens Bangs Stenhus til Laugstræet på Gammeltorv ved byens gamle Rådhus.

Her blev afholdt taler af oldermand Niels Voss Hansen, 1. viceborgmester Helle Frederiksen og direktør i Spar Nord Henrik Schou, som repræsentant for sponsorerne - Kommunen, Spar Nord og medsponser og leverandør af de nye klædedragter “Kejserens Klæder. Der var lurblæsning ved laugstrubadur Per Iversen og der blev udbragt en skål i Laugets foretrukne drik - øl.

Ceremonien blev overværet af syv styrelsesmedlemmer i Laugets afdeling i Oslo.

Umiddelbart efter arrangementet på Gammel Torv var der optagelse i Duus' vinkælder.

Photo: Jens Morten

Se billederne

dronningmMed Hendes Majestæt Dronning Margrethe i spidsen er den danske kongefamilie de fornemste medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, og de optagne er alle udnævnt til æresmedlemmer. Lauget har dog endnu den glæde til gode at optage kronprinsesse Mary og prinsesse Marie. Lauget er "på gave" med kongefamilien ved særlige royale lejligheder, og derfor modtog Dronningen også en gave på sin 70 års fødselsdag.

Christian Den Fjerdes Laug har ladet fremstille nye hæderskarafler som gaver. Sådan én med indgravering blev sendt til Dronningen. Øverst på karaflen ses logoet “C4 Laug” og nedenunder tre linier

“HM
Dronningen
16.-04.-2010”

Gaven blev selvfølgelig ledsaget af en flaske Laugsbitter samt en skriftlig lykønskning fra Laugets oldermand, Niels Voss Hansen.

Hæderskaraflen er lavet af glaskunstneren Lene Højlund, Aalborg. I karaflens glas er der et mønsket dannet af indskæringer skabt under fremstillingen. For graveringen står A. M. Gravering i Nørresundby.

Foto: Jens Morten

65

Den 16. december 2007 er det 65 år siden, at Lauget blev stiftet under 2. verdenskrig, mens Danmark var besat. Formålet med Lauget var oprindelig at sikre Duus´ Vinkjælder som et mødested kun for danskere, idet besættelsestropperne havde fået smag for den hyggelige og stemningsfulde vinkælder. Ved at stifte Lauget og indføje en bestemmelse om, at kun medlemmer heraf - mod fremvisning af medlemskort - kunne få adgang til kælderen, lykkedes det at holde besættelsesmagten og dens sympatisører væk. 

Efter krigens afslutning i 1945 var man klar til at opløse Lauget, men Aalborgs bystyre opfordrede til, at man fortsatte traditionen og bød såvel byens egne borgere som udenbys gæster velkommen og optog dem som medlemmer af Lauget.

Igennem de 65 år er ikke mindre end cirka 22.000 navngivne personer blevet optaget i Lauget. I slutningen af krigen blev Duus´ Vinkjælder bombet af nazisympatører. Herefter blev der etableret en ”hemmelig løngang” til kælderen, og siden da har alle medlemmer af Lauget fået en gylden nøgle til denne diskrete bagindgang. I alt er der i årenes løb fremstillet 22.117 gyldne nøgler.

Se billederne