Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

forsamling2012

Laugsforsamlingen blev afholdt onsdag, den 29. februar 2012.

Duus´s Vinkælder var fyldt, alt fungerede perfekt lige fra start, det varede ca. 10 sekunder, så ”døde” højtaleranlægget, og al genoplivning var forgæves.

Det gik især ud over deltagerne i ”grøn” stue, der intet kunne høre, og så laugsforsamlingen som stumfilm på de opsatte skærme.

Udover dette forløb laugsforsamlingen efter planen, sikkert gennemført ved dirigent, viceæresoldermand P.E. Jensen.

Under beretningen, der i store træk kan læses i Laugstidende, kunne oldermanden oplyse at laugspresseattache Preben Busekist, efter 16 år i styrelsen har ønsket at udtræde af denne. Oldermanden udtrykte styrelsens store tak for den indsats Preben Busekist har lagt i Christian den Fjerdes Laug.

Umiddelbart inden optagelsen, blev vor nye stolsbroder Peter Arboe-Hermansen introduceret, og iklædt kappe, hvorefter han indtog sin plads ved bordet.<<<

Billede 1:
Prismodtagere fra venstre: Kaptajn Vilhelm Pedersen, som er den første hædersprismodtager, i 1962. Premierløjtnant Karoline Sara Tjell, årets soldat. Oldermanden. Vagn Thomsen, hædersprismodtager. Søren Windfeldt Nielsen, Churchill værelset, 4. maj Kollegiet. Peder Morre, modtager af initiativprisen.

Billede 2:
Oldermanden og Kaptajn Vilhelm Petersen, der for 50 år siden hjemførte 17 kejserpingviner fra Antarktisk til Aalborg Zoologiske Have.

Billede 3:
Laugets vægter, fondsadministrator Per Svensson, modtager tidligere borgmester Kaj Kjær.

Billede 4:
Styrelsen med dirigenten, æresviceoldermand P.E. Jensen.

Se billederne

Foto: Jens Morten

melodiFredag den 20. januar blev deltagerne i årets ”Melodi Grand Prix 2012” i Gigantium, Aalborg optaget i Chr. 4´s Laug.

Optagelsen var speciel på den måde, at de nye brødre og søstre virkelig kunne synge med på de omdelte sange.

Laugstroubadour Per Iversen gav i forbindelse med optagelsen flere numre med sit ”Two Man Band”, dvs. spillede på trompet og harmonika samtidig.

Se billederne

Foto: Grete Dahl

laug-tidende 2012

Læs Laugs-Tidende her

legat2011

Humørlegat 2011

1990 oprettede styrelsen for Christian den Fjerdes Laug et nyt legat med navnet "Humørlegatet for elever i Aalborgs gymnasieskoler og andre gymnasiale uddannelser i byen. December samme år blev de første legater uddelt. Det blev hurtigt en tradition, og det er således i 22. gang humørlegaterne blev uddelt i julemåneden.

Årets modtagere er:

Aalborghus Gymnasium benyttede skolens fødselsdag 16. december til ved morgensamlingen at uddele Laugets Humørlegat til Morten Schaarup, 3. d.

I motivationen for tildelingen sagde rektor Torben Poulsen bl.a.: Allerede i 1. g sagde hans kammerater om ham ”Enhver klasse skulle have en Morten”. Han er skolens rareste og mest positive elev. Morten har evnen til altid at se det lyse i tilværelsen og spreder gode vibrationer omkring sig.

På Nørresundby Gymnasium og HF pegede lærerne entydigt på Anders Fuglsang Christensen 3. e som modtager af Humørlegatet fra Christian Den Fjerdes Laug, sagde rektor Søren Hindsholm bl.a. i sin tale til modtageren. Du er nemlig altid glad, positiv og hjælpsom, og du har også spredt glæde og humør som konferencier ved skolens forårskoncert og Melodi Grand Prix for elever. Vi har kunnet glæde os over din sceneoptræden ved skolemusical og du har også flere andre gange underholdt os på en rigtig sjov måde. Det er fortjent, at du får denne udmærkelse og pengene, der følger med, sagde rektor Søren Hindsholm.

De øvrige legatmodtagere er: Aalborg Studenterkursus: Anne Bonde Bakland, 2. xyz(færdig juni 2012) Aalborg Handelsgymnasium: Rasmus Krogshave. 2. l Hasseris Gymnasium: Maya Gryesten Fields, 3. i Aalborg Katedralskole: Karen Aarup, 3. y

Billedtekst: Legatmodtageren på Aalborghus Gymnasium, Morten Schaarup tv. sammen med gymnasiets rektor Torben Poulsen, som overrakte Humørlegatet til den udvalgte elev.<<<

diagram2011Første diagram viser antal optagelser med personfordeling 2008-2011.

Andet diagram viser optagelserne i 2011, fordelt på nationaliteter