absalon

Lørdag, den 18. august afholdt Christian den Fjeerdes Laug optagelse i Duus' Vinkælder. Lauget optog guider ansat ved Vusit/Aalborg. Ialt 17 personer

Ved samme lejlighed blev 25 besætnings- medlemmer fra Søværnets støtteskib “Absalon”, optaget.

Aalborg adopterede skibet i 2008, og det er en tradition, at optage medlemmer af besætningen i Christian den Fjerdes Laug, når “Absalon” er i Aalborg.

“Absalon” er Søværnets største krigsskib og det største krigsskib i Skandinavien.

Se billederne

Foto: Fini Ryming