Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

legat

Det er en lille check, som ikke nødvendigvis gives til den dygtigste eller flittigste elev – men til en elev, der er en god kammerat og som spreder glæde omkring sig.>>>

dronning4. juli 2012 markerede Rebildselskabet sit 100 års jubilæum som dansk-amerikansk venskabsforening ved den årlige fejring af den amerikanske uafhængighedsdag i Rebild bakker. I den anledning havde Christian Den Fjerdes Laug 2 optagelser.

Den 3. juli blev 42 personer fra både U.S.A. og Danmark optaget. Optaget blev bl.a. borgmester for en dag Curtis LeRoy Hansen og hans hustru Ruth Hansen.

Den 4. juli blev den amerikanske hovedtaler, skuespilleren Keith Carradine, optaget. Keith Carradine er oldebarn af dansk-amerikaneren Max Henius, der var initiativtager til Rebild National Park. Fra Rebildkomiteen modtog Kong Christian den X et gavebrev på Dansk Amerikansk National Park, som Rebild National Park dengang kaldtes.

Blandt de optagne var også flere efterkommere af Max Henius, bl.a. den danske forfatter Susanne Brøgger.

Optagelsen i Duus' vinkælder blev overværet af den amerikanske ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton.
Efter optagelsen fortsatte festlighederne med teltfrokost i Rebild Bakker med mere end 1.000 deltagere.
Under teltfrokosten overrakte Oldermanden laugets slips til Keith Carradine og Curtis LeRoy Hansen. Laugets tørklæde blev overrakt Susanne Brøgger.

Festlighederne i bakkerne blev overværet af dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og statsminister Helle Thorning-Schmidt, som var dansk hovedtaler.<<<

Se billederne

Foto: Fini Ryming

absalon

Lørdag, den 18. august afholdt Christian den Fjeerdes Laug optagelse i Duus' Vinkælder. Lauget optog guider ansat ved Vusit/Aalborg. Ialt 17 personer

Ved samme lejlighed blev 25 besætnings- medlemmer fra Søværnets støtteskib “Absalon”, optaget.

Aalborg adopterede skibet i 2008, og det er en tradition, at optage medlemmer af besætningen i Christian den Fjerdes Laug, når “Absalon” er i Aalborg.

“Absalon” er Søværnets største krigsskib og det største krigsskib i Skandinavien.

Se billederne

Foto: Fini Ryming

forsamling2012

Laugsforsamlingen blev afholdt onsdag, den 29. februar 2012.

Duus´s Vinkælder var fyldt, alt fungerede perfekt lige fra start, det varede ca. 10 sekunder, så ”døde” højtaleranlægget, og al genoplivning var forgæves.

Det gik især ud over deltagerne i ”grøn” stue, der intet kunne høre, og så laugsforsamlingen som stumfilm på de opsatte skærme.

Udover dette forløb laugsforsamlingen efter planen, sikkert gennemført ved dirigent, viceæresoldermand P.E. Jensen.

Under beretningen, der i store træk kan læses i Laugstidende, kunne oldermanden oplyse at laugspresseattache Preben Busekist, efter 16 år i styrelsen har ønsket at udtræde af denne. Oldermanden udtrykte styrelsens store tak for den indsats Preben Busekist har lagt i Christian den Fjerdes Laug.

Umiddelbart inden optagelsen, blev vor nye stolsbroder Peter Arboe-Hermansen introduceret, og iklædt kappe, hvorefter han indtog sin plads ved bordet.<<<

Billede 1:
Prismodtagere fra venstre: Kaptajn Vilhelm Pedersen, som er den første hædersprismodtager, i 1962. Premierløjtnant Karoline Sara Tjell, årets soldat. Oldermanden. Vagn Thomsen, hædersprismodtager. Søren Windfeldt Nielsen, Churchill værelset, 4. maj Kollegiet. Peder Morre, modtager af initiativprisen.

Billede 2:
Oldermanden og Kaptajn Vilhelm Petersen, der for 50 år siden hjemførte 17 kejserpingviner fra Antarktisk til Aalborg Zoologiske Have.

Billede 3:
Laugets vægter, fondsadministrator Per Svensson, modtager tidligere borgmester Kaj Kjær.

Billede 4:
Styrelsen med dirigenten, æresviceoldermand P.E. Jensen.

Se billederne

Foto: Jens Morten

melodiFredag den 20. januar blev deltagerne i årets ”Melodi Grand Prix 2012” i Gigantium, Aalborg optaget i Chr. 4´s Laug.

Optagelsen var speciel på den måde, at de nye brødre og søstre virkelig kunne synge med på de omdelte sange.

Laugstroubadour Per Iversen gav i forbindelse med optagelsen flere numre med sit ”Two Man Band”, dvs. spillede på trompet og harmonika samtidig.

Se billederne

Foto: Grete Dahl