legat

Laugets humørlegat til tømrerlærling

Men kan det hele kombineres, er det jo flot, som oldermand Niels Voss Hansen udtrykte det, da han og tre stolsbrødre overrakte et Humørlegat til tømrerlærling Rasmus Lyngbak Søgaard.

Foruden diplom og check fik han også en fanfare af en af laugets troubadourer, Per Iversen. Det skete foran Rasmus’ lærlingekammerater, da laugets repræsentanter overraskende for alle lærlingene mødte op i Tømrerhallen på Construction Collage i Aalborg (tidligere Teknisk Skole). Det er uddannelsesinstitutionens lærere, der udpeger en elev til legatet.

Selv om legatet gives i det gode humørs tjeneste og gerne må omsættes i festligt lag, så mente Rasmus alligevel, at et stykke godt værktøj måske er bedre.
Rasmus er i lære hos tømrerfirmaet Bjarne Brath, Hadsund.<<<

Foto: Arne Mathiesen