forsamling2012

Laugsforsamlingen blev afholdt onsdag, den 29. februar 2012.

Duus´s Vinkælder var fyldt, alt fungerede perfekt lige fra start, det varede ca. 10 sekunder, så ”døde” højtaleranlægget, og al genoplivning var forgæves.

Det gik især ud over deltagerne i ”grøn” stue, der intet kunne høre, og så laugsforsamlingen som stumfilm på de opsatte skærme.

Udover dette forløb laugsforsamlingen efter planen, sikkert gennemført ved dirigent, viceæresoldermand P.E. Jensen.

Under beretningen, der i store træk kan læses i Laugstidende, kunne oldermanden oplyse at laugspresseattache Preben Busekist, efter 16 år i styrelsen har ønsket at udtræde af denne. Oldermanden udtrykte styrelsens store tak for den indsats Preben Busekist har lagt i Christian den Fjerdes Laug.

Umiddelbart inden optagelsen, blev vor nye stolsbroder Peter Arboe-Hermansen introduceret, og iklædt kappe, hvorefter han indtog sin plads ved bordet.<<<

Billede 1:
Prismodtagere fra venstre: Kaptajn Vilhelm Pedersen, som er den første hædersprismodtager, i 1962. Premierløjtnant Karoline Sara Tjell, årets soldat. Oldermanden. Vagn Thomsen, hædersprismodtager. Søren Windfeldt Nielsen, Churchill værelset, 4. maj Kollegiet. Peder Morre, modtager af initiativprisen.

Billede 2:
Oldermanden og Kaptajn Vilhelm Petersen, der for 50 år siden hjemførte 17 kejserpingviner fra Antarktisk til Aalborg Zoologiske Have.

Billede 3:
Laugets vægter, fondsadministrator Per Svensson, modtager tidligere borgmester Kaj Kjær.

Billede 4:
Styrelsen med dirigenten, æresviceoldermand P.E. Jensen.

Se billederne

Foto: Jens Morten