pengeregn

Pengeregn fra Christian Den Fjerdes Laugs fond i 2012

Fondens formand, tidl. Borgmester Kaj Kjær, bød velkommen og begrundede hver enkelt donation. Blandt modtagerne skal især nævnes Aalborg Pensionist orkester, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe, hvortil kommer en lang række sociale, humanitære og kulturelle organisationer, lige fra strikkeklubber til besøgstjenester m.v.

Også Fonden er ramt af den økonomiske afmatning, men Kaj Kjær konstaterede, at Fonden på trods heraf stadig kan uddele mange skulderklap til værdigt trængende hjælpeorganisationer. Han ville dog ønske, at Fonden i de kommende år vil kunne give både flere og større donationer.<<<

Se billederne