154norge154 Norske laugsmedlemmer til jubilæumsfest i Aalborg

Der har altid været tætte bånd mellem danskere og nordmænd. Og da en kreds af nordmænd i Oslo, som alle var medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, i 1991 syntes, at der burde være et lignende laug i Oslo, var der ikke langt fra tanke til handling.Den 15. maj 1991 var det en realitet. Med Jahn Otto Johansen som viceoldermand blev der oprettet et Christian Den Fjerdes Laug i Oslo i tæt samarbejde med lauget i Aalborg. Der er naturligvis kun én oldermand, og det er Niels Voss Hansen i lauget i Aalborg. Derfor er det en viceoldermand, der leder lauget i Oslo.
Der har gennem alle år været mange fornøjelige og udbytterige besøg hos hinanden. Alle optagelser i lauget i Oslo laves af laugsbrødrene i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg – enten i Aalborg eller i Oslo.

Styrelsen i lauget i Oslo fandt det derfor naturligt, at 25 års jubilæet skulle fejres i forbindelse med det årlige traditionelle norske besøg i Aalborg med optagelse af nye laugsmedlemmer. Og der var meget stor tilslutning til jubilæumsfesten - 154 deltog i turen til Aalborg.

Festlighederne startede på Stortorvet i Oslo, hvor den norske viceoldermand Helge Qvigstad lagde en krans ved statuen af Kong Christian Den Fjerde. Der var også tale af den danske oldermand Niels Voss Hansen, som sammen med viceoldermand Kaj Handberg deltog i festlighederne i Oslo.

Skuespiller Berrit Kvorning læste en tekst inden alle i procession med musik og eskorteret af beredent politi gik via hovedstrøget Karl Johan til Oslo Militære Anlæg – og senere til færgen mod Danmark.

Næste formiddag ankom alle til Aalborg. 26 nye norske brødre og søstre blev optaget i Christian Den Fjerdes Laug. Optagelsen foregik som altid i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus på Østerå i Aalborg. Der var den sædvanlige gode stemning i vinkjælderen, og de deltagere, der ikke var plads til i kælderen, kunne nyde et krus øl udendørs - akkompagneret af det medbragte jazzorkester fra Drøbak.

Efter den traditionelle optagelse lykkedes at få samlet næsten alle til et gruppefoto foran det gamle rådhus og lige ved siden af laugstræet. Jubilæumsgaven fra lauget i Aalborg til de norske venner var en flot kanonsalut fra Aalborg Kanonlaug.

Jubilæumsfesten i Aalborg sluttede med frokost på Søgaards Bryghus for de norske gæster og laugsbrødrene fra Aalborg. Her var der underholdning af blandt andet laugstroubadourerne og af Berrit Kvorring. Den norske æresviceoldermand Jahn Otto Johansen fortalte anekdoter om Kong Christian Den Fjerde. Takketalen blev holdt af æresviceoldermand Trygve Sødring, som i forbindelse med besøget var blevet hædret med Christian Den Fjerdes Laugs guldmedalje.<<<

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming