Paraden i Norge
Paraden i Norge
Paraden i Norge
Viceoldermand Kaj Handberg, oldermand Niels Voss Hansen og viceoldermand Helge Qvigstad
Paraden i Norge
Paraden i Norge
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg
Optagelsen i Aalborg