100100.000 kr. til glæde og gavn og sociale aktiviteter i Aalborg

31 glade repræsentanter for forskellige sociale, humanitære og kulturelle foreninger og nogle få enkeltpersoner i Aalborg og nærmeste omegn har fået et ekstra lille bidrag til deres arbejde.
Christian Den Fjerdes Laugs Fond har ved den årlige uddeling over en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Aalborg givet i alt 100.000 kr. til de mange aktiviteter med særlig fokus på det ”frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.

Fondens formue stammer fra Christians Den Fjerdes Laug og laugets cirka 8000 medlemmer fra det meste af verden. Det er afkastet fra fondens formue, der uddeles, men renteniveauet gør, at lauget også i år har hjulpet ekstra til.

- Vi kan kun uddele de 100.000 kr. takket være et ikke ubetydeligt tilskud fra laugets kasse – og det er vi taknemmelige for, sagde fondens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, ved uddelingen. De 31 modtagere fik hver mellem 1000 kr. og 5000 kr. Pengene er et ekstra skulderklap til det sociale, humanitære eller kulturelle arbejde, der udføres til gavn for mange. Fonden støtter ikke rejser, studieophold eller fester.

- Fondsbestyrelsen har den holdning, at vi støtter så mange som muligt. Vi vil gerne yde en påskønnelse for det arbejde, der laves. Og når vi vil glæde mange, bliver portionerne små – nogle gange ville vi også gerne have støttet med mere, hvis midlerne var der, sagde Kaj Kjær ved uddelingen .

Som altid er der stor bredde blandt modtagerne. De er f.eks. Idrætsforeningen for Handicappede, der blandt andet arrangerer sportsskole for handicappede i Aalborg. Dansk Røde Kors’ Sjanel kvindeklub i Aalborg. Kamillus støttegruppen for Kamilianergårdens Hospice. IOGT Aalborg, der hjælper misbrugere. Aalborg Pensionistorkester, der spiller i stedet for at tage piller. De Positive, der er en forening af førtidspensionster.

Også f.eks. Aalborg Mandskor, der - med en gennemsnitsalder på 75 år - underholder gratis på bl.a. plejehjem, fik en skilling. Det gjorde også Tobakspigerne fra Obel, som oven i købet kvitterede med en cigar til dele af fondsbestyrelsen. Og et par dagplejemødre fra Aalborg Øst, som har anskaffet sig en kolonihave, fik hjælp til forårets frø, sådan at børnene til sommer kan se det hele gro.

Fondsbestyrelsen består foruden Kaj Kjær af laugets oldermand, Niels Voss Hansen, haldirektør Ernst Trillingsgaard, fondens daglige administrator, stolsbror Per Svensson samt tidligere kulturchef i Nordjyllands Amt og byrådsmedlem i Aalborg, Vibeke Gamst. Hun er ny i fondsbestyrelsen og afløser tidligere kirkeminister Mette Madsen, der døde i fjor.<<<

Se billederne

Fotograf: Jens Morten