Medlemmer af Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe kvitterede for årets støtte med et par numre.
En del af de glade modtagere af støtten fra Christians Den Fjerdes laugs Fond.
Foreningen Tobakspigerne fra Obel sagde pænt tak med en cigar til Ernst Trillingsgaard.
Legatuddeling 2016
Legatuddeling 2016