100.000 kr. til kulturelle og sociale aktiviteter i Aalborg

uddeling 03

Christian Den Fjerdes Laugs Fond i Aalborg har hvert år som mål at uddele mindst 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn. Fondskapitalen er to millioner kroner, og det er afkastet, der uddeles af. - Men verdensøkonomien gør, at forrentningen i år ikke er nok, så derfor har Christian Den Fjerdes Laug spædet til, sådan at vi igen kan uddele de 100.000 kr., sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddelte i år penge til 33 formål. Det er organisationer, foreninger og lignende samt nogle få enkeltpersoner. Det betyder forholdsvis beskedne beløb for nogle – men pengene er et økonomisk skulderklap til ”det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.

Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddelte i år penge til 33 formål. Det er organisationer, foreninger og lignende samt nogle få enkeltpersoner. Det betyder forholdsvis beskedne beløb for nogle – men pengene er et økonomisk skulderklap til ”det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.

Nogle få fik deres check tidligere på året, fordi pengene skulle bruges her og nu. De andre modtagere fik deres check ved julesammenkomsten i Duus Vinkjælder. Det er også her, at Christian Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stammer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange medlemmer overalt i verden.

Modtagerne spænder som altid vidt. Fra støtteforeningen for KamillianerGaardens Hospice over Dansk Røde Kors’ Besøgstjeneste og Familier med Kræftramte Børn til Aalborg Pensionistorkester. Og i år var der f.eks. også støtte til en sangforening i Aalborg, hvis ældre medlemmer har måttet sande, at synet ikke er, hvad det har været. Derfor hjælper fonden med penge til højskolesangbøger med stor tekst.

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af tidligere kirkeminister Mette Madsen, direktør Ernst Trillingsgaard, laugets oldermand Niels Voss Hansen samt fondens daglige administrator, stolsbror Per Svensson.<<<

 Se billederne

Fotograf: Jens Morten