Fondsbestyrelsens formand Kaj Kjær overrakte penge til Anne Toft, Mødrehjælpen i Aalborg, som blev etableret i 2014.
Jette Bøjlesen fik af Kaj Kjær penge til De Frivillige på Aalborg Universitets Hospital. De frivillige supplerer den mere sociale del af den professionelle lægelige indsats. Fondbestyrelsesmedlemmer Ernst Trillingsgaard og Niels Voss Hansen ser til.
Modtagerne af penge fra Christian Den Fjerdes Laugs Fond 2015.
Aalborg Pensionistorkester fik også et tilskud til orkestrets koncerter på bl.a. plejehjem og aktivitetscentre. Medlemmer af orkestret kvitterede med et par numre for laugets stolsbrødre og gæster.