haederHæder fra Christian Den Fjerdes Laug

463 gæster i Aalborg fra 24 forskellige lande blev sidste år optaget i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. Det skete ved i alt 21 forskellige optagelser. Gæsternes besøg i lauget er med til at gøre Aalborg kendt og er med til at sikre, at laugets fond hvert år kan uddele cirka 100.000 kr. til forskellige sociale og humanitære formål.

Og Chr. IV’s Laug fik yderligere en snes medlemmer, da lauget traditionelt en aften i den sidste uge i februar holdt laugsforsamling. Det svarer til det, der i foreninger hedder generalforsamling – og den aften kan enhver, der ønsker det, blive optaget i lauget. Det skete i en fyldt Duus Vinkælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg, hvor lauget holder til.

Laugsforsamlingen er også dagen, hvor nogle af laugets priser og donationer uddeles.

Årets Aalborgpris fik svømmeren Mie Østergaard Nielsen som en ekstra hæder for hendes mange mesterskaber.

Du har med dine mange internationale medaljer været en fantastisk repræsentant for Aalborg og for Danmark, og vi er stolte over, at du vil modtage vores Aalborgpris, sagde laugets oldermand, Niels Voss Hansen.

Foruden hæderen fulgte også en check fra lauget.

Checks var der også til to beboere på 4. Maj Kollegiet i Aalborg. Her sponsorerer Chr. IV’s Laug to værelser, Toldstrupværelset og Churchillværelset, og hvert år får værelsernes skiftende beboere en hilsen fra lauget. I år er det Rune W. Larsen og Martin Beermann Staal.

Årets Soldat er konstabel Aksel Wedel Bang Jensen. Han er indstillet af Aalborgs garnison som en faglig dygtigt, flittig, pligtopfyldende og hjælpsom soldat, som også har forrettet tjeneste i udlandet.

Laugets store hæderspris er tildelt Niels Kaj Strøyberg. Han har i årtier været en ildsjæl og en markant og værdsat del af Aalborg by’s udvikling såvel erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt som kulturelt. Senest gjorde Strøyberg en stor indsats i Komiteen for rejsning af Musikkens Hus i Aalborg, og lauget benytter ibrugtagningen af Musikkens Hus som anledning til at tildele Strøyberg hædersprisen. N. K. Strøyberg var bortrejst på dagen og vil senere få overrakt prisen.

Billedtekst:

Til venstre de to beboere på 4. Maj Kollegiet i Aalborg, Rune W. Larsen og Martin Beermann Staal, oldermand Niels Voss Hansen, svømmeren Mie Østergaard Nielsen, konstabel Aksel Wedel Bang Jensen og laugets kassemester Ib Regnarsson.<<<

Se billederne

Foto: Fini Ryming