Den amerikanske ambassadør tiltrådte 1. juli og den 4. juli blev han optaget i Christian den Fjerdes Laug.

01Årets Rebildfest 2022 blev en af de allerførste opgaver for ambassadør Alan Leventhal og hans frue Sherry. Og det betød også optagelse i Christian den Fjerdes Laug på selve dagen hvor Amerikas Uafhængighedsdag bliver fejret.

I alt blev 17 personer blev optaget som nye medlemmer i Christian den Fjerdes Laug, og med Oldermand Niels Voss Hansen i topform, blev det som ønsket en glad og god optagelse, og alle blev optaget i festligt og godt humør.

Selskabet blev indført i laugets historie på bedste vis, fik fremlagt konditionerne for at blive medlemmer i lauget, og alle takkede ja.

Efter optagelsen var det tid for den obligatoriske rundtur i det gamle og nye Aalborg, med ophold foran byens gamle rådhus fra 1767. Ikke for alene at beundre dette, men mere for at pleje det smukke træ, der står foran Rådhuset, og som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen med ønsket om at medvirke til at gøre Aalborg ren og grøn.

Så var det tid for de nye medlemmer at opleve indgangen til Løngangen, hvortil den netop udleverede nøgle skulle passe. Det blev ambassadørfruen Sherry Leventhal, der på selskabets vegne fik lejlighed til at konstatere at nøglen passede, og dermed medvirke til at understrege, at meningen er, at de nye medlemmer i fremtiden skal medbringe nøglen, når de er i Aalborg, så de selv kan skaffe sig adgang til en af landets navnkundigste vinkældre.

13Herefter blev laugets flotte dinner serveret og nydt, og som sædvanlig blev gæsterne indført i snapsens ritualer under sang og bægerklang.

I år var der disponeret fornuftigt med tid, så alle kunne i ro mag efterfølgende begive sig afsted til Rebild, til frokost og Rebildfest i bakkerne; i år endda med deltagelse af hendes majestæt, dronning Margrethe den 2.

Netop da årets Rebild frokost var færdig, bragende et forrygende regn- og tordenvejr løs. Det var så meget, at selve festen i bakkerne blev udsat en halv time.

Desværre var regnvejret ikke helt færdigt, men heldigvis var folk forsynet med regn udstyr.

Fotograf: Jens Morten

Se billederne fra optagelsen HER