nkstroeybergLaugets hæderspris til N. K. Strøyberg

Gennem flere årtier har Niels Kaj Strøyberg været en ildsjæl og en markant og værdsat del af Aalborg By’s udvikling såvel erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt som kulturelt.
Det er baggrunden for, at Christian Den Fjerdes Laug har tildelt N. K. Strøyberg laugets Hæderpris 2015. Det blev offentliggjort ved laugsforsamlingen i februar, men da var N. K. Strøyberg bortrejst, så prisen – sammen med en check og laugets slips – blev senere overrakt N. K. Strøyberg ved en lille højtidelighed i laugsstuen over Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.

Laugets hæderspris tildeles en person eller en organisation, der virker til gavn for Aalborg og Aalborgs borgere eller som har gjort sig positivt bemærket ved særligt initiativ eller anden positiv handling.

N. K. Strøyberg har med sit drive, sin ukuelige optimisme, sin viden og sit netværk været primus motor som igangsætter og fødselshjælper til utrolig mange initiativer, som har udviklet sig og er blevet til smukke elementer i vor by til gavn og glæde for os alle, sagde laugets oldermand, Niels Voss Hansen, ved overrækkelsen.

Et af N. K. Strøybergs seneste større initiativer har været indsatsen i Komiteen for rejsning af Musikkens Hus i Aalborg, hvor han gennem flere år stod i spidsen for indsamlingen af op mod 80 mio. kr. til det Musikkens Hus, der i dag står flot og færdig på havnen Aalborg, sagde oldermanden.

Niels Kaj Strøyberg og hustruen Kirsten har været medlemmer af lauget i en årrække, og de havde medbragt deres nøgle ”for en sikkerheds skyld….”<<<

Billedtekst:
Laugstrubadur Per Iversen blæste fanfare for N. K. Strøyberg og hustruen Kirsten, da laugets oldermand Niels Voss Hansen sammen med stolsbrødre overrakte Hædersprisen. Foto: Jens Morten